Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

7. Phiếu điều chỉnh Bizfly Loyalty

Dùng để điều chỉnh điểm của thành viên 

7.1 Thêm phiếu

Trong màn phiếu điều chỉnh có thể thêm phiếu theo 2 kiểu:

  • Dạng form (Thêm mới): Thêm từng phiếu điều chỉnh 
  • Dạng import excel (Nhập phiếu từ excel): Thêm hàng loạt phiếu điều chỉnh

Note: Thành viên có trạng thái thẻ ngưng sử dụng cũng điều chỉnh điểm được

Giao diện từng màn sẽ như sau:

a. Thêm mới phiếu điều chỉnh Dạng form

Bước 1: Click vào Thêm mới

Bước 2: Điền thông tin tiêu đề phiếu => Thêm thành viên

enter image description here

 

Thêm thành viên có 2 cách

Cách 1: Thêm thành viên từ danh sách

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nữ => click Tìm kiếm. Chọn thành viên=> Thêm thành viên

enter image description here

Cách 2: Thêm thành viên từ excel

Tải về file mẫu => Điền mã thẻ thành viên cần điều chỉnh điểm

Chọn file tải lên => Thêm thành viên

enter image description here

Màn sau khi thêm thành viên thành công sẽ hiển thị

Tại màn này chọn thành viên cần điều chỉnh điểm nhập số điểm muốn điều chỉnh => Cộng. Có thể nhập Lý do=>Nhập. Sau đó nhấn Lưu lại

b. Thêm mới phiếu điều chỉnh hàng loạt Dạng import excel

Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập phiếu từ excel

Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin

enter image description here

Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import

Chọn tệp cần import => Click open

Import thành công sẽ hiển thị như màn hình =>click Thêm mới

 

7.2 Tìm kiếm phiếu

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo trạng thái phiếu 'Đã điều chỉnh' => click Tìm kiếm

 

7.3 Chi tiết phiếu, Chấp nhận/Từ chối phiếu điều chỉnh

Tại cửa sổ danh sách các phiếu điều chỉnh, Click vào Mã phiếu hoặc dấu 3 chấm để xem 

chi tiết phiếu hoặc chấp nhận/từ chối phiếu. 

 

a. Chỉnh sửa phiếu điều chỉnh 

  • Phiếu có trạng thái 'Chưa điều chỉnh' có thể chỉnh sửa lại các thông tin giống như thao tác thêm mới phiếu điều chỉnh, gồm: tiêu đề phiếu, thêm thành viên, điều chỉnh hàng loạt,....


  • Phiếu có trạng thái 'Đã điều chỉnh' và 'Đã từ chối' chỉ cho phép chỉnh sửa tiêu đề phiếu

 

b. Chấp nhận/Từ chối phiếu điều chỉnh

 

 

  • Chấp nhận phiếu: Bấm OK để hoàn tất việc đồng ý phiếu điều chỉnh 

 

  • Từ chối chiếu: Chọn lý do từ chối phiếu, bấm đồng ý để hoàn tất việc từ chối phiếu điều chỉnh 

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Phiếu điều chỉnh BizLoyalty

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ