Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý kho hàng

a. Tạo phiếu nhập kho

 • Bước 1: Bán hàng => Quản lý kho => Nhập kho

 

 • Bước 2: Chọn Tạo phiếu nhập

 

 • Bước 3: Chọn Nhà cung cấp, Kho nhập, chọn các sản phẩm muốn tạo phiếu nhập, điền số lượng, giá nhập. Sau đó, chọn các thông tin thanh toán. Cuối cùng, bấm Tạo phiếu nhập để hoàn thành phiếu nhập

 

 • Bước 4: Tại đây, người dùng có thể Từ chối phiếu nhập (1), Chỉnh sửa phiếu nhập (2), Xác nhận Nhập kho (3)

 

b. Tạo phiếu xuất kho

 • Bước 1: Bán hàng => Quản lý kho => Xuất kho

 

 • Bước 2: Chọn Tạo phiếu xuất

 

 • Bước 3: Chọn mục đích xuất kho (1) => Điền thông tin kho xuất/nhập, sản phẩm xuất kho (2) => Bấm Tạo phiếu xuất (3)

 

 • Bước 4: Sau khi đã tạo phiếu xuất xong, người dùng có thể Từ chối phiếu xuất này (1), hoặc Xác nhận phiếu xuất (2)

 

c. Tạo phiếu kiểm kho

Trong trường hợp người dùng có kho hàng vật lý và trong quá trình kiểm kê thì phát hiện số liệu thực tế khác với số liệu trên hệ thống, thì người dùng có thể tạo ra phiếu kiểm kho để cân bằng lại số lượng sản phẩm cho chính xác

 • Bước 1: Bán hàng => Quản lý kho => Kiểm kho

 

 • Bước 2: Chọn Tạo phiếu kiểm

 

 • Bước 3: Chọn kho cần kiểm => Nhập mục đích kiểm kho => Chọn sản phẩm cần điều chỉnh số lượng => Nhập số lượng hiện có

 

 • Bước 4: Bấm Lưu lại

 

 • Bước 5: Tại đây, người dùng có thể thay đổi lại số lượng và bấm Lưu lại (2) để cập nhật phiếu kiểm, hoặc bấm Hủy phiếu (1) để hủy bỏ phiếu kiểm, hoặc bấm Cân bằng kho (3) để cập nhật số liệu có trong kho trên hệ thống

 

d. Quản lý tồn kho

Tại đây, người dùng có thể quản lý sản phẩm và số lượng sản phẩm hiện có trong kho. Bên cạnh đó, người dùng có thể thiết lập thông báo Cảnh báo tồn kho khi số lượng sản phẩm hiện có giảm về còn số lượng nhất định để có thể kịp thời bổ sung hàng hóa

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ