Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

6.2. Cài đặt nhóm công việc

Các thao tác bên dưới dùng để quản lý 1 nhóm công việc gồm:  

6.2.1. Thông tin chung

Tại đây có thể chỉnh sửa lại các thông tin của nhóm công việc. 

Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), bấm chọn Nhóm công việc (1), sau đó chọn nhóm công việc muốn thao tác (2)

 

Tại cửa sổ nhóm công việc vừa chọn (Hình dưới), chọn tab Cài đặt nhóm công việc (1) => chọn mục Thông tin chung (2). Sau đó thao tác như sau

 • (3) Nhập Tên nhóm công việc
 • (4) Nhập Mô tả về nhóm công việc
 • (5) Bấm Chọn file để chọn ảnh làm Ảnh đại diện của nhóm công việc
 • (6) Chọn đối tượng có thể xem và tương tác với ticket
 • (7) Bấm để chọn Người xử lý mặc định cho ticket
 • (8) Bấm để chọn Người liên quan mặc định cho ticket
 • (9) Bấm để chọn Người nghiệm thu mặc định cho ticket
 • (10) Tick chọn các quyền cần cấp cho nhóm công việc: Đối với Lựa chọn Tạo Ticket theo form bình thường hoặc theo form full: Các thao tác tạo ticket full tương tự như tạo ticket thường, nhưng có thêm một số mục chọn (Người giám sát, Người liên quan, Người nghiệm thu)
 • (11) Chọn kiểu xem danh sách ticket cho nhóm công việc
 • (12) Tick chọn có áp dụng xem danh sách dưới dạng quyền xem ticket hay không
 • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu thay đổi để lưu lại

 

6.2.2. Quản lý thành viên

Dùng để thêm thành viên hoặc nhóm thành viên có quyền trong nhóm công việc này. 

Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), bấm chọn Nhóm công việc (1), sau đó chọn nhóm công việc muốn thao tác (2)

 

Tại cửa sổ nhóm công việc vừa chọn (Hình dưới), chọn tab Cài đặt nhóm công việc (1) => chọn mục Thành viên (2). Sau đó thao tác như sau

 

a. Thêm thành viên vào nhóm công việc


Lưu ý:
Để thêm thành viên hoặc nhóm thành viên vào nhóm công việc, yêu cầu thành viên cần thêm phải là thành viên trong dự án
Thao tác này chỉ có thể thực hiện được với những thành viên có quyền hạn trong nhóm thấp hơn mình.

 • Tại cửa sổ Danh sách thành viên (Hình dưới), bấm Thêm vào nhóm công việc để thêm thành viên vào nhóm

 

 • Tại cửa sổ Thêm thành viên/Nhóm thành viên (Hình dưới)
  • (1) Bấm để chọn tên hoặc email của thành viên cần thêm
  • (2) Chọn Nhập tên nhóm thành viên sau đó bấm để chọn nhóm thành viên cần thêm
  • Sau khi hoàn tất, bấm Thêm vào nhóm công việc để lưu lại

 

b. Thay đổi vai trò của thành viên trong nhóm

Tại cửa sổ Danh sách thành viên (Hình dưới), tại cột Vai trò. Người dùng chọn vai trò tương ứng với thành viên cần áp dụng thay đổi

 

c. Xóa thành viên khỏi nhóm

Tại cửa sổ Danh sách thành viên (Hình dưới), bấm vào Xóa tương ứng với thành viên muốn xóa khỏi nhóm

Hệ thống cần xác nhận việc xóa, người dùng bấm Xóa để xác nhận

 

6.2.3. Cài đặt phân quyền

Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), bấm chọn Nhóm công việc (1), sau đó chọn nhóm công việc muốn thao tác (2)

 

Tại cửa sổ nhóm công việc vừa chọn (Hình dưới), chọn tab Cài đặt nhóm công việc (1) => chọn mục Phân quyền (2)

 

Tại cửa sổ Phân quyền (Hình dưới), bấm Chỉnh sửa tương ứng với quyền bất kỳ để tiến hành thay đổi quyền theo ý muốn

 

Tại cửa sổ Chỉnh sửa phân quyền (Hình dưới) với quyền tương ứng

 • Đối với nhóm Thành viên của nhóm công việc (1)
  • Nếu chọn Hiển thị với tất cả thành viên trong dự án thì tất cả thành viên trong dự án đều có thể nhìn thấy ticket
  • Nếu chọn Chỉ hiển thị với những thành viên, nhóm thành viên được chỉ định thì chỉ những thành viên hoặc nhóm thành viên được chọn mới có thể nhìn thấy ticket. Nếu chọn lựa chọn này, người dùng cần chọn những thành viên hay nhóm thành viên cần thêm trực tiếp
 • Đối với các nhóm khác, người dùng tick chọn những người có thể hoặc bỏ tick chọn với những người không cho phép tương tác với ticket. Với mỗi lựa chọn Có đối với từng đối tượng sẽ có thêm các lựa chọn hành động con khác nhau. Người dùng chọn theo ý muốn
 • Sau khi cài đặt hoàn tất, bấm Áp dụng để lưu lại quyền

 

Người dùng cũng có thể chỉnh sửa quyền nhanh bằng cách. Tại cửa sổ Phân quyền (Hình dưới), bấm Chỉnh sửa nhanh phân quyền

 • Tại cửa sổ Chỉnh sửa phân quyền (Hình dưới)
  • (1) Chọn quyền cần thao tác
  • (2) Các thao tác phân quyền tương tự như trên
  • Sau khi cài đặt hoàn tất, bấm Áp dụng để lưu lại quyền

 

6.2.4. Loại ticket đề xuất

Đây là nơi để chọn những loại Ticket được đề xuất và khuyến khích thành viên trong nhóm công việc sử dụng các loại Ticket này.

Tùy theo đặc thù của nhóm công việc, bạn có thể cài đặt những loại Ticket bắt buộc phải dùng khi tạo Ticket trong nhóm công việc này.

 

Để chọn những loại ticket dùng trong nhóm công việc này, cần thao tác như sau:

 • Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), bấm chọn Nhóm công việc (1), sau đó chọn nhóm công việc muốn thao tác (2).

 

 • Tại cửa sổ nhóm công việc vừa chọn (Hình dưới), chọn tab Cài đặt nhóm công việc (1) => chọn mục Loại ticket đề xuất (2)

 

 • Tại cửa sổ Loại ticket đề xuất (Hình dưới), người dùng bấm công tắc để bật (Nếu chỉ cho phép thành viên trong nhóm tạo ticket từ các loại ticket đề xuất)

a. Thêm loại ticket đề xuất

Tại cửa sổ Loại ticket đề xuất (Hình dưới), người dùng bấm Thêm loại Ticket đề xuất để thêm mới

 Tại cửa sổ Thêm loại ticket đề xuất (Hình dưới), người dùng tick chọn loại ticket muốn thêm, sau đó bấm Thêm loại ticket để lưu lại

Để Quản lý loại ticket, người dùng tham khảo hướng dẫn tại đây)

 

b. Thêm thành viên vào loại ticket

Thêm thành viên vào loại ticket dùng để: phân quyền cho nhân sự được phép sử dụng những loại ticket này trong nhóm công việc này. 

Những nhân sự được phân quyền sử dụng Loại ticket là những nhân sự được chọn chỉ định. Để phân được quyền ta thao tác như sau:

 • Tại cửa sổ danh sách Loại ticket đề xuất (Hình dưới), bấm Thêm người để thêm thành viên vào loại ticket (Khi thêm thành viên vào loại ticket nào thì thành viên được thêm đó chỉ có thể tạo được ticket với loại đã thêm)

 • Tại cửa sổ thêm thành viên (Hình dưới), người dùng chọn loại Thành viên chỉ định, sau đó bấm để chọn thành viên cần thêm, sau khi hoàn tất, bấm để lưu lại

 

c. Xóa loại ticket

Tại cửa sổ danh sách Loại ticket đề xuất (Hình dưới), bấm vào Xóa tương ứng với loại ticket đề xuất cần xóa khỏi danh sách

6.2.5. Quản lý Tag

Dùng để quản lý các Tag được sử dụng trong nhóm công việc này

 

Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), bấm chọn Nhóm công việc (1), sau đó chọn nhóm công việc muốn thao tác (2)

 

Tại cửa sổ nhóm công việc vừa chọn (Hình dưới), chọn tab Cài đặt nhóm công việc(1) => chọn mục Quản lý Tag(2)

 

a. Thêm tag

Tại cửa sổ danh sách Tag được sử dụng trong nhóm công việc (Hình dưới), bấm Thêm tag để thêm mới

Tại cửa sổ Thêm tag mới (Hình dưới)

 • (1) Nhập Tên tag
 • (2) Nhập Mô tả về tag
 • (3) Chọn màu cần gán cho tag
 • Sau khi hoàn tất, bấm Thêm tag để lưu lại


b. Sửa thông tin tag

Tại cửa sổ danh sách Tag được sử dụng trong nhóm công việc (Hình dưới), bấm Chỉnh sửa tương ứng với tag cần thao tác

Tại cửa sổ Chỉnh sửa tag (Giao diện như thêm mới), người dùng thay đổi thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu thay đổi để lưu lại

 

c. Xóa tag

Tại cửa sổ danh sách Tag được sử dụng trong nhóm công việc (Hình dưới), bấm Xóa tương ứng với tag cần xóa

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ