Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Món ăn

  7. Thêm mới món ăn

  Giao diện hiển thị danh sách món ăn được thêm:

  enter image description here

  7.1 Tìm kiếm

  Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau.

  Ví dụ bạn đang muốn lọc theo tên món ăn và loại món ăn làm món thường bạn chọn như sau:

  enter image description here

  Click 'Tìm kiếm' kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị

  enter image description here

  7.2 Thêm món ăn

  Bước 1: Click vào nút Thêm món ăn

  enter image description here

  Bước 2: Nhập các thông tin món ăn chọn loại món ăn

  • Thêm mới món ăn đính kèm

  enter image description here

  Click Thêm mới => Giao diện thêm mới món ăn thành công

  enter image description here

  • Thêm mới món chính (có thể thêm món ăn kèm)

  enter image description here

  Click Thêm mới => Giao diện thêm mới món ăn thành công

  enter image description here

  • Thêm mới món combo (món ăn kèm có thể thêm: món chính hoặc món ăn đính kèm)

  enter image description here

  Click Thêm mới => Giao diện thêm mới món ăn thành công

  enter image description here

  7.3 Danh sách món ăn

  • Tại màn danh sách món ăn, checkbox chỉ cho chọn những món đang hiển thị để ẩn món

  VD: Chọn tất cả món đang hiện thị ở trang đầu tiên để ẩn => Click Ẩn

  enter image description here

  Thông báo confirm lại có chắc chắn muốn ẩn món ăn

  enter image description here

  Giao diện ẩn món ăn thành công

  enter image description here

  • Tại màn danh sách có thể chọn nhanh lại thực đơn cho món ăn

  Note: Những thực đơn đang ẩn sẽ không chọn được

  enter image description here

  Giao diện chọn thực đơn món ăn thành công

  enter image description here

  • Tại màn danh sách có thao tác nhanh: ẩn/hiện, xóa món ăn

  Giao diện hiển thị món ăn thành công

  enter image description here

  Giao diện xóa món ăn thành công

  enter image description here

  Sửa món ăn=> Click cập nhật

  enter image description here

  Giao diện sửa món ăn thành công

  enter image description here

  7.4 Đồng bộ món ăn

  Hỗ trợ đồng bộ món ăn từ máy Ipos bên nhà hàng

  Trong màn cài đặt bạn đã thiết lập cài đặt Ipos => Click Đồng bộ món ăn

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  QLNN - Hướng dẫn Set up quản lý thực đơn và món ăn

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ