Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

4.3. Cài đặt quyền thành viên

4.3. Thành viên

Dùng để tạo các nhóm thành viên và phân quyền cho các nhóm thành viên. 

Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ phân quyền trong trường hợp:  1 Nhân sự, vừa là thành viên nhóm A vừa là trường nhóm B.
Hiện hệ thống chỉ hỗ trợ: 1 nhân sự thuộc nhiều nhóm, quyền đều là trưởng nhóm các nhóm, hoặc đều là thành viên các nhóm. 

 

4.3.1. Tạo nhóm thành viên

Tại cửa sổ Cài đặt chung, tab Thành viên (Hình dưới), bấm Tạo nhóm mới để thêm nhóm

 

Tại cửa sổ Tạo nhóm thành viên (Hình dưới)

 • (1) Nhập Tên nhóm thành viên
 • (2) Bấm để chọn Thành viên cần gán vào nhóm
 • Sau khi hoàn tất, bấm Tạo để lưu lại

 

 

4.3.2. Chỉnh sửa thông tin nhóm

Tại cửa sổ Cài đặt chung, tab Thành viên (Hình dưới), trên menu bên trái, bấm vào nhóm thành viên cần thao tác

 

Tại cửa sổ danh sách thành viên trong nhóm (Hình dưới), bấm vào biểu tượng … (1) để mở menu, sau đó chọn Chỉnh sửa thông tin nhóm(2)

Tại cửa sổ Chỉnh sửa thông tin nhóm (Giao diện như thêm mới), người dùng thay đổi thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu thay đổi để lưu lại

 

4.3.3. Xóa nhóm

Tại cửa sổ Cài đặt chung, tab Thành viên (Hình dưới), trên menu bên trái, bấm vào nhóm thành viên cần thao tác

 

Tại cửa sổ danh sách thành viên trong nhóm (Hình dưới), bấm vào biểu tượng … (1) để mở menu, sau đó chọn Xóa nhóm(2)

Hệ thống cần xác nhận việc xóa, người dùng bấm Xóa để xác nhận (Việc xóa nhóm thành viên không xóa thành viên trong dự án, các thành viên trong nhóm bị xóa (Nếu không thuộc nhóm nào khác) thì sẽ chuyển sang trạng thái không thuộc nhóm nào)

 

4.3.4. Chỉnh sửa thông tin quyền của thành viên trong dự án

(Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được với những người dùng có quyền hạn thấp hơn mình)

Tại cửa sổ Cài đặt chung, tab Thành viên (1) (Hình dưới). Chọn Tất cả thành viên (2), Tại cột Hành động, bấm vào Chỉnh sửa (3) tương ứng với thành viên cần thao tác: 

 

 

Tại cửa sổ Chỉnh sửa thông tin thành viên (Hình dưới)

 • (1) Chọn Nhóm thành viên cần gán cho thành viên
 • (2) Chọn Vai trò dự án cần gán cho thành viên là Quản trị nhóm (có quyền quản trị các nhóm trong dự án)  hay thành viên (không có quyền vào Menu Cài đặt chung của Biz Ticket Support)
 • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu thay đổi để lưu lại

 

4.3.5. Chỉnh sửa thông tin quyền của thành viên trong nhóm

(Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được với những người dùng có quyền hạn thấp hơn mình)

 • Tại cửa sổ Cài đặt chung, tab Thành viên (Hình dưới). Trên menu bên trái => chọn nhóm quyền cần thao tác

 

 • Tại cửa sổ danh sách thành viên trong nhóm. Tại cột Hành động, bấm vào Chỉnh sửa tương ứng với thành viên cần thao tác

 

 • Tại cửa sổ Chỉnh sửa thông tin thành viên (Hình dưới)
  • (1) Chọn Nhóm thành viên cần gán cho thành viên
  • (2)  Chọn Vai trò dự án cần gán cho thành viên là Quản trị nhóm (có quyền quản trị các nhóm trong dự án)  hay thành viên (không có quyền vào Menu Cài đặt chung của Biz Ticket Support)
  • (3) Chọn Vai trò nhóm thành viên (Nếu chọn Trưởng nhóm thành viên thì trưởng nhóm được chọn sẽ nhìn được toàn bộ ticket của các thành viên trong nhóm)
  • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu thay đổi để lưu lại

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ