Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

6.4. Bảng biểu

Bảng biểu là kiểu xem danh sách Ticket theo dạng bảng (gồm các cột / trường dữ liệu)

 

6.4.1. Tùy chọn hiển thị 

Dùng để Cấu hình hiển thị trường dữ liệu

Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), bấm chọn Nhóm công việc (1), sau đó chọn nhóm công việc muốn thao tác (2)

 

Tại cửa sổ nhóm công việc vừa chọn (Hình dưới), chọn tab Bảng biểu

 

Tại cửa sổ danh sách ticket dạng bảng của nhóm công việc đang thao tác (Hình dưới), bấm Tùy chọn hiển thị để cấu hình

 

Tại cửa sổ Tùy chọn hiển thị (Hình dưới), người dùng tick chọn những trường dữ liệu muốn hiển thị hoặc bỏ tick chọn nếu không muốn hiển thị (1), người dùng muốn sắp xếp lại thứ tự (2), sau đó bấm Lưu để lưu lại cấu hình (3). 

 

Để thêm trường dữ liệu. Tại cửa sổ Tùy chọn hiển thị (Hình dưới), bấm vào +Thêm trường dữ liệu để thêm trường theo ý muốn

 

Tại cửa sổ thêm trường dữ liệu (Hình dưới), người dùng bấm công tắc để chọn thêm kiểu mặc định hoặc tùy chọn (Nếu chọn là tắt công tắc (1))

  • (2) Chọn Loại ticket sẽ lấy trường dữ liệu
  • (3) Chọn Trường dữ liệu sẽ lấy theo Loại ticket đã chọn bên trên
  • Sau khi hoàn tất, bấm Thêm để lưu lại

 

Tại cửa sổ thêm trường dữ liệu (Hình dưới), người dùng bấm công tắc để chọn thêm kiểu mặc định hoặc tùy chọn (Nếu chọn là bật công tắc (1))

  • (2) Nhập Tên trường dữ liệu theo ý muốn
  • (3) Chọn Trường dữ liệu sẽ lấy dữ liệu hiển thị
  • Sau khi hoàn tất, bấm Thêm để lưu lại

6.4.2. Ticket đã lưu trữ

Là nơi để lưu trữ các Ticket đã xử lý xong và không còn tương tác. Bạn có thể chuyển các ticket này vào mục Ticket lưu trữ để bảng, danh sách Ticket của bạn được gọn gàng hơn.

6.4.3. Sắp xếp 

Dùng để sắp xếp các ticket trong nhóm công việc. Tick chọn vào kiểu sắp xếp bạn muốn sắp xếp. 

6.4.4. Bộ lọc

Dùng để lọc các ticket trong nhóm công việc 

Bấm vào bộ lọc để Cài đặt bộ lọc mong muốn (hình bên dưới)


 

Tại cửa sổ bộ lọc bên phải (Hình dưới): (Người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều điều kiện lọc cụ thể (1). Càng chi tiết thì mức độ thu gọn phạm vi lọc càng chính xác), sau khi chọn xong, nếu bạn muốn lưu bộ lọc thì bấm lưu bộ lọc (2) và nhập tên bộ lọc muốn lưu, Sau đó, bấm áp dụng (3) để lọc bộ lọc này. Nếu bạn muốn xóa các điều kiện đã chọn trong bộ lọc bấm Xóa bộ lọc (4)

 

Danh sách các bộ lọc đã lưu, danh sách này sẽ nằm ở vị trí đầu của cửa sổ cài đặt của bộ lọc 

 

 

6.4.5. Export

Tính năng này dùng để Export các ticket, Bạn cần chọn Các option (hình bên dưới) để export, hệ thống sẽ xuất dữ liệu ra file excel và lưu trữ trên máy tính  

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ