Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

8.2. Xử lý Ticket

 

Tại cửa sổ Bizfly Ticket Support (Hình dưới). Tại menu cột trái, bấm vào Danh sách ticket(1), sau đó bấm vào Tên Ticket (2) muốn chỉnh sửa.

 

 

Tại cửa sổ chi tiết Ticket, gồm có các thành phần như sau

(1). Tên Ticket: Có thể chỉnh sửa

(2). Chi tiết Ticket: Có thể chỉnh sửa

(3). File đính kèm: Có thể chỉnh sửa

(4). Ticket Task Manager liên kết: Quản lý Ticket liên kết 

(5). Trao đổi: Lưu trữ lịch sử trao đổi giữa Doanh nghiệp với Khách hàng, hoặc trao đổi giữa nội bộ doanh nghiệp

(6). Lịch sử cập nhật 

(7). File đã gửi 

(8). Trạng thái ticket 

(9). Thông tin xử lý 

 

 

8.2.1. Chỉnh sửa tên Ticket

Tại cửa sổ chi tiết Ticket, Nháy đúp chuột vào tên ticket muốn chỉnh sửa và tiến hành chỉnh sửa (1), Bấm lưu để lưu lại tên ticket (2)

 

 

8.2.2. Chỉnh sửa chi tiết Ticket

Tại cửa sổ chi tiết Ticket, Bấm vào nút chỉnh sửa, Nhập thông tin muốn chỉnh sửa, Bấm lưu để lưu lại tên ticket (2)

 

8.2.3. Chỉnh sửa File đính kèm 

Tại cửa sổ chi tiết Ticket, 

- (1) Để thêm file: Bấm vào nút thêm File, Chọn file từ máy tính, Bấm nút Open. 

- (2) Để Xóa file: Chọn nút xóa ngay cạnh file muốn xóa. Ở cửa sổ xác nhận, người dùng bấm Xóa file để xác nhận việc xóa.

- (3) Để tải file: Chọn nút tải file ngay cạnh file muốn tải 

 

8.2.4. Ticket Task Manager liên kết: Quản lý Ticket liên kết 

Tại của sổ chi tiết ticket (Hình dưới), bấm vào Tạo Ticket Workflow để tạo ticket workflow liên kết

 

 

Tại cửa sổ Tạo ticket workflow, người dùng chọn và nhập đầy đủ thông tin theo ý muốn. Sau khi hoàn tất bấm Tạo mới để lưu lại.

Sau khi lưu thành công, ticket workflow sẽ hiển thị trong chi tiết ticket support đang thao tác.

 

8.2.5. Trao đổi

Trao đổi là lưu trữ lịch sử trao đổi giữa Doanh nghiệp với Khách hàng, hoặc trao đổi giữa nội bộ doanh nghiệp

 Chọn Hành động (1): Mỗi hành động sẽ thực thi một nhiệm vụ riêng biệt, người dùng chọn hành động theo ý muốn

- Gửi Email trả lời khách hàng: Hành động này sẽ phản hồi lại khách hàng qua Email

- Trả lời khách hàng trên Ticket: Hành động này sẽ phản hồi khách hàng trực tiếp trên Biz Ticket Support

- Gửi trao đổi: Hành động này có tác dụng phản hồi nội bộ giữa các thành viên quản trị, không gửi thông báo tới khách hàng

(2) Chọn Email gửi (Email này sẽ là email dùng để gửi phản hồi tới các đối tượng lựa chọn tại (1))

 

 

 

 

 

8.2.6. Lịch sử cập nhật 

Lưu trữ lại lịch sử chỉnh sửa của ticket 

 

8.2.7. File đã gửi 

Lưu trữ lại lịch sử các file đã gửi trong quá trình trao đổi 

 

8.2.8. Trạng thái ticket 

Tại cửa sổ chi tiết Ticket, Bấm vào trạng thái ticket, chọn trạng thái ticket phù hợp trong 

Workflow đã tạo ở Mục Cài đặt chung

  

8.2.9. Thông tin xử lý 

Tại cửa sổ chi tiết Ticket (Hình dưới), bấm vào biểu tượng của các đối tượng muốn chỉnh sửa, sau đó sửa theo ý muốn và bấm lưu để lưu các thay đổi do người dùng lựa chọn.

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ