Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

3. Dự án - Bật giải pháp

3.1. Tạo dự án - Bật giải pháp (Nếu đã có dự án thì bỏ qua bước này)

Tại cửa sổ My.bizfly.vn, bấm vào chọn dự án (1), bấm vào Tạo dự án mới (2) (hình bên dưới)

 

Tại cửa sổ chọn giải pháp (hình dưới), bấm vào nút chọn giải pháp (1) ở giải pháp Biz Ticket. Sau đó bấm bắt đầu sử dụng ngay (2) để hoàn thành việc tạo dự án. 

3.2. Bật giải pháp (Nếu đã có giải pháp thì bỏ qua bước này)

Tại cửa sổ My Bizfly, Bấm chọn dự án (1), Chọn dự án muốn kích hoạt giải pháp Biz Ticket (2) (hình dưới)

 

Tại cửa sổ Tổng quan dự án (1), Bấm Thêm giải pháp khác (2) 

 

Tại cửa sổ chọn giải pháp (hỉnh dưới), bấm vào nút chọn giải pháp (1) ở giải pháp Biz Ticket Support. Sau đó bấm bắt đầu sử dụng ngay (2) để hoàn thành việc tạo dự án. 
 

3.3. Mời nhân sự vào trong dự án 

Tại cửa sổ Tổng quan dự án (hình dưới), bấm vào Cấu hình (1) để đặt lại tên dự án và thêm các thành viên vào trong dự án. 

3.3.1. Cài đặt tên dự án 

 

Tại cửa sổ Cấu hình (hình dưới), bấm vào biểu tượng chỉnh sửa để tiến hành chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong, Bấm xác nhận.

 

3.3.2. Thêm nhân sự vào dự án

Tại cửa sổ Cấu hình (hình dưới), Bấm Theo Giải pháp (1), Bấm BizTicketSupport (2), Bấm thêm nhân sự (3) 

 

  • Với quyền Quản trị viên: 

Sẽ có 2 cách mời: 

  • Mời qua email: Mỗi email cách nhau bằng Enter. Sau khi nhập đầy đủ email muốn mời. Bấm Gửi lời mời.

Hệ thống sẽ gửi lời mời qua email của người nhận. 

Người nhận đọc email và làm theo hướng dẫn trong email. 

  • Mời qua Link: Bấm vào tạo link, Sau đó bấm vào sao chép link. Và gửi link vừa sao chép. 

Người được mời sẽ click vào link và đăng ký/đăng nhập tài khoản trên hệ thống My Bizfly. 

 

 

  • Với quyền Thành viên: 
  1. Chọn giải pháp cho phép nhân viên truy cập
  2. Chọn hình thức mời: Sẽ có 2 cách mời: 
  • Mời qua email: Mỗi email cách nhau bằng Enter. Sau khi nhập đầy đủ email muốn mời. Bấm Gửi lời mời.

Hệ thống sẽ gửi lời mời qua email của người nhận. 

Người nhận đọc email và làm theo hướng dẫn trong email. 

  • Mời qua Link: Bấm vào tạo link, Sau đó bấm vào sao chép link. Và gửi link vừa sao chép. 

Người được mời sẽ click vào link và đăng ký/đăng nhập tài khoản trên hệ thống My Bizfly. 

  

3.4. Truy cập vào giải pháp

Khi truy cập giải pháp Biz Ticket của dự án, hệ thống sẽ yêu cầu tạo nhóm công việc cho dự án. Nhóm công việc để tạo nhóm công việc. 

 

Nhóm công việc Là nơi quản lý các công việc trong cùng 1 nhóm. 

1 nhóm công việc có thể áp dụng cho 1 quy trình xử lý công việc hoặc 1 phòng ban.

 

Tại cửa sổ My Bizfly, Bấm vào nút chọn dự án (1), Sau đó bấm vào dự án (2) mà bạn muốn truy cập vào Giải pháp Ticket. 


 

Tại cửa sổ Bizfly Ticket (Hình dưới), người dùng nhập tên nhóm công việc để tiến hành tạo nhóm công việc, sau đó bấm Tiếp tục

 

Tại cửa sổ thông báo tạo nhóm công việc thành công (Hình dưới), nhập tên các ticket cho nhóm công việc, sau đó bấm Đến danh sách Ticket

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ