Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

6.1. Thêm mới Gift-Code

 

Quản lý Gift-Code (Kho Coupon) là nơi để tạo ra các kho mã Coupon. Tại cửa sổ Bizfly Coupon (Hình dưới), trên menu cột trái => bấm chọn Quản lý kho Gift-Code (1)

 

6.1. Thêm mới Gift-Code: 

 

Tại cửa sổ Quản lý kho Gift-Code (1) (Hình dưới), bấm Tạo mới (2) để tiến hành thêm mới Kho Coupon. 

a. Lưu ý về Cách tạo mã Coupon:

Có 3 cách để tạo mã Coupon trong Kho

 • Tạo tự động: Tạo nhiều mã để mỗi khách hàng có một mã Code khác nhau. Bạn có thể tạo ngẫu nhiên hoặc tạo tuần tự theo một khoảng nhất định.
 • Thao tác cài đặt mã tự động bằng mã code ngẫu nhiên như sau (ảnh bên dưới): 

(1) Chọn Tạo mã tự động 

(2) Nhập tiền tố mã Coupon. 

Ví dụ: tiền tố VC20 - Mã Coupon sẽ là VC20…..- Mã tuần tự VC200001, VC200002 - Mã ngẫu nhiên VC20MN01258, VC20DH78654

(3) Chọn Code ngẫu nhiên 

(4) Nhập số lượng mã Coupon muốn tạo trong kho 

(5) Nhập số lượng kí tự trong mỗi mã Coupon: tối thiểu là 5 ký tự 

(6) Nhập số lần sử dụng cho mỗi mã Coupon  

 • Thao tác cài đặt mã tự động bằng mã code tuần tự như sau (ảnh bên dưới): 

(1) Chọn Tạo mã tự động 

(2) Nhập tiền tố mã Coupon. 

Ví dụ: tiền tố VC20 - Mã Coupon sẽ là VC20…..- Mã tuần tự VC200001, VC200002 - Mã ngẫu nhiên VC20MN01258, VC20DH78654

(3) Chọn Code Tuần tự 

(4) Nhập mã Code Min

(5) Nhập mã Code Max

(6) Nhập số lần sử dụng cho mỗi mã Coupon 

 

 

 • Tạo bằng tay: Tạo một mã để dùng một mã code cho tất cả khách hàng

(1) Chọn Tạo mã bằng tay

(2) Nhập mã code muốn tạo 

(3) Nhập số lần sử dụng của mã code 

(4) Bấm thêm nếu muốn thêm mới mã Code khác 

(5) Bấm xóa nếu muốn xóa mã code muốn xóa 

 

 • Nhập từ excel: Nhập danh sách mã Code của bạn tại đây 

Để thêm mã Coupon bằng file excel, cần chuẩn bị file excel danh sách mã theo mẫu như ảnh bên dưới

 

 

(1) Chọn nhập từ excel

(2) Chọn file excel đã lưu trên máy tính 

(3) Nhập số lần sử dụng của 1 mã Coupon trong danh sách kho mã

 

b. Thêm mới Kho Gift-Code:

 

Trong cửa sổ Tạo Kho Coupon mới, Tab Thiết lập: 

(1) Nhập tên Kho Coupon

(2) Nhập mô tả kho Coupon

(3) Nhập Tên đại diện/Thương hiệu (Nếu có)

(4) Nhập Link ảnh đại diện (Nếu có): Nhập 

(5) Nhập Nội dung thông báo khi hết mã giảm giá…

(6) Thời gian hiệu lực: chọn sử dụng Theo ngày hoặc Trong khoảng 

(7) Chọn hình thức cho kho mã Coupon: 

 • Giảm giá 
 • Giá cố định 
 • Định danh
 • Đổi thẻ 

(8) Chọn cách tạo mã: Lưu ý: Sau khi kho Coupon được tạo, thông tin này sẽ không thay đổi được. 

 • Tạo tự động: Tạo nhiều mã để mỗi khách hàng có một mã Code khác nhau. Bạn có thể tạo ngẫu nhiên hoặc tạo tuần tự theo một khoảng nhất định.
 • Tạo bằng tay: Tạo một mã để dùng một mã code cho tất cả khách hàng
 • Nhập từ excel: Nhập danh sách mã Code của bạn tại đây 

(9) Áp dụng cho: Lưu ý: Sau khi kho Coupon được tạo, thông tin này sẽ không thay đổi được. 

 • Tất cả: Chế độ này mặc định nếu bạn không có cài đặt API, sẽ áp dụng cho tất cả KH có mã Coupon này. 
 • Áp dụng cho ID/ API: Mã giảm giá này chỉ áp dụng cho danh sách ID bạn liệt kê dưới đây
 • Không áp dụng cho ID/ API: Mã giảm giá này chỉ áp dụng cho danh sách ID bạn liệt kê dưới đây

(10) Bấm lưu lại để hoàn tất việc tạo kho coupon

 

  

Khi Kho Coupon được tạo bạn cần kích hoạt kho Coupon để có thể sử dụng được. Lưu ý: Sau khi đã kích hoạt kho Coupon bạn không thể sửa hay xóa kho Coupon. Để tiến hành kích hoạt kho Coupon ta thực hiện như sau: 

Tại cửa sổ danh sách kho Coupon, Chọn nút 3 chấm (1) tương ứng với kho Coupon muốn kích hoạt, và bấm kích hoạt (2) để tiến hành kích hoạt Kho Coupon. 

 

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ