Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Thành viên

Trong menu Thành viên, người dùng có thể quản lý tất cả các thành viên của doanh nghiệp bao gồm các phân hạng và số điểm hiện tại thành viên đang sở hữu. Ngoài ra, người dùng có thể tạo ra các danh sách để gán khách hàng với mục đích quản lý dễ dàng hơn

 

a. Thêm thành viên mới

Có 2 cách để người dùng có thể thêm thành viên mới vào trong Loyalty:

Cách 1: Thêm thành viên dạng form bằng cách bấm Thêm mới và điền thông tin của khách hàng

 

Cách 2: Thêm mới hàng loạt thành viên bằng cách import excel

  • Bước 1: Bấm vào dấu 3 chấm trên cùng và chọn Nhập thành viên từ Excel

 

  • Bước 2: Do file tải lên bắt buộc phải có định dạng theo file mẫu nên người dùng cần phải Tải về file mẫu (1) sau đó mới Chọn file tải lên (2) để import thành viên lên được

 

  • Bước 3: Bấm Thêm mới là xong

 

b. Tìm kiếm thành viên

Công cụ này giúp người dùng có thể áp dụng các điều kiện lọc khách hàng để tìm ra những khách hàng mong muốn

 

c. Chi tiết thành viên

Để có thể xem thông tin chi tiết của từng thành viên, người dùng có thể bấm vào mã thẻ hoặc Xem chi tiết trong dấu 3 chấm đối với từng thành viên

 

Trong chi tiết của từng thành viên, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của thành viên đó (1), kiểm tra các lịch sử giao dịch (2), lịch sử quản trị (3), và xem chi tiết thành viên trong CRM (4)

 

Bên cạnh đó, người dùng có thể khóa thẻ thành viên của khách hàng bằng cách chọn vào dấu 3 chấm ở cuối mỗi thành viên và chọn Ngưng sử dụng để khóa thẻ của thành viên. Muốn kích hoạt lại thẻ người dùng cũng làm tương tự như khóa thẻ

 

d. Danh sách thành viên

Tại đây người dùng có thể tạo ra nhiều danh sách thành viên khác nhau để dễ quản lý data khách hàng hơn

  • Bước 1: Bấm dấu 3 chấm trên cùng => Chọn Xem tất cả danh sách thành viên

 

  • Bước 2: Người dùng có thể xem thành viên trong danh sách bằng cách bấm vào tên của danh sách đó, hoặc thêm mới một danh sách bằng cách bấm Thêm mới danh sách 

 

Sau khi đã có cách danh sách thành viên rồi, người dùng có thể tích chọn các thành viên muốn đưa vào danh sách, sau đó chọn Gán thành viên vào danh sách trong dấu 3 chấm

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Phiếu điều chỉnh BizLoyalty
Phân hạng thành viên BizLoyalty
Giao dịch tích điểm BizLoyalty
Thành viên (BizLoyalty)
Cài đặt (BizLoyalty)

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ