Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

4.6. Cài đặt gửi báo cáo

Với cài đặt này, bạn có thể quản lý việc gửi email thông báo về tình trạng chung của các Ticket trong dự án đến các email bạn cài đặt sẵn và theo thời gian quy định trước .

 

4.6.1. Cài đặt gửi báo cáo mỗi ngày

 • Tại cửa sổ Cài đặt gửi báo cáo (Hình dưới)
  • (1) Chọn Gửi báo cáo mỗi ngày
  • (2) Chọn Thời gian gửi báo cáo (Số giờ sẽ được tính bằng giờ và phút chính xác)
  • (3) Chọn Email nhận báo cáo
  • Sau khi hoàn tất bấm Lưu thay đổi(4) để lưu lại

 

4.6.2. Cài đặt gửi báo cáo mỗi tuần

 • Tại cửa sổ Cài đặt gửi báo cáo (Hình dưới)
  • (1) Chọn Gửi báo cáo mỗi tuần
  • (2) Chọn Thời gian gửi báo cáo (Số giờ sẽ được tính bằng giờ và phút chính xác)
  • (3) Chọn Ngày trong tuần cần gửi báo cáo
  • (4) Chọn Email nhận báo cáo
  • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu thay đổi(5) để lưu lại.
  •  

 

4.6.3. Cài đặt gửi báo cáo 1 tháng 1 lần

 • Tại cửa sổ Cài đặt gửi báo cáo (Hình dưới)
  • (1) Chọn Gửi 1 tháng 1 lần
  • (2) Chọn Thời gian gửi báo cáo (Số giờ sẽ được tính bằng giờ và phút chính xác)
  • (3) Chọn Ngày trong tháng cần gửi báo cáo
  • (4) Chọn Email nhận báo cáo
  • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu thay đổi(5) để lưu lại.

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ