Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 63 64 65

Phân hạng thành viên

7. Phân hạng thành viên

7.1 Phân loại

Thêm hạng mới

Phần phân loại quản lý các hạng thành viên. Để thêm hạng mới =>click Thêm hạng mới

enter image description here

Điền thông tin hạng thành viên => click Thêm mới

enter image description here

Thêm mới phân hạng thành công

enter image description here

Xem chi tiết hạng thành viên: Click dấu 3 chấm xem lại có thể chỉnh sửa thông tin hạng=> click Lưu thay đổi

enter image description here

Chuyển hạng thẻ

Bước 1: Tại màn phân hạng thành viên=> click Chuyển hạng thẻ

Bước 2: Điền thông tin muốn chuyển hạng => click Chuyển hạng

Note: Chuyển hạng thẻ là chuyển tất cả thành viên có hạng thẻ cần chuyển sang hạng thẻ chuyển đến

enter image description here

Chuyển hạng thành công

enter image description here

7.2 Tích điểm theo sự kiện

Thêm sự kiện

Bước 1: Click Thêm sự kiện

Bước 2: Điền thông tin sự kiện=> click Thêm mới

enter image description here

Thêm mới sự kiện thành công

enter image description here

Xem chi tiết hạng sự kiện: Click dấu 3 chấm sau sự kiện xem lại

enter image description here

Chỉnh sửa thông tin sự kiện => click Lưu thay đổi

enter image description here

Note: Trạng thái sự kiện được bật khi thêm mới giao dịch tích điểm sẽ so sánh giá trị tích 1 điểm của sự kiện và hạng thành viên cái nào có lợi cho khách hàng hơn sẽ tích điểm theo cái đó

Vd: Sự kiện mới (5000đ tích được 1 điểm áp dụng cho thành viên Bạc) thành viên Bạc (2000đ tích được 1 điểm) => sẽ lấy theo 2000đ để tích điểm cho khách hàng

7.3 Lịch sử thay đổi

Lưu lịch sử thay đổi hạng thành viên. Có thể tìm kiếm theo ngày, chọn ngày cần tìm kiếm => Click Lọc

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
1900 63 64 65
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ