Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý đặt bàn

  4. Quản lý Đặt bàn

  4.1 Danh sách các bàn

  Danh sách bàn được quản lý theo ca làm việc của nhà hàng, hiển thị cùng các điều kiện lọc: thời gian, nhân viên và khu vực

  enter image description here

  Tại màn danh sách bàn thống kê số lượng bàn trống hiện tại theo từng ca

  Note: Bàn đã đặt và bàn đã nhận ngày hiện tại sẽ không có trong danh sách bàn trống hiện tại

  enter image description here

  Tìm kiếm danh sách bàn

  Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau.

  Ví dụ bạn đang muốn lọc bàn theo tên khách hàng, thời gian lọc, nhân viên xử lý và khu vực =>Click Tìm kiếm

  enter image description here

  Đặt bàn mới

  Bước 1: Chọn bàn và khu vực cần đặt cho khách

  Có 2 cách:

  • Cách 1: Tại màn danh sách bàn=> Click Đặt bàn mới

  enter image description here

  Click Đổi bàn/Chuyển bàn để chọn ca, ngày, khu vực và chọn bàn muốn đặt => Click Đổi bàn

  enter image description here

  • Cách 2: Chọn ca và chọn bàn xong click Đặt bàn mới

  enter image description here

  Bước 2: Click vào nút Đặt bàn mới => Nhập Thông tin đặt bàn

  • Tên người đặt

  • Số điện thoại

  • Thời gian đặt bàn

  • Số lượng người

  • Đặt món (có thể gọi sau)

   => Click Đặt bàn

   enter image description here

  Giao diện đặt bàn thành công

  enter image description here

  Tại bàn đã đã thành công click vào icon chỉnh sửa để xem thông tin đặt bàn và gọi món ăn

  enter image description here

  Có thể tìm kiếm món ăn theo danh mục món ăn để cập nhật thêm thông tin đặt bàn

  enter image description here

  Click Nhận bàn

  Khi click vào nút Nhận bàn, trạng thái của bàn sẽ được thay đổi sang màu khác

  enter image description here

  Click Hủy đặt bàn

  Trạng thái của bàn sẽ quay về trống, để phục vụ cho khách tiếp theo. Bạn cần nhập vào lí do vì sao bàn bị hủy, và nội dung gửi cho khách hàng.

  enter image description here

  Click In món để gửi danh sách món ăn cho nhà bếp:

  enter image description here

  Click In món ăn và chọn Máy in

  enter image description here

  Click Lịch sử đặt bàn để xem thông tin đặt bàn

  enter image description here

  • Click Thanh toán

  enter image description here

  Sau khi thanh toán xong, bàn sẽ trở về trạng thái trống để phục vụ cho khách hàng tiếp theo

  enter image description here

  Đối với bàn đã đặt có thể chuyển sang bàn chờ hoặc đổi bàn khác

  • Đổi bàn

  Bước 1: Chọn bàn đã đặt muốn chuyển bàn => Click Đổi bàn

  enter image description here

  Tại form đổi bàn chọn ca và ngày muốn đổi rồi click chuột vào bàn ban đầu để bỏ chọn. Chọn khu vực bàn muốn đổi => Click Đổi bàn

  enter image description here

  Giao diện khi đổi bàn thành công

  enter image description here

  Bước 2: Click Cập nhật giao diện đổi bàn thành công

  enter image description here

  • Chuyển sang bàn chờ

  Click chọn bàn muốn chuyển => Click chuyển sang bàn chờ

  enter image description here

  Giao diện chuyển bàn chờ thành công =>Click chọn danh sách bàn chờ để xem

  enter image description here

  4.2 Danh sách bàn chờ

  Tại màn danh sách bàn chờ thống kê số lượng bàn chờ hiện tại theo từng ca

  Danh sách bàn chờ bao gồm:

  • Bàn đã đặt chuyển sang danh sách bàn chờ

  enter image description here

  • Đơn đặt bàn online từ messenger

  enter image description here

  enter image description here

  Tìm kiếm bàn chờ

  Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau.

  Ví dụ bạn đang muốn lọc bàn chờ theo tên khách hàng, thời gian và ngày dự kiến khách đến =>Click Tìm kiếm

  enter image description here

  Xếp bàn

  Khi có thông tin đặt bàn, nhân viên sẽ liên hệ khách hàng để xếp bàn =>Xếp bàn

  Tại form này nhân viên click Chọn bàn/Chuyển bàn để chọn bàn

  enter image description here

  Chọn bàn xong có thể click Cập nhật để chuyển sang danh sách bàn đã đặt hoặc click Nhận bàn sẽ chuyển sang danh sách bàn đã nhận

  VD: Click Nhận bàn giao diện sẽ hiển thị

  enter image description here

  Click sang danh sách bàn sẽ thấy bàn vừa nhận cho khách

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  QLNN - Hướng dẫn Set up quản lý thực đơn và món ăn

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ