Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

5.2. Hướng dẫn cấu hình cho từng đối tượng (Loại thông tin/Trường dữ liệu) sử dụng trong ticket

 

a. Với đối tượng dạng Văn bản

(1) Tên trường dữ liệu: Là tên của trường dữ liệu, là nội dung bắt buộc phải có

(2) Nội dung mặc định: Là nội dung sẽ hiển thị sẵn với dạng hướng dẫn người dùng cần nhập vào những gì

(3) Tooltip: Là nội dung dạng hướng dẫn, sẽ hiển thị khi người dùng di chuột vào đối tượng

(4) Placeholder: Là một dạng hướng dẫn chi tiết cho người dùng hiểu về mục này để làm gì

(5) Tick chọn nếu muốn chỉ cho phép người tạo ticket được phép sửa thông tin đối tượng

(6) Tick chọn nếu không cho phép ai sửa thông tin đối tượng (Trừ chủ dự án)

(7) Tick chọn nếu đối tượng này là kiểu bắt buộc người dùng phải nhập thông tin

 

b. Với đối tượng dạng Rich Text

Đối với đối tượng này sẽ có thao tác tương tự như đối tượng dạng Văn bản, tuy nhiên có thêm lựa chọn Sử dụng trình soạn thảo (1) (Hình dưới). Lựa chọn này cho phép người dùng sử dụng đầy đủ các công cụ của trình soạn thảo văn bản thuần túy

 

Ảnh minh họa hiển thị trên ticket (hình dưới)

 

c. Với đối tượng dạng Ngày

Đối với đối tượng này sẽ có thao tác tương tự như đối tượng dạng Văn bản, tuy nhiên có thêm các tùy chỉnh cấu hình sau (Hình dưới)

 • (1) Định dạng: Người dùng lựa chọn kiểu định dạng ngày tháng cho đối tượng
 • (2) Tự chọn thời gian là thời điểm tạo: Nếu chọn thì thời gian bắt đầu của công việc sẽ chính là tại thời điểm tạo ticket

 

d. Với đối tượng dạng Số

Đối với đối tượng này sẽ có thao tác tương tự như đối tượng dạng Văn bản, tuy nhiên có thêm các tùy chỉnh cấu hình sau (Hình dưới)

 • (1) Kiểu giá trị: Người dùng lựa chọn kiểu giá trị cần áp dụng cho đối tượng
 • (2) Định dạng: Người dùng chọn các kiểu định dạng thập phân cần áp dụng cho đối tượng
 • (3) Hiển thị cảnh báo khi nhập: Là dạng cảnh báo nếu người dùng nhập sai định dạng yêu cầu
 • (4) Chỉ nhập số dương: Nếu chọn thì người dùng chỉ có thể nhập số dương

 

 

e. Với đối tượng dạng Email

Đối với đối tượng này sẽ có thao tác tương tự như đối tượng dạng Văn bản.

 

f. Với đối tượng dạng Radio Box

(Là dạng lựa chọn 1 trong các lựa chọn)

Đối với đối tượng này sẽ có thao tác tương tự như đối tượng dạng Văn bản, tuy nhiên có thêm các tùy chỉnh cấu hình sau (Hình dưới)

 • (1) Bấm vào Thêm lựa chọn để tiến hành thêm các lựa chọn 
 • (2) Nhập tên lựa chọn cho đối tượng sau đó bấm Enter
 • (3) Bấm để gán lựa chọn nào đó làm lựa chọn mặc định
 • (4) Chọn người xử lý: Chọn các thành viên hoặc các nhóm thành viên (Chỉ xuất hiện khi nằm ở phần THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TICKET)
 • (5)  Chọn người giám sát: Chọn các thành viên hoặc các nhóm thành viên (Chỉ xuất hiện khi nằm ở phần THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TICKET)
 • (6) Chọn thông tin liên quan (Nếu có): Thông tin liên quan này chính là tên các câu hỏi còn lại có liên quan trong cùng Một Thông tin (Ví dụ: Đối tượng cha nằm ở mục THÔNG TIN KẾT QUẢ thì lựa chọn con kéo thả vào cũng phải vào mục THÔNG TIN KẾT QUẢ). 

Để thêm các lựa chọn con, thao tác như sau: 

 • Kéo thả đối tượng mong muốn làm lựa chọn con cho đối tượng cha
 • Cấu hình đối tượng con bình thường như cấu hình các đối tượng khác
 • Sau khi hoàn tất, quay về đối tượng cha để chọn các lựa chọn con cần liên kết tại (6)
 • (7) Có thể thay đổi vị trí các lựa chọn bằng cách bấm vào lựa chọn muốn thay đổi, sau đó di chuyển theo vị trí lên hoặc xuống để thay đổi vị trí của lựa chọn
 • (8) Người dùng có thể thêm hoặc xóa bớt các lựa chọn trong đối tượng

 

 

 

g. Với đối tượng dạng Check Box

Là dạng lựa chọn nhiều lựa chọn dưới dạng tick chọn (hình minh họa bên dưới)

Đối với đối tượng này sẽ có các thao tác tương tự như đối tượng Radio Box, tuy nhiên sẽ không có phần (4) Chọn người xử lý, (5)  Chọn người giám sát, (6) Chọn thông tin liên quan.

 

h. Với đối tượng dạng Combo Box

Là dạng lựa chọn 1 trong các lựa chọn (hình minh họa bên dưới)

Đối với đối tượng này sẽ có các thao tác tương tự như đối tượng Radio Box, tuy nhiên sẽ không có phần (4) Chọn người xử lý, (5)  Chọn người giám sát, (6) Chọn thông tin liên quan.

 

i. Với đối tượng dạng Multi Select

Là dạng lựa chọn chọn nhiều lựa chọn dưới dạng bấm chọn (hình minh họa bên dưới)

Đối với đối tượng này sẽ có các thao tác tương tự như đối tượng Radio Box, tuy nhiên sẽ không có phần (4) Chọn người xử lý, (5)  Chọn người giám sát, (6) Chọn thông tin liên quan.

 

 

j. Với đối tượng dạng Việc cần làm

Là dạng lựa chọn dưới dạng tick chọn các lựa chọn đã hoàn thành (hình minh họa bên dưới)

Đối với đối tượng này sẽ có các thao tác tương tự như đối tượng Radio Box, tuy nhiên sẽ không có phần (4) Chọn người xử lý, (5)  Chọn người giám sát, (6) Chọn thông tin liên quan.

 

k. Với đối tượng dạng File

Là dạng đính kèm tập tin

Đối với đối tượng này sẽ có thêm các tùy chỉnh cấu hình sau (Hình dưới)

(1) Chỉ upload một file: Nếu tick chọn thì người dùng chỉ có thể upload 1 file duy nhất

 

l. Với đối tượng dạng Nhóm

Đây là một dạng nhóm các đối tượng vào làm 1 nhóm chung, người dùng chỉ cần thêm đối tượng nhóm này, sau đó kéo các đối tượng muốn nhóm vào trong đối tượng này là được. 

(Ảnh minh họa bên dưới)

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ