Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Phiếu điều chỉnh Loyalty

  5. Phiếu điều chỉnh

  5.1 Thêm phiếu

  Trong màn phiếu điều chỉnh có thể thêm phiếu theo 2 kiểu:

  • Dạng form (Thêm mới)

  • Dạng import excel (Nhập phiếu từ excel)

   enter image description here

  Note: Thành viên có trạng thái thẻ ngưng sử dụng cũng điều chỉnh điểm được

  Giao diện từng màn sẽ như sau:

  Dạng form

  Bước 1: Click vào Thêm mới

  Bước 2: Điền thông tin tiêu đề phiếu => Thêm thành viên

  enter image description here

  Thêm thành viên có 2 cách

  Cách 1: Thêm thành viên từ danh sách

  Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nữ => click Tìm kiếm. Chọn thành viên=> Thêm thành viên

  enter image description here

  Cách 2: Thêm thành viên từ excel

  Tải về file mẫu => Điền mã thẻ thành viên cần điều chỉnh điểm

  enter image description here

  Chọn file tải lên => Thêm thành viên

  enter image description here

  Màn sau khi thêm thành viên thành công sẽ hiển thị

  enter image description here

  Tại màn này chọn thành viên cần điều chỉnh điểm nhập số điểm muốn điều chỉnh => Cộng. Có thể nhập Lý do=>Nhập. Sau đó nhấn Lưu lại

  enter image description here

  Click vào tiêu đề phiếu để chấp nhận hoặc từ chối phiếu điều chỉnh

  enter image description here

  Màn chấp nhận phiếu thành công

  enter image description here

  Dạng import excel

  Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập phiếu từ excel

  Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin

  enter image description here

  Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import

  Chọn tệp cần import => Click open

  enter image description here

  Import thành công sẽ hiện thị như màn hình =>click Thêm mới

  enter image description here

  Thêm thành công màn hình sẽ hiển thị. Tại đây có thể chỉnh sửa, chấp nhận, từ chối phiếu. Muốn quay lại màn danh sách phiếu click vào 'Điều chỉnh điểm'

  enter image description here

  5.2 Tìm kiếm phiếu

  Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo trạng thái phiếu 'Đã điều chỉnh' => click Tìm kiếm

  enter image description here

  5.3 Chi tiết phiếu

  Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết phiếu.

  • Phiếu có trạng thái 'Đã điều chỉnh' và 'Đã từ chối' chỉ cho phép chỉnh sửa tiêu đề phiếu

  enter image description here

  • Phiếu có trạng thái 'Chưa điều chỉnh' có thể chỉnh sửa tiêu đề phiếu, thêm thành viên, điều chỉnh hàng loạt => Lưu thay đổi

   enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  Loyalty - Hướng dẫn sử dụng phiếu điều chỉnh
  Loyalty - Hướng dẫn sử dụng module Thành viên

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ