Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý website

 • Truy cập vào Webfly theo đường link: https://webfly.vn/
 • Tại trang chủ Webfly (Hình dưới), bấm vào tên tài khoản (1) để mở menu => chọn Danh sách website(2)

 

 • Tại cửa sổ Danh sách website (Hình dưới). Tại cột Hành động, bấm Quản trị tương ứng với website cần thao tác để vào trang quản trị website

 

I. Trang nội dung

 • Tại cửa sổ quản trị website, trên menu cột trái bấm Website(1) => chọn Trang nội dung(2)

 

1. Thêm trang nội dung

 • Tại cửa sổ danh sách Trang nội dung (Hình dưới), bấm Thêm mới để thêm trang nội dung

 

 • Tại cửa sổ thêm mới (Hình dưới)
  • (1) Nhập Tiêu đề trang nội dung
  • (2) Nhập Liên kết tĩnh cho trang nội dung (Liên kết tĩnh là một dạng link Seo do người dùng tự đặt, người dùng có thể nhập link tùy ý bằng cách gõ Tiếng Việt không dấu và các từ được nối với nhau bằng dấu (-) không có khoảng cách)
  • (3) Bấm Upload để chọn ảnh cho trang nội dung
  • (4) Nhập Mô tả chi tiết cho trang nội dung
  • (5) Chọn Trạng thái cho trang nội dung là Ẩn hoặc Hiển thị trên website
  • (6) Bấm chọn Yes hoặc No để áp dụng gán trang này là trang chủ
  • (7) Bấm chọn Yes hoặc No để áp dụng cho phép trang này được thêm sản phẩm vào
  • (8) Chọn để gán Người tạo cho trang
  • (9) Nhập Mô tả ngắn về từ khóa Seo
  • (10) Nhập tiêu đề từ khóa Seo
  • (11) Nhập từ khóa Seo
  • (12) Chọn kiểu hiển thị cho trang
  • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu lại để lưu trang mới

 

2. Sửa trang nội dung

 • Tại cửa sổ danh sách Trang nội dung (Hình dưới), bấm vào biểu tượng dấu (1) sau đó chọn Chỉnh sửa trang(2)

 • Tại cửa sổ Sửa thông tin (Giao diện như Thêm mới), người dùng sửa thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu lại để lưu thay đổi

 

3. Sao chép trang nội dung

 • Tại cửa sổ danh sách Trang nội dung (Hình dưới), bấm vào biểu tượng dấu (1) sau đó chọn Chỉnh sửa trang(2)

 

 • Hệ thống yêu cầu xác nhận việc Sao chép, người dùng bấm OK để xác nhận

 

4. Xóa trang nội dung

 • Tại cửa sổ danh sách Trang nội dung (Hình dưới), bấm vào biểu tượng dấu (1) sau đó chọn Chỉnh sửa trang(2)

 

 • Hệ thống yêu cầu xác nhận việc Xóa, người dùng bấm OK để xác nhận

 

II. Bài viết

 • Tại cửa sổ quản trị website, trên menu cột trái bấm Website(1) => chọn Bài viết(2)

 

1. Thêm bài viết 

 • Tại cửa sổ danh sách Bài viết (Hình dưới), bấm Thêm mới để thêm bài viết

 

 • Tại cửa sổ thêm mới (Hình dưới)
  • (1) Nhập Tiêu đề bài viết
  • (2) Nhập Liên kết tĩnh cho bài viết (Liên kết tĩnh là một dạng link Seo do người dùng tự đặt, người dùng có thể nhập link tùy ý bằng cách gõ Tiếng Việt không dấu và các từ được nối với nhau bằng dấu (-) không có khoảng cách)
  • (3) Bấm Upload để chọn ảnh cho bài viết
  • (4) Nhập Mô tả chi tiết cho bài viết
  • (5) Chọn Trạng thái cho bài viết là Ẩn hoặc Hiển thị trên website
  • (6) Chọn trang cần gán bài viết Là bài viết con của trang nào đó
  • (7) Chọn danh mục cần gán cho bài viết
  • (8) Nhập Tags cần Seo cho bài viết
  • (9) Bấm chọn để gán Người tạo cho trang
  • (10) Nhập Mô tả ngắn về từ khóa Seo
  • (11) Nhập tiêu đề từ khóa Seo
  • (12) Nhập từ khóa Seo
  • (13) Bấm Chỉnh sửa để chọn bài viết liên quan cần gán
  • (14) Chọn kiểu hiển thị cho trang
  • Sau khi hoàn tất, bấm Lưu lại để lưu trang mới

 

2. Sửa nội dung bài viết

 • Tại cửa sổ danh sách Bài viết (Hình dưới), bấm vào biểu tượng cây bút tương ứng với bài viết cần thao tác

 • Tại cửa sổ Sửa thông tin (Giao diện như Thêm mới), người dùng sửa thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu lại để lưu thay đổi

 

3. Xóa bài viết

 • Tại cửa sổ danh sách Bài viết (Hình dưới), bấm vào biểu tượng thùng rác tương ứng với bài viết cần xóa

 

 • Hệ thống yêu cầu xác nhận việc Xóa, người dùng bấm OK để xác nhận

 

III. Menu

 • Tại cửa sổ quản trị website, trên menu cột trái bấm Website(1) => chọn Quản lý Menu(2)

 

1. Thêm menu

 • Tại cửa sổ danh sách Menu (Hình dưới), bấm vào biểu tượng dấu + (1), sau đó nhập Tên menu(2). Sau khi hoàn tất, bấm Lưu để lưu lại

 

2. Sửa menu

 • Tại cửa sổ danh sách Menu (Hình dưới), bấm Chọn menu bạn muốn chỉnh sửa(1), sau đó bấm Sửa(2) tương ứng với menu cần thao tác

 • Tại cửa sổ Sửa thông tin (Giao diện như Thêm mới), người dùng sửa thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu lại để lưu thay đổi

 

3. Xóa menu

 • Tại cửa sổ danh sách Menu (Hình dưới), bấm Chọn menu bạn muốn xóa(1), sau đó bấm vào biểu tượng   (2) tương ứng với menu muốn xóa

 

 • Hệ thống yêu cầu xác nhận việc Xóa, người dùng bấm OK để xác nhận

 

4. Thêm chuyên mục

 • Tại cửa sổ danh sách Menu (Hình dưới), bấm Chọn Menu bạn muốn thao tác(1), sau đó bấm Thêm item(2) để thêm chuyên mục

 

 • Tại cửa sổ thêm chuyên mới chuyên mục (Hình dưới)
  • (1) Nhập Tiêu đề chuyên mục
  • (2) Chọn trang cần liên kết với chuyên mục, sau khi chọn xong thì Liên kết bên trên sẽ tự điền
  • (3) Chọn bài viết cần gắn vào chuyên mục
  • Sau khi hoàn tất, bấm + Lưu item để lưu lại

 

5. Sửa chuyên mục

 • Tại cửa sổ danh sách Menu (Hình dưới), bấm Chọn menu bạn muốn thao tác(1), sau đó bấm Sửa(2) tương ứng với chuyên mục cần thao tác

 • Tại cửa sổ Sửa thông tin (Giao diện như Thêm mới), người dùng sửa thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Cập nhật để lưu thay đổi

 

6. Xóa chuyên mục

 • Tại cửa sổ danh sách Menu (Hình dưới), bấm Chọn menu bạn muốn thao tác(1), sau đó bấm vào biểu tượng thùng rác(2) tương ứng với chuyên mục muốn xóa

 

 • Hệ thống yêu cầu xác nhận việc Xóa, người dùng bấm OK để xác nhận

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Webfly - Hướng dẫn quản lý Menu, Trang tĩnh, Các trang nội dung trên website
Webfly - Hướng dẫn quản lý tương tác khách hàng
Webfly - Hướng dẫn xem báo cáo thống kê trên website
Webfly - Hướng dẫn quản lý sản phẩm trên website
Webfly - Hướng dẫn quản lý đơn hàng trên website

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ