Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

8.1. Danh sách ticket

Là nơi chứa tất cả các ticket đến từ các nguồn 

8.1. Danh sách ticket

8.1.1. Tìm kiếm Ticket theo Tên hoặc ID.

  • Tại cửa sổ Bizfly Ticket Support (Hình dưới). Tại menu cột trái, bấm vào Danh sách ticket (1), sau đó nhập Tên hoặc ID của Ticket cần tìm kiếm (2). Bấm Enter để hệ thống lọc theo yêu cầu.

Lưu ý: Nếu tìm kiếm theo ID thì chỉ nhập số ID của Ticket, không nhập dấu # phía trước.

8.1.2. Tìm kiếm theo bộ lọc

  • Tại cửa sổ Bizfly Ticket Support (Hình dưới). Tại menu cột trái, bấm vào Danh sách ticket (1), Bấm vào bộ lọc (2)

a. Thêm điều kiện cho bộ lọc 

Tại cửa sổ bộ lọc bên phải: (Người dùng có thể chọn 1 hoặc nhiều điều kiện lọc cụ thể. Càng chi tiết thì mức độ thu gọn phạm vi lọc càng chính xác)

(1) Nhập tên ticket cần lọc

(2) Nhập Email

(3) Chọn Nguồn của ticket cần lọc

(4) Chọn Nhãn/Tag của ticket cần lọc

(5) Chọn Trạng thái của ticket cần lọc

(6) Chọn Người xử lý của ticket cần lọc

(7) Chọn Người liên quan của ticket cần lọc

(8) Chọn Ngày hết hạn của ticket cần lọc

(9) Chọn Ngày tạo của ticket cần lọc

(10) Chọn mức Độ ưu tiên của ticket cần lọc

(11) Chọn Thời gian tiếp nhận của ticket cần lọc

Sau khi lựa chọn các điều kiện theo ý muốn, trường hợp bạn không muốn lưu thành bộ lọc nhanh thì bỏ qua bước (12), tiếp tục bấm Áp dụng (13) để thực thi bộ lọc.  
 

 

b. Lưu thành bộ lọc nhanh 

Tại cửa sổ Danh sách ticket (1) (Hình dưới), người dùng bấm Bộ lọc (2) => trên menu mở ra tại cột phải, thêm các điều kiện cho bộ lọc (3), chọn Lưu thành bộ lọc nhanh (4)

Tại cửa sổ Lưu bộ lọc (Hình dưới)

(1) Nhập Tên bộ lọc

(2) Tick chọn để bộ lọc hiển thị ngoài danh sách dưới dạng tab

Sau khi hoàn tất, bấm Lưu để lưu bộ lọc mới

 

 

 

Sau khi lưu, tại cửa sổ Danh sách ticket của bạn, tab bộ lọc mới tạo sẽ hiển thị như hình dưới

 

c. Sửa thông tin bộ lọc

Tại cửa sổ Danh sách ticket của bạn (Hình dưới)

(1) Bấm chọn tab Tất cả Ticket

(2) Bấm chọn Bộ lọc

(3) Trên menu mới mở tại cột phải, bấm vào biểu tượng … tương ứng với Bộ lọc nhanh cần thao tác để mở menu, sau đó chọn Sửa bộ lọc

Tại cửa sổ Sửa thông tin (Giao diện như thêm mới), người dùng sửa thông tin theo ý muốn, sau đó bấm Lưu để lưu thay đổi

d. Xóa bộ lọc

Tại cửa sổ Danh sách ticket của bạn (Hình dưới)

(1) Bấm chọn tab Tất cả Ticket

(2) Bấm chọn Bộ lọc

(3) Trên menu mới mở tại cột phải, bấm vào biểu tượng … tương ứng với Bộ lọc nhanh cần thao tác để mở menu, sau đó chọn Xóa bộ lọc

 

8.1.3. Sắp xếp Ticket 

Tại cửa sổ Danh sách ticket (1) của bạn (Hình dưới), Lựa chọn chế độ muốn sắp xếp (2)

8.1.4. Tùy chọn hiển thị các trường trong Ticket

Tại cửa sổ Danh sách ticket (1) của bạn (Hình dưới), Chọn Tùy chọn hiển thị (2)

Menu Tùy chọn hiển thị sẽ xuất hiện (hình dưới), Tích chọn để bật hiển thị hoặc thao tác kéo thả để di chuyển. 

8.1.5. Xuất file excel danh sách ticket

Tại cửa sổ Danh sách ticket (1) của bạn (Hình dưới), Tạo bộ lọc để lọc các ticket muốn xuất (2), Bấm Xuất dữ liệu (3) File excel sẽ được lưu trong máy tính 

 

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ