Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

2. Cài đặt Livechat

1. Cài đặt chung

a. Cài đặt Plugin

Cho phép người dùng lựa chọn những plugin tích hợp nhanh với Livechat:

 • Ticket : Tạo nhanh ticket tích hợp từ Bizfly Ticket Support

 • Nhà hàng: Hộ trợ đặt bàn/đặt món nhanh khi người dùng sử dụng bot Nhà hàng

 • Bán hàng: Hộ trợ tạo đơn hàng nhanh khi người dùng sử dụng bot Bán hàng

enter image description here

 

b. Dữ liệu bổ sung

Cho phép người dùng cài đặt đồng bộ/không đồng bộ dữ liệu từ Livechat sang hệ thống Bizfly CRM

enter image description here

 

c. Thông báo tin nhắn

Cho phép người dùng cài đặt thông báo khi có hội thoại mới và những thành viên khác trong dự án. Khi người dùng tích vào check box:

 • Ưu tiên hiển thị hội thoại chưa chăm sóc: những hội thoại chưa được chăm sóc sẽ được hiển thị trên đầu danh sách dựa theo thời gian.

 • Luôn hiển thị icon đánh dấu hội thoại chưa được chăm sóc: Mỗi một hội thoại sẽ được hiển thị thêm dấu 3 chấm, khi bấm vào đó sẽ có các hành động để đánh dấu trạng thái hội thoại.

 • Đánh dấu hội thoại chưa chăm sóc khi bot trả lời: Những hội thoại này sẽ không được bôi đậm nữa

 • Thông báo khi cuộc hội thoại chưa được chăm sóc: Sau khoảng thời gian được chọn mà chưa có nhân viên nào chăm sóc hội thoại đó sẽ được thông báo cho các nhân viên đã được chọn

enter image description here

 

d. Bảo mật

Hệ thống cho phép người dùng thiết lập tài khoản nào đang có trong dự án được phép nhìn thấy sđt mà khách hàng cung cấp trong hội thoại.

enter image description here

Khi bỏ tích ở checkbox, người dùng tiến hành cấu hình ẩn sđt với tài khoản được chọn. Có thể chọn ẩn đối với nhiều tài khoản cùng lúc.

enter image description here

 

e. Cài đặt khác

Cho phép người dùng cấu hình hiển thị liên quan đến nhân viên chăm sóc và hội thoại của nhân viên.

enter image description here

 

f. Cấu hình sidebar bên phải

Ngoài kiểu view thông tin Khách hàng mặc định của Livechat , người dùng có thể cấu hình thêm 1 hoặc nhiều kiểu vỉew khác từ CRM.

enter image description here

 

 

2. Nguồn hội thoại

 • Cho phép người dùng cấu hình nguồn hội thoại đổ về hệ thống Livechat

enter image description here

 

 • Cho phép người dùng cấu hình chỉ nhận tin nhắn từ 1 kịch bản cố định trong bot. Khi người dùng chọn 1 kịch bản bất kỳ, chỉ khi nào khách hàng bấm vào nút chứa kịch bản đó nội dung tin nhắn của khách hàng mới đổ về hệ thống Livechat.

enter image description here

 

 

3. Chia hội thoại

Cho phép người dùng phân chia hội thoại đổ về hệ thống Livechat cho nhân viên. Có 2 chế độ để người dùng có thể lựa chọn:

 • Tất cả nhân viên đều được xử lý hội thoại: Khi có hội thoại đổ về hệ thống Livechat tất cả các nhân viên đều nhìn thấy hội thoại và có quyền xử lý như nhau.

 • Chia tự động và chỉ nhân viên được chia mới được quyền xử hội thoại : Khi có hội thoại đổ về hệ thống Livechat chỉ các nhân viên được chọn của mỗi bot mới nhận được.

Hướng dẫn chi tiết cấu hình chia tin tự động cho nhân viên:

Truy cập vào mục Cài đặt => Chia hội thoại => Tích vào Chia tự động và chỉ nhân viên được chia mới được quyền xử lý hội thoại . Màn hình sẽ hiển thị như sau:

Hệ thống có 2 kiểu chia tin:

 • Mặc định: Chia đều hội thoại theo vòng tròn từ nhân viên A đến Z.

enter image description here

 

 • Chia theo trọng số: Nhân viên có trọng số cao sẽ nhận được nhiều hội thoại hơn nhân viên có trọng số thấp

enter image description here

 

Người dùng bấm chọn từng bot sau đó chọn những nhân viên muốn nhận hội thoại. Những tài khoản nào không tích chọn, sẽ không thể xem và xử lý các hội thoại đổ về Livechat. Tương tự, đối với các tài khoản đã được tích chọn, cũng không thể xem được list hội thoại của người khác.

 • Hiển thị các hội thoại cũ chưa chia sale cho tất cả mọi người: Là những hội thoại trước đây chưa dược chia cho nhân viên nào.

 • Cho phép nhân viên tự chuyển hội thoại cho người khác xử lý: Khi tích vào mục này, ở mỗi cuộc hội thoại sẽ có biểu tượng chuyển đổi, nhân viên đang xử lý hội thoại này có thể chuyển cho nhân viên khác. Sau khi bấm chuyển, nhân viên đó sẽ không nhìn thấy hội thoại đó trong list của mình nữa.

 • Tự động thay đổi nhân viên chăm sóc khi nhân viên chăm sóc hiện tại của hội thoại đó offline: Hội thoại của nhân viên offline sẽ được chuyển cho người khác, lúc này sale chăm sóc chính sẽ được ghi nhận cho người nhận hội thoại mới

 • Chuyển đổi nhân viên nếu khách hàng chưa được chăm sóc: Đối với những hội thoại đổ về hệ thống và được chia cho một nhân viên A nhưng nhân viên chưa vào chăm sóc(bấm Tham gia hội thoại) thì sau khoảng thời gian đã setup => hội thoại sẽ được chuyển cho một nhân viên khác(cũng nằm trong list nhân viên được tích chọn nhận hội thoại).

 

4. Chuyển hội thoại

Tính năng cho phép người dùng:

 • Rời khỏi toàn bộ những hội thoại mà tài khoản đã tham gia
 • Chuyển toàn bộ số hội thoại của nhân viên A sang nhân viên B

Rời khỏi tất cả các cuộc hội thoại đã tham gia:

b1. Chọn nhân viên muốn thực hiện

b2. Chọn bot muốn rời khỏi hội thoại (có thể chọn nhiều bot cùng một lúc)

b3. Bấm nút Rời khỏi

enter image description here

 

b4. Bấm Đồng ý tại popup xác nhận

enter image description here

 

Chuyển toàn bộ số hội thoại của nhân viên A sang nhân viên B:

b1. Chọn nhân viên muốn chuyển hội thoại

b2. Chọn bot muốn chuyển hội thoại (có thể chọn nhiều bot cùng một lúc)

b3. Tích vào lựa chọn: Chọn nhân viên tiếp nhận

b4. Chọn nhân viên muốn nhận hội thoại

b5. Bấm nút Chuyển đổi

enter image description here

 

b6. Bấm Đồng ý tại popup xác nhận

enter image description here

 

Note: Đối với cả 2 thao tác, sau khi thực hiện xong hệ thống sẽ thông báo kết quả tại mục Thông báo như hình dưới đây:

enter image description here

 

5. Tin nhắn mẫu

Cho phép người dùng cấu hình những mẫu tin nhắn để gửi nhanh cho khách hàng thay vì phải tốn thời gian viết cùng một nội dung gửi đi nhiều lần.

Có 2 thư mục tin nhắn mẫu: Thử mục của riêng từng bot, và thư mục dùng chung cho tất cả các bot ở cùng 1 dự án .

enter image description here

 

Các bước để tạo được tin nhắn mẫu như sau:

b1. Bấm vào Thêm thư mục

enter image description here

 

b2. Nhập thông tin cho thư mục và bấm nút Lưu

enter image description here

Nếu người dùng tích vào ô Tạo thư mực cho tất cả bot => người dùng có thể xem và gửi nội dung của thư mục này ở tất cả các bot có trong dự án.

 

b3. Trong thư mục mới tạo, bấm vào Thêm tin mẫu

enter image description here

 

b4. Nhập nội dung cho tin nhắn mẫu => bấm Lưu

enter image description here

Người dùng có thể tạo tin nhắn mẫu dạng text hoặc text kèm ảnh.

 

 

6. Quản lý Tags

Cho phép quản lý tất cả các tags đã tạo trong Livechat. Người dùng có thể sửa/xóa tags đó, sau khi thao tác dữ liệu sẽ được đồng bộ ngược lại những hội thoại đã được gán tag đó.

enter image description here

 

Thêm mới Tag

b1. Bấm vào nút Thêm tag

b2. Nhập Tiêu đề tag và chọn màu cho tag đó

b3. Bấm Thêm mới

enter image description here

 

Sau khi thêm mới, khi người dùng bấm vào mục Tags của 1 hội thoại có thể nhìn được tag vừa thêm

enter image description here

 

Chỉnh sửa tag

Hiện tại Livechat chỉ cho phép đổi màu của tag đó

Xóa tag

b1. Chọn tag muốn xóa

b2. Bấm vào nút Xóa

b3. Xác nhận lại và bấm nút Xóa

enter image description here

 

 

7. Lấy lại hội thoại cũ

Cho phép người dùng chạy lấy lại hội thoại của Fanpage khi mới kết nối với chatbot.

enter image description here

 

Lấy lại hội thoại tự động:

Mặc định khi mới kết nối, mỗi bot sẽ lấy lại được 50 hội thoại kèm 1 tin nhắn mới nhất, khi người dùng bấm vào hội thoại hệ thống sẽ lấy tiếp 49 tin nhắn tiếp theo.

 

Lấy lại hội thoại thủ công

Khi chạy lấy lại hội thoại cũ, mỗi 1 Fanpage sẽ được lấy lại tối đa 10.000 hội thoại.

Để lấy lại hội thoại cũ thủ công, người dùng thao tác theo các bước sau đây:

b1. Chọn bot cần chạy lấy lại hội thoại

b2. Bấm nút Chạy

b3. Xác nhận thông tin và bấm nút Đồng ý

Vì số lượng hội thoại lấy lại khá lớn, nên hệ thống sẽ cần thời gian lớn để xử lý.

 

 

8. Mã nhúng website

 • Cho phép người dùng nhúng box chat lên website bằng một đoạn mã

 • Một dự án có thể tạo nhiều mã nhúng khác nhau

 • Có thể On/Off hoặc chỉnh sửa thời gian hiển thị của boxchat trên website

 • Khách hàng có thể tương tác một lúc với nhiều bot khác nhau

 • Một mã nhúng có thể gồm nhiều option, mỗi option đóng vai trò như một bot chứa kịch bản khác nhau

Để tạo được mã nhúng, người dùng thao tác theo các bước sau đây:

b1. Truy cập vào mục cài đặt => Chọn Mã nhúng chat website

enter image description here

 

b2. Bấm vào Thêm mã nhúng

b3. Thêm thông tin cho mã nhúng

enter image description here

enter image description here

enter image description here

 

Bấm tiếp vào Thêm option để chọn các bot sẽ hiển thị kịch bản tương tác với khách hàng.

enter image description here

 

b4. Bấm vào Tạo mã nhúng

b5. Bấm sao chép mã nhúng => nhúng lên website cần hiển thị

Để xóa, xem chi tiết hoặc lấy lại lại mã nhúng, bạn bấm vào icon dấu 3 chấm như dưới để chọn hành động:

enter image description here

b6. Nhúng mã lấy được vào website bạn muốn hiển thị

enter image description here

 

 

9. Danh sách khách hàng

Cho phép người dùng quản lý danh sách những khách hàng của dự án. Khách hàng đến từ các bot FB, Website, OA Zalo.

enter image description here

Người dùng có thể tìm kiếm hoặc xóa khách hàng nếu muốn. Khi xóa khách hàng, data dữ trự của gói chatbot sẽ được hoàn lại đúng số lượng khách hàng vừa mới xóa.

 

10. Cấu hình hoạt động

Tính năng này cho phép người dùng có quyền Quản trị viên có thể quản lý trạng thái on/off của nhân viên trong phần Cài đặt. Hệ thống Livechat đã bổ sung thêm một thiết lập (option 3) trong mục Chia hội thoại với nội dung: Tự động thay đổi nhân viên chăm sóc khi nhân viên chăm sóc hiện tại của hội thoại đó offline.

1. Trong trường hợp nhân viên A đang online: Thực hiện chia đều hội thoại đối với cả hội thoại cũ và mới cho các nhân viên

2. Trong trường hợp nhân viên A offline + tích chọn option 3:

 • Đối với hội thoại mới: Không chia cho A nữa, chia cho các nhân viên online còn lại

 • Đối với hội thoại cũ: Tự động remove A ra khỏi hội thoại và chia cho 1 trong những nhân viên online còn lại. Trong trường hợp không có nhân viên nào online, hội thoại sẽ không chia cho ai

3. Trong trường hợp nhân viên A offline + không tích chọn option 3:

 • Đối với hội thoại mới: Không chia cho A nữa, chia cho các nhân viên online còn lại

 • Đối với hội thoại cũ: Vẫn giữ lại A là người chăm sóc chính, đồng thời add thêm các nhân viên còn lại vào làm người tham gia.

Quản trị viên có thể thay đội trạng thái hoạt động của nhân viên:

enter image description here

 

Kết hợp với thiết lập tại mục Chia hội thoại để đảm bảo tất cả hội thoại đều được chăm sóc kịp thời:

enter image description here

 

Nhân viên có thể chủ động chuyển trạng thái hoạt động của chính mình:

enter image description here

 

11. Bộ lọc AI

Hệ thống AI của Bizfly sẽ phát hiện những tin nhắn có dấu hiệu tiêu cực và bôi đỏ nội dung tin nhắn đó kèm theo nhãn dán BAD cho hội thoại đó. Nhân viên cần dành thời gian support kịp thời cho những hội thoại này để không làm ảnh hướng đến trải nghiệm của Khách hàng.

Cách cấu hình:

Bước 1: Từ màn hình mặc định của Livechat => Bấm nút Cài đặt => Chọn mọc Bộ lọc AI

enter image description here

 

Bước 2: Bấm tích vào lựa chọn mong muốn

 • Bật bộ lọc AI để đánh dấu tiêu cực: Hệ thống sẽ hiển thị màu đỏ đối với những tin nhắn tiêu cực và gán nhãn BAD đối với hội thoại đó

enter image description here

 

 • Bật bộ lọc AI để đánh dấu hội thoại spam:

enter image description here

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ