Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Tạo mới nhà hàng và cài đặt

  3. Tạo mới và cài đặt nhà hàng

  Tạo mới nhà hàng theo các bước sau:

  Bước 1: Truy cập vào website: https://nhahang.bizfly.vn

  Bước 2: Vào menu nhà hàng thêm mới nhà hàng.

  enter image description here

  Bước 3: Thêm thông tin tạo nhà hàng => Click Xác nhận

  enter image description here

  Màn hình mặc định sau khi tạo xong nhà hàng sẽ như sau:

  enter image description here

  3.1. Cài đặt chung

  Cài đặt các thông tin của nhà hàng bao gồm các thông tin:

  • Số điện thoại

  • Giờ làm việc

  • Email, địa chỉ

  • Chia ca quản lý của nhân viên: Bấm vào Thêm ca => Nhập thời gian bắt đầu làm việc – thời gian kết thúc

  • Sau khi điền các thông tin => bấm Cập nhật

  enter image description here

  3.2. Cài đặt bàn

  Cài đặt danh sách bàn và số lượng bàn muốn thêm sức chưa mỗi bàn tương ứng với từng khu vực:

  Bước 1: Click vào nút thêm bàn enter image description here

  Bước 2: Nhập các thông tin: Số lượng bàn, sức chứa/1 bàn, chọn khu vực =>Click vào nút cập nhật

  enter image description here

  3.3. Quản lý khu vực

  Cài đặt vị trí đặt bàn và số lượng bàn tương ứng với mỗi khu vực:

  Bước 1: Click vào nút Thêm khu vực

  enter image description here

  Bước 2: Nhập các thông tin: tên khu vực, thêm bàn => Click vào nút Cập nhật

  enter image description here

  3.4. Cài đặt nhân viên

  Thêm nhân viên và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên

  enter image description here

  Bước 1: Click vào thêm email mới

  Bước 2: Nhập email của nhân viên và chọn phân quyền cho nhân viên đó => Nhấn enter

  enter image description here

  Để update quyền cho nhân viên đó, chọn tích vào quyền muốn thêm sẽ tự động cập nhật

  enter image description here

  3.5. Cài đặt Ipos và thanh toán

  Cài đặt Ipos: Nhập đầy đủ thông tin cài đặt Ipos và kết nối với máy Ipos => Nhấn cập nhật

  Cài đặt thanh toán: Nhập Payment Token => Nhấn cập nhật

  enter image description here

  3.6. Cài đặt kết nối loyalty

  Kết nối với hệ thống loyalty để tích điểm cho khách hàng khi đặt bàn và order món ăn thằng công

  Yêu cầu:

  1. Bot nhà hàng và Loyalty phải cùng 1 dự án (Một nhà hàng chỉ kết nối với 1 loyalty)

  2. Cần khởi tạo loyalty trước, chưa khởi tạo sẽ có thông báo

  enter image description here

  1. Loaylty đang ẩn sẽ không có trong danh sách chọn loaylty để kết nối

  Khởi tạo loyalty thành công. Chọn loyalty kết nối => Nhấn cập nhật

  enter image description here

  3.7. Cài đặt vận chuyển

  3.7.1. Phí vận chuyển của nhà hàng

  Chọn phí vận chuyển mình muốn cài đặt =>Nhấn tạo mới

  enter image description here

  Tùy biến vận chuyển: Cấu hình vận chuyển theo tỉnh thành: Thêm tỉnh thành, điền thông tin vận chuyển => Nhấn tạo mới

  enter image description here

  3.7.2. Phí vận chuyển của nhà hàng

  Kết nối đối tác vận chuyển.

  enter image description here

  Bước 1: Đăng nhập vào kho của đơn vị mà bạn đã đăng ký

  Bước 2: Đăng ký địa chỉ kho hàng

  enter image description here

  Bạn có thể thêm địa chỉ các kho lấy hàng khác nhau tùy theo địa điểm kinh doanh của mình

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  QLNH - Hướng dẫn Tích hợp chatbot Nhà hàng & Báo cáo thống kê

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ