Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

8.1. Chiến dịch gửi Gift-code bằng SMS/Email

Dùng để tạo ra các chiến dịch để gửi mã Code đến cho Khách hàng. Thông qua các kênh như SMS, Email, BizChat,....

Tại cửa sổ Bizfly Coupon (Hình dưới), trên menu cột trái => bấm chọn Chiến dịch (1)

 

8.1. Chiến dịch gửi Gift-code bằng SMS/Email: 

Để sử dụng được hình thức này, Dự án phải được kích hoạt Giải pháp BizMail và BizMail phải kết nối với nhà Cung cấp SMS.

a. Tạo mới chiến dịch 

Tại cửa sổ Bizfly Coupon (Hình dưới), trên menu cột trái => bấm chọn chiến dịch (1) ⇒ Bấm tạo mới (2) để tiến hành tạo mới chiến dịch. 

 

Cửa sổ Tạo mới xuất hiện, 

(1) Nhập tên chiến dịch mong muốn

(2) Chọn kiểu chiến dịch

(3) Chọn kiểu danh sách khách hàng: Chọn 1 danh sách khách hàng. 

KH từ Danh sách Khách hàng trên CRM (nếu dự án có kích hoạt BizCRM) hoặc Khách hàng từ File excel

(4) Chọn Kho Coupon:Chọn 1 hoặc nhiều kho Coupon đã kích hoạt 

(5) Tạo nội dung chiến dịch SMS/Email: Xem thêm thao tác bên dưới

(6) Bấm tạo mới để hoàn tất chiến dịch 

Lưu ý, cần kích hoạt chiến dịch thì chiến dịch mới chạy.

 

Thao tác để cài đặt Nội dung chiến dịch SMS/Email như sau: 

- Đối với SMS: 

(1) Nhập tên bước theo mong muốn

(2) Chọn Thương hiệu SMS brandname đã kết nối với BizMail

(3) Chọn trường dữ liệu chứa số điện thoại của khách hàng 

(4) Chọn trường muốn kiểm tra trùng lặp: Trường được chọn nếu có giá trị trùng lặp thì SMS sẽ dừng không gửi thông tin lặp lại cho khách hàng đó. 

(5) Nhập nội dung SMS muốn gửi đến KH, có thể cá nhân hóa thông tin khách hàng bằng các trường dữ liệu ở nút “Cá nhân hóa”

(6) Bấm để lưu nội dung 

 

 


 

 

 

 

 

- Đối với Email: 

(1) Nhập tên bước theo mong muốn

(2) Chọn Email người gửi đã được kích hoạt trên hệ thống BizMail

(3) Nhập tên người gửi email: Khách hàng sẽ nhìn thấy tên người gửi này 

(4) Nhập email nhận phản hồi nếu khách hàng có reply/trả lời lại email 

(5) Nhập tiêu đề email 

(6) Chọn trường dữ liệu chứa email của khách hàng 

(7) Chọn trường muốn kiểm tra trùng lặp: Trường được chọn nếu có giá trị trùng lặp thì SMS sẽ dừng không gửi thông tin lặp lại cho khách hàng đó. 

(8) Nhập nội dung Email muốn gửi đến KH, có thể cá nhân hóa thông tin khách hàng bằng các trường dữ liệu ở nút “Custom fields”

(9) Thêm file đính kèm trong email 

(10) Lưu nội dung để hoàn tất việc lưu 

 

 

 

b. Chỉnh sửa chiến dịch 

Tại cửa sổ danh sách chiến dịch (1), Click vào tên chiến dịch (2) muốn chỉnh sửa. Lưu ý những chiến dịch chưa kích hoạt (Chưa có ngày gửi) (3) mới có thể chỉnh sửa chiến dịch được. 

Cửa sổ chỉnh sửa sẽ xuất hiện, thao tác chỉnh sửa thông tin giống như thao tác thêm mới chiến dịch. 

Sau khi chỉnh sửa xong, bấm nút “Chỉnh sửa” để hoàn tất chỉnh sửa

 

 

c. Kích hoạt chiến dịch 

Tại cửa sổ danh sách chiến dịch (1), Click vào tên chiến dịch (2) muốn kích hoạt. Lưu ý những chiến dịch chưa kích hoạt (Chưa có ngày gửi) (3)

Cửa sổ chỉnh sửa sẽ xuất hiện, thao tác chỉnh sửa thông tin giống như thao tác thêm mới chiến dịch. 

Bấm nút “Kích hoạt” để hoàn tất kích hoạt chiến dịch

 

 

d. Xóa chiến dịch 

Tại cửa sổ danh sách chiến dịch gửi Gift-code, Có 2 hình thức để xóa: Xóa từng chiến dịch, xóa hàng loạt chiến dịch đã được chọn (ảnh bên dưới). 

Sau khi Click vào biểu tượng xóa, cửa sổ xác nhận xóa xuất hiện, bấm ok để xác nhận xóa. 

 

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ