Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Tùy chọn cài đặt API & SDK

Tùy chọn cài đặt API & SDK cho phép người dùng đẩy dữ liệu thông tin khách hàng từ email liên kết website của người dùng với dịch vụ Bizfly Email Marketing & Automation. Dữ liêu thông tin khách hàng được đẩy về qua nhiều tùy chọn sự kiện do người dùng cấu hình.

Lưu ý: Vấn đề này thiên về lập trình, vì vậy để thao tác, người dùng cần hiểu biết về kỹ thuật lập trình.

Để cấu hình, người dùng thao tác như sau:

1. Tạo Key

 • Tại cửa sổ Bizfly Email (Hình dưới), bấm chọn API & SDK(1). Tại cửa sổ Danh sách API & SDK, chọn tab API(2) => bấm Tạo key(3)
 • Thông số App key App secret sẽ được hiển thị tại 2 ô tương ứng bên dưới

 

2. Tạo sự kiện cần thao tác (Với API)

 • Tại cửa sổ Danh sách API & Key (Hình dưới), chọn tab API(1). Bấm vào Tìm kiếm api(2) => tick chọn sự kiện muốn tạo (3), sau đó bấm Tìm kiếm(3)

 • Danh sách các đoạn mã code tạo sự kiện và mô tả dữ liệu truyền vào sẽ được liệt kê bên dưới

 

3. Tạo sự kiện cần thao tác (Với SDK JS)

a. Khởi tạo biến

 • Trước tiên, người dùng cần Khởi tạo biến cho sự kiện bằng cách chèn vào thẻ head của website người dùng cần thao tác với đoạn mã sau:
    <script>
                window.bmAsyncInit = function() {
                    BM.init({
                        project_token : 'your-project-token',
                        app_key: 'your-app-key',
                        version: 'v3.0'
                    });
                };
            script>
            <script defer async src="https://apicampain.bizfly.vn//js/sdk.js"></script>
 • Với thông số thay thế cho project_tokenapp_key là các thông số đã được tạo ở mục (1. Tạo key). (Hình mẫu bên dưới)

 

b. Tạo sự kiện

 • Tại cửa sổ Danh sách API & Key (Hình dưới), chọn tab API(1). Bấm vào Tìm kiếm api(2) => tick chọn sự kiện muốn tạo (3), sau đó bấm Tìm kiếm(3)

Lưu ý: Với sự kiện thao tác với SDK, nếu người dùng thao tác với website nào thì phải điền tên miền vào mục Miền ứng dụng (Hình trên), sau đó bấm Lưu domain thì mới áp dụng thành công

 

c. Chi tiết từng sự kiện

Sau khi người dùng đã chọn được sự kiện mong muốn, hệ thống sẽ hiển thị các đoạn mã mẫu cho người dùng copy và chèn vào phía sau đoạn mã khởi tạo bên trên.

 • Đối với sự kiện cho Luồng kịch bản tự động
  • Với sự kiện Luồng kịch bản tự động, người dùng chèn đoạn mã sau vào phía dưới đoạn mã khởi tạo bên trên. Với tham số uuid chính là ID của Luồng kịch bản tự động đã tạo sẵn
            <script>
                BM.importAutomation({
                    uuid: 'your-uuid-automation',
                    subscriber: {
                        name: 'subscriber-name',
                        emails: 'subscriber-email',
                        phone: 'subscriber-phone',
                        ...
                    }
                });
            </script>

 

 • Đối với sự kiện cho  Thư phản hồi tự động
  • Với sự kiện Thư phản hồi tự động, người dùng chèn đoạn mã sau vào phía dưới đoạn mã khởi tạo bên trên. Với tham số uuid chính là ID của Thư phản hồi tự động đã tạo sẵn
            <script>
                BM.importAutoresponderGroup({
                    uuid: 'your-uuid-autoresponder-group',
                    subscriber: {
                        name: 'subscriber-name',
                        emails: 'subscriber-email',
                        phone: 'subscriber-phone',
                        ...
                    }
                });
            </script>

 

d. Hướng dẫn lấy UUID

 • Tại cửa sổ Bizfly Email (Hình dưới), chọn tính năng cần lấy uuid (1), bấm Chỉnh sửa(2) tương ứng với kịch bản cần thao tác.

 

 • Trên thanh địa chỉ của trình duyệt (Hình dưới), dòng mã cuối cùng phía sau ….uuid=… chính là giá trị UUID cần lấy để thay thế vào giá trị tương ứng trong các đoạn mã cho sự kiện cần thêm bên trên. 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Email MKT - Hướng dẫn sử dụng Bộ chuyển đổi, Webhook, API & SDK

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ