Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Các vấn đề thường gặp

1. Khôi phục bản ghi đã bị xóa

Sau khi người dùng xóa một bản ghi nào đó, chính người đó và người quản lý cấp Chủ dự án sẽ nhận được một email thông báo về hành động xóa bản ghi này. Để khôi phục bản ghi bị xóa, thực hiện như sau:

  • Truy cập vào email đăng ký tài khoản người dùng trên CRM Bizfly
  • Mở email (Hình dưới), bấm vào tại đây để đi đến chi tiết đối tượng (Bản ghi) bị xóa.

 

  • Tại cửa sổ chi tiết đối tượng bị xóa (Hình dưới), người dùng sẽ nhìn thấy thông tin hiển thị về chi tiết hành động của người dùng và đối tượng bị xóa.
  • Bấm vào Khôi phục các bản ghi để tiến hành khôi phục các bản ghi bị xóa trước đó.

 

  • Sau khi khôi phục thành công, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết hành động (Hình dưới), và bản ghi sẽ không còn biểu tượng nhãn hiển thị là đã xóa nữa.

 

2. Định ngĩa các chỉ số UTM trong thông tin khách hàng

UTM (Urchin Tracking Module): Là tham số được sử dụng để thu thập dữ liệu chiến dịch bằng URL tùy chỉnh. UTM hiểu nôm na là một đoạn code mà bạn thêm vào đường dẫn URL để bổ sung thông tin cho URL ấy, giúp người dùng theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing dựa trên nguồn truy cập.

a. UTM (First)

  • Là thông tin ghi nhận cho lần đầu tiên khách hàng click vào link quảng cáo. Đây là thông tin cố định không thay đổi. Có nghĩa là cho dù có click vào n lần link quảng cáo liên quan thì thông tin hiển thị ở UTM First cũng không thay đổi.

b. UTM (Last)

  • Là thông tin ghi nhận cho lần cuối cùng khách hàng click vào link quảng cáo. Đây là thông tin thay đổi liên tục sau mỗi lần click vào link quảng cáo của khách hàng.

c. Converted

  • Là thông tin ghi nhận cho lần đầu tiên update khi khách hàng click vào link quảng cáo mà thông tin có khác so với lần đầu tiên (UTM First). Thông tin này cũng là cố định không thay đổi, cho dù là các lần click sau thông tin khách hàng có khác.

d. Converted Last

  • Là thông tin ghi nhận lần cuối có sự thay đổi thông tin của khách hàng, thông tin này luôn thay đổi (Nếu có sự thay đổi trong thông tin khách hàng khi mà khách hàng click vào link quảng cáo)

 

3. Phím tắt trên hệ thống CRM Bizfly

Phím tắt Chức năng
F2 Di chuyển đến menu xem all khách hàng trong CRM MARKETING
F4 Di chuyển đến menu xem Lead trên CRM SALE
F8 Di chuyển đến menu xem Contact trên CRM SALE
F9 Di chuyển đến menu xem SALE TASK trên CRM SALE
F10 Di chuyển đến menu xem DEAL trên CRM SALE

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

CRM - Hướng dẫn Cài đặt API & webhook
CRM Sale - Tùy chỉnh giao diện & Cấu hình trường dữ liệu
CRM Sale - HD thao tác Chi tiết 1 bản ghi khách hàng
CRM MKT - HDSD đẩy data vào Ads Audience & Web Push

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ