Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

4.1. Quản lý Thành viên và Nhóm thành viên

Tại cửa sổ Ticket Task Manager (Hình dưới), trên menu cột trái => bấm chọn Cài đặt

 

4.1. Quản lý Thành viên và Nhóm thành viên

Quản lý Thành viên và Nhóm thành viên: Là nơi sẽ tiến hành tạo các nhóm thành viên và phân các thành viên vào nhóm. 

Để tiến hành phân nhóm thành viên và phân quyền thành viên trong nhóm ta cần thực hiện các bước sau: 

Tại cửa sổ Cài đặt chung (Hình dưới), bấm chọn tab Thành viên và nhóm thành viên

 

 

a. Tạo nhóm thành viên

Tại cửa sổ Cài đặt chung (Hình dưới), tab Thành viên và nhóm thành viên, bấm +Tạo nhóm mới để tạo nhóm

 

Tại cửa sổ Tạo nhóm thành viên (Hình dưới)

  • (1) Nhập Tên nhóm thành viên
  • (2) Bấm chọn Thành viên để thêm vào nhóm (Có thể thêm nhiều thành viên)
  • Sau khi hoàn tất, bấm Tạo để lưu lại

 

b. Chỉnh sửa thông tin nhóm thành viên

Tại cửa sổ Cài đặt chung (Hình dưới), tab Thành viên và nhóm thành viên, bấm vào tên nhóm thành viên cần thao tác để vào chi tiết nhóm

 

Tại cửa sổ chi tiết nhóm thành viên (Hình dưới), bấm vào biểu tượng …(1) để mở menu, sau đó chọn Chỉnh sửa thông tin nhóm(2) để chỉnh sửa thông tin

Tại cửa sổ sửa thông tin (Giao diện như thêm mới), người dùng thay đổi thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu thay đổi để lưu lại

 

c. Xóa nhóm thành viên

 

Tại cửa sổ Cài đặt chung (Hình dưới), tab Thành viên và nhóm thành viên, bấm vào tên nhóm thành viên cần thao tác để vào chi tiết nhóm

 

Tại cửa sổ chi tiết nhóm thành viên (Hình dưới), bấm vào biểu tượng …(1) để mở menu, sau đó chọn Xóa nhóm (2) để xóa

 

Hệ thống cần xác nhận việc xóa, người dùng bấm Xóa để xác nhận (Lưu ý: Việc xóa nhóm sẽ không xóa thành viên khỏi dự án, chỉ xóa khỏi nhóm và những thành viên có nhóm bị xóa sẽ thuộc danh sách thành viên chưa có nhóm)

 

 

d. Thay đổi thông tin thành viên

Tại cửa sổ Cài đặt chung (Hình dưới), tab Thành viên và nhóm thành viên. Trong phần danh sách tất cả các thành viên hoặc danh sách thành viên trong nhóm thành viên nào đó. Tại cột Hành động, bấm vào Chỉnh sửa tương ứng với thành viên cần thao tác

 

Tại cửa sổ Chỉnh sửa thông tin thành viên (Hình dưới)

  • (1) Nhập Số điện thoại di động của thành viên
  • (2) Nhập Số điện thoại bàn của thành viên
  • (3) Chọn Nhóm cần gán cho thành viên
  • (4) Chọn Vai trò cần gán cho thành viên trong dự án: 

- Quyền quản trị viên: Sẽ có quyền vào menu Cài đặt

- Quyền Thành viên: Không có quyền vào menu Cài đặt 

  • (5) Chọn Vai trò nhóm thành viên cần gán cho thành viên trong nhóm đã chọn ở (3)

- Quyền trưởng nhóm thành viên: Sẽ có quyền Xem all Ticket của các thành viên trong nhóm

- Quyền thành viên: Chỉ có quyền xem được ticket liên quan đến mình 

  • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu thay đổi để lưu lại

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ