Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

4.2. Phân quyền cho Ticket Support

  4.2. Phân quyền

   

  Phân quyền: là nơi chủ dự án/Quản trị viên sẽ tiến hành phân các quyền cho nhân sự, Những quyền được phân là những quyền được phép thực hiện trong giải pháp Ticket Support.

   

  Tại cửa sổ Bizfly Ticket Support (Hình dưới). Trên menu cột trái, bấm Cài đặt chung

   

   

  Tại cửa sổ Cài đặt chung (Hình dưới), chọn tab Phân quyền và thao tác như sau:

  • Bấm Chỉnh sửa tương ứng với quyền bất kỳ để tiến hành thay đổi quyền theo ý muốn.

   

  • Tại cửa sổ Chỉnh sửa phân quyền (Hình dưới), sẽ có các nhóm quyền khác nhau, muốn phân quyền cho nhóm đối tượng nào sẽ tiến hành tick vào nhóm đối tượng đó, sẽ có các nhóm đối tượng như sau: 

  - Thành viên (1): 

  + Nếu chọn Hiển thị với tất cả thành viên trong dự án thì tất cả thành viên trong dự án đều có quyền với ticket.

  + Nếu chọn Chỉ hiển thị với những thành viên, nhóm thành viên được chỉ định thì chỉ những thành viên hoặc nhóm thành viên được chọn mới có quyền với ticket. Nếu chọn lựa chọn này, người dùng cần chọn những thành viên hay nhóm thành viên cần thêm trực tiếp.

  - Nhóm thành viên: Nhóm thành viên được chọn sẽ có quyền với Ticket

  - Người tạo ticket:

  - Người xử lý ticket: 

  - Người liên quan của Ticket:

  - Thông tin khách hàng tạo (2):

  + Nếu chọn Được phép sửa: Những đối tượng thuộc nhóm đã tick chọn bên trên được phép sửa

  + Nếu chọn Không được sửa: Thì không ai có quyền sửa ticket ngoài chủ dự án (Kể cả người tạo ticket cũng không được sửa)

  - Chủ dự án: 

  - Quản trị viên: là người Quản trị viên của nhóm thành viên trong Ticket Support

  Sau khi cài đặt hoàn tất, bấm Áp dụng để lưu lại nhóm quyền

   

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ