Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Thành viên

  4. Thành viên

  4.1 Thêm thành viên

  Trong màn thành viên có thể thêm thành viên theo 2 kiểu:

  • Dạng form (Thêm mới)

  • Dạng import excel (Nhập thành viên từ excel)

   Giao diện từng màn sẽ như sau:

   enter image description here

  Dạng form

  Bước 1: Click vào Thêm mới

  Bước 2: Điền thông tin thành viên => Thêm mới

  enter image description here

  Dạng import excel

  Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập thành viên từ excel

  Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin

  enter image description here

  Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import

  Chọn tệp cần import => Click open

  enter image description here

  Import thành công sẽ hiện thị như màn hình =>click Thêm mới

  enter image description here

  Thêm thành công sẽ có thông báo => click Quay về.

  enter image description here

  Thông tin thành viên thêm mới thành công sẽ đổ về danh sách thành viên

  4.2 Tìm kiếm thành viên

  Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nam => click Tìm kiếm

  enter image description here

  4.3 Chi tiết thành viên

  Có 2 cách để xem chi tiết thành viên:

  Cách 1: click vào mã thẻ để xem chi tiết thành viên đó

  enter image description here

  Cách 2: Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết thành viên

  enter image description here

  Tại đây có thể thao tác nhanh khóa thẻ (click Ngưng sử dụng) đối với thành viên đang sử dụng hoặc mở thẻ (click Tiếp tục sử dụng) cho thành viên

  Vd: Khóa thẻ thành viên Nguyễn Thị Mai sẽ có thông báo => Click Đồng ý

  enter image description here

  Cập nhật thành công tình trạng thành 'Ngưng sử dụng'

  enter image description here

  Màn chi tiết thành viên, tại đây có thể chỉnh sửa thông tin thành viên => click Chỉnh sửa

  enter image description here

  Chỉnh sửa thông tin thành viên => click lưu thay đổi

  enter image description here

  Thay đổi thành công thông tin thay đổi sẽ nằm trong lịch sử quản trị của thành viên đó (Lịch sử quản trị sẽ mặc định có Tạo mới thẻ thành viên và đồng bộ sang CRM)

  enter image description here

  Khi thành viên có giao dịch tích điểm, điều chỉnh điểm hoặc giao dịch khác (cộng điểm thăng hạng) sẽ lưu trong Lịch sử giao dịch

  enter image description here

  Tại đây có thể xem thông tin thành viên trong CRM

  enter image description here

  4.4 Xuất thành viên ra excel

  Bước 1: Click vào dấu 3 chấm =>Xuất thành viên ra excel

  enter image description here

  Bước 2: Chọn các tiêu chí mình muốn kết xuất => Xuất file

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  Loyalty - Hướng dẫn sử dụng phiếu điều chỉnh
  Loyalty - Hướng dẫn sử dụng module Thành viên

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ