Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

4.8. Trả lời nhanh

Các mẫu tin Trả lời nhanh được sử dụng để tạo mẫu trả lời sẵn. Mẫu này được dùng để Gửi trao đổi nội bộ hoặc Gửi email trả lời khách hàng trong phần trao đổi của mỗi Ticket Support

 

4.8.1. Tạo tin trả lời nhanh

Tại cửa sổ Danh sách Trả lời nhanh (Hình dưới), bấm Tạo tin nhắn mới để tiến hành tạo Tin trả lời nhanh

Tại cửa sổ Tạo trả lời nhanh (Hình dưới), Nhập đầy đủ các thông tin gồm: 

  1. Tên: Tên tin trả lời nhanh. Khách hàng không nhìn thấy mô tả này
  2. Mô tả: Mô tả thêm ý nghĩa của Tin trả lời nhanh. Khách hàng không nhìn thấy mô tả này
  3. Nội dung: Nội dung của Tin trả lời nhanh, Nội dung này khách hàng sẽ là người nhìn thấy.
  4. Lưu: Lưu Tin trả lời nhanh 

 

4.8.2. Sửa tin trả lời nhanh

Tại cửa sổ Danh sách Trả lời nhanh (Hình dưới), bấm Chỉnh sửa tương ứng với Tin trả lời nhanh muốn sửa.

Trong cửa sổ Chỉnh sửa Tin trả lời nhanh (Hình dưới), người dùng sửa thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu để hoàn tất

 

4.8.3. Xóa tin trả lời nhanh

Tại cửa sổ Danh sách Tin trả lời nhanh (Hình dưới), bấm Xóa tương ứng với Tin trả lời nhanh muốn xóa.

Ở cửa sổ xác nhận, người dùng bấm Xóa để xác nhận việc xóa Tag.

 

 

4.8.4 Cách dùng tin trả lời nhanh

Tại cửa sổ Chi tiết Ticket, Bấm chọn Trao đổi (1), Bấm chọn hành động (2) (hình dưới)

 

  • Đối với, Hành động Gửi trao đổi nội bộ (1), Bấm vào biểu tượng tin nhắn mẫu (2), Chọn mẫu tin nhắn mẫu đã lưu (3), Bấm lưu để xác thực việc chọn tin nhắn mẫu (4) (Hình dưới)

  • Đối với hành động Gửi email trả lời khách hàng (1), Bấm vào biểu tượng tin nhắn mẫu (2), Tích chọn nếu cho phép (3), Chọn Tin nhắn mẫu (4) (hình dưới)

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ