Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

6.1. Tạo nhóm công việc

 

Nhóm công việc Là nơi quản lý các công việc trong cùng 1 nhóm. 1 nhóm công việc có thể áp dụng cho 1 quy trình xử lý công việc hoặc 1 phòng ban. 

 

6.1. Tạo nhóm công việc

6.1.1. Tạo nhóm công việc khi tạo dự án mới

Tại cửa sổ Bizfly Ticket(Hình dưới), người dùng nhập tên nhóm công việc, sau đó bấm Tiếp tục

 

Tại cửa sổ thông báo tạo nhóm công việc thành công (Hình dưới), nhập tên các ticket cho nhóm công việc, sau đó bấm Đến danh sách Ticket

 

 

6.2.2. Tạo nhóm công việc khi dự án đang hoạt động

Tại cửa sổ Bizfly Ticket (Hình dưới). Trên menu chính của giải pháp, bấm Nhóm công việc(1) => chọn Tạo nhóm công việc mới (2)

 

Tại cửa sổ Tạo nhóm công việc mới (Hình dưới)

 • (1) Nhập Tên nhóm công việc mới
 • (2) Chọn dạng Workflow của nhóm công việc
 • (3) Nhập Mô tả về nhóm công việc
 • Tại phần Ai có thể nhìn thấy và tương tác với Ticket trong nhóm công việc này?
  • Nếu chọn Hiển thị với tất cả thành viên trong dự án => Toàn bộ thành viên trong dự án sẽ nhìn thấy nhóm công việc sẽ tạo
  • Nếu chọn Chỉ hiển thị với những thành viên, nhóm thành viên được chỉ định => Chỉ có những thành viên hoặc nhóm thành viên được chọn mới có thể nhìn thấy nhóm công việc sẽ tạo. Nếu chọn lựa chọn này:
   • (1) Nếu chọn Nhập tên/email thành viên: Người dùng nhập hoặc bấm vào để chọn các thành viên có trong dự án để gán vào nhóm công việc
   • (2) Nếu chọn Nhập tên nhóm thành viên: Người dùng Nhập các tên nhóm thành viên
 • Sau khi hoàn tất, bấm Tạo nhóm công việc mới để lưu lại nhóm mới

 

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ