Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

6. Danh sách thành viên Bizfly Loyalty

6.1 Thêm thành viên

Trong màn thành viên có thể thêm thành viên theo 2 kiểu:

  • Dạng form (Thêm mới)
  • Dạng import excel (Nhập thành viên từ excel)
    Giao diện từng màn sẽ như sau:

a. Thêm mới thành viên Dạng form

Bước 1: Click vào Thêm mới

Bước 2: Điền thông tin thành viên => Thêm mới

b. Thêm mới thành viên Dạng import excel

Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập thành viên từ excel

Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin

Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import

Danh sách thành viên trong file excel sẽ xuất hiện, Bấm “Thêm mới” để hoàn tất việc import danh sách thành viên. 

 

Thêm thành công sẽ có thông báo => click Quay về.


Thông tin thành viên thêm mới thành công sẽ đổ về danh sách thành viên

6.2 Tìm kiếm thành viên

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nam => click Tìm kiếm

6.3 Chi tiết thành viên

a. Xem chi tiết 

Có 2 cách để xem chi tiết thành viên:

Cách 1: click vào mã thẻ để xem chi tiết thành viên đó

Cách 2: Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết thành viên

 

b. Tạm ngưng thẻ thành viên 

 

 

Tại đây có thể thao tác nhanh khóa thẻ (click Ngưng sử dụng) đối với thành viên đang sử dụng hoặc mở thẻ (click Tiếp tục sử dụng) cho thành viên

Vd: Khóa thẻ thành viên Nguyễn Văn A sẽ có thông báo => Click Đồng ý

Cập nhật thành công tình trạng thành 'Ngưng sử dụng'

 

c. Chỉnh sửa thông tin thành viên 

Tại màn xem chi tiết thành viên, Bấm Chỉnh sửa để tiến hành chỉnh sửa thông tin thành viên 

Chỉnh sửa thông tin thành viên => click lưu thay đổi

Thay đổi thành công thông tin thay đổi sẽ nằm trong lịch sử quản trị của thành viên đó (Lịch sử quản trị sẽ mặc định có Tạo mới thẻ thành viên và đồng bộ sang CRM)

Khi thành viên có giao dịch tích điểm, điều chỉnh điểm hoặc giao dịch khác (cộng điểm thăng hạng) sẽ lưu trong Lịch sử giao dịch

Tại đây có thể xem thông tin thành viên trong CRM6.4 Xuất thành viên ra excel

Bước 1: Tích chọn thành viên muốn xuất ra file excel


Bước 2: Click vào dấu 3 chấm =>Xuất thành viên ra excel

 

Bước 3: Chọn các tiêu chí mình muốn kết xuất => Xuất file

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Thành viên (BizLoyalty)

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ