Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý thu chi

Đây là danh mục để quản lý các Phiếu thu tiền và Phiếu chi tiền trên hệ thống của BizShop. Các loại phiếu này sẽ được tính vào Báo cáo thu chi để người dùng có thể đánh giá tổng quan về hoạt động chi tiêu trong một khoảng thời gian của doanh nghiệp

 

a. Phiếu thu

Phiếu thu có 2 loại phiếu là Tự động và Thủ công. Những đơn hàng được hoàn thành sẽ được tự động tạo thành phiếu thu. Dưới đây là thao tác tạo phiếu thu thủ công:

 • Bước 1: Chọn Bán hàng => Quản lý thu chi => Phiếu thu

 

 • Bước 2: Chọn Tạo phiếu thu

 

 • Bước 3: Điền thông tin của người nộp tiền vào mục Thông tin chung

 

 • Bước 4: Điền thông tin về giá trị thu tiền vào mục Giá trị ghi nhận

 

 • Bước 5: Bấm Tạo phiếu để hoàn thành việc tạo phiếu thu

 

 • Bước 6: Sau khi tạo phiếu thu xong, người dùng có thể quản lý phiếu thu ngoài danh sách phiếu thu. Thao tác xử lý phiếu thu bao gồm: Xem chi tiết phiếu (1), In phiếu (2), Xuất Excel (3), và Tìm kiếm (4)

 

b. Phiếu chi

Giống như phiếu thu, phiếu chi cũng có 2 loại phiếu là Tự động và Thủ công. Những chi phí phát sinh khi tạo đơn hàng, hoặc nhập hàng sẽ được tự động tạo thành phiếu chi. Dưới đây là thao tác tạo phiếu chi thủ công:

 • Bước 1: Chọn Bán hàng => Quản lý thu chi => Phiếu chi

 

 • Bước 2: Chọn Tạo phiếu chi

 

 • Bước 3: Điền thông tin của người chi tiền vào mục Thông tin chung

 

 • Bước 4: Điền thông tin về giá trị chi tiền vào mục Giá trị ghi nhận

 

 • Bước 5: Bấm Tạo phiếu để hoàn thành việc tạo phiếu chi

 

 • Bước 6: Sau khi tạo phiếu chi xong, người dùng có thể quản lý phiếu chi ngoài danh sách phiếu thu. Thao tác xử lý phiếu chi bao gồm: Xem chi tiết phiếu (1), In phiếu (2), Xuất Excel (3), và Tìm kiếm (4)

 

c. Danh sách loại phiếu

Trong trường hợp người dùng có nhiều hơn 1 loại phiếu thu và phiếu chi, thì có thể tạo mới và quản lý các loại phiếu trong mục này

 • Bước 1: Xác định loại phiếu cần tạo ra là Phiếu thu hay Phiếu chi

 

 • Bước 2: Chọn Thêm loại phiếu thu/Thêm loại phiếu chi để tạo mới loại phiếu

 

 • Bước 3: Điền thông tin Tên loại phiếu thu và Mã loại. Tiếp theo, lựa chọn xem người dùng có muốn ghi nhận phiếu này vào báo cáo lãi lỗ hay không, và bấm Thêm mới để tạo mới loại phiếu

 

 • Bước 4: Sau khi tạo loại phiếu xong, người dùng có thể thao tác với loại phiếu gồm: Chỉnh sửa (1), Xóa (2), và Tìm kiếm (3)

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ