Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

9. Điều chỉnh hạng thủ công trên Bizfly Loyalty

9.1 Thêm điều chỉnh

Thêm mới điều chỉnh hạng thành viên thủ công => click Thêm điều chỉnh

 

Màn thêm điều chỉnh có 4 dạng:

 • Điều chỉnh hạng thành viên theo mã thẻ
 • Điều chỉnh hạng thành viên theo số điện thoại
 • Điều chỉnh hạng thành viên theo email
 • Điều chỉnh hạng thành viên theo tên

a. Điều chỉnh hạng thành viên theo mã thẻ

Bước 1: Điền mã thẻ thành viên=> chọn thành viên

Bước 2: Điền thông tin điều chỉnh => click Điều chỉnh

Note:

 • Thành viên trạng thái ngưng sử dụng không được điều chỉnh hạng thủ công
 • Hạng thành viên này sẽ được reset vào ngày: Ngày reset hạng thành viên đến 0h ngày hôm đó thành viên sẽ bị reset về hạng mặc định điểm tích lũy là 0 điểm

Điều chỉnh thành công sẽ hiển thị popup thông báo thành công

b. Điều chỉnh hạng thành viên theo số điện thoại

 

Bước 1: Điền số điện thoại thành viên=> chọn thành viên

Bước 2: Điền thông tin điều chỉnh => click Điều chỉnh

Note:

 • Thành viên trạng thái ngưng sử dụng không được điều chỉnh hạng thủ công
 • Hạng thành viên này sẽ được reset vào ngày: Ngày reset hạng thành viên đến 0h ngày hôm đó thành viên sẽ bị reset về hạng mặc định điểm tích lũy là 0 điểm

 

 

Điều chỉnh thành công sẽ hiển thị popup thông báo thành công

 

c. Điều chỉnh hạng thành viên theo email

Bước 1: Điền số email thành viên=> chọn thành viên

Bước 2: Điền thông tin điều chỉnh => click Điều chỉnh

Note:

 • Thành viên trạng thái ngưng sử dụng không được điều chỉnh hạng thủ công
 • Hạng thành viên này sẽ được reset vào ngày: Ngày reset hạng thành viên đến 0h ngày hôm đó thành viên sẽ bị reset về hạng mặc định điểm tích lũy là 0 điểm 

Điều chỉnh thành công sẽ hiển thị popup thông báo thành công

d. Điều chỉnh hạng thành viên theo tên

Bước 1: Điền số email thành viên=> chọn thành viên

Bước 2: Điền thông tin điều chỉnh => click Điều chỉnh

Note:

 • Thành viên trạng thái ngưng sử dụng không được điều chỉnh hạng thủ công
 • Hạng thành viên này sẽ được reset vào ngày: Ngày reset hạng thành viên đến 0h ngày hôm đó thành viên sẽ bị reset về hạng mặc định điểm tích lũy là 0 điểm

Điều chỉnh thành công sẽ hiển thị popup thông báo thành công

9.2 Tìm kiếm điều chỉnh hạng thủ công

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo hạng thành viên 'Hạng Đồng' => Click Tìm kiếm 

 

 

9.3 Export

Click vào 'Export' để tải danh sách điều chỉnh hạng thủ công

 

 

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Điều chỉnh hạng (BizLoyalty)

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ