Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Phân hạng thành viên

  7. Phân hạng thành viên

  7.1 Phân loại

  Thêm hạng mới

  Phần phân loại quản lý các hạng thành viên. Để thêm hạng mới =>click Thêm hạng mới

  enter image description here

  Điền thông tin hạng thành viên => click Thêm mới

  enter image description here

  Thêm mới phân hạng thành công

  enter image description here

  Xem chi tiết hạng thành viên: Click dấu 3 chấm xem lại có thể chỉnh sửa thông tin hạng=> click Lưu thay đổi

  enter image description here

  Chuyển hạng thẻ

  Bước 1: Tại màn phân hạng thành viên=> click Chuyển hạng thẻ

  Bước 2: Điền thông tin muốn chuyển hạng => click Chuyển hạng

  Note: Chuyển hạng thẻ là chuyển tất cả thành viên có hạng thẻ cần chuyển sang hạng thẻ chuyển đến

  enter image description here

  Chuyển hạng thành công

  enter image description here

  7.2 Tích điểm theo sự kiện

  Thêm sự kiện

  Bước 1: Click Thêm sự kiện

  Bước 2: Điền thông tin sự kiện=> click Thêm mới

  enter image description here

  Thêm mới sự kiện thành công

  enter image description here

  Xem chi tiết hạng sự kiện: Click dấu 3 chấm sau sự kiện xem lại

  enter image description here

  Chỉnh sửa thông tin sự kiện => click Lưu thay đổi

  enter image description here

  Note: Trạng thái sự kiện được bật khi thêm mới giao dịch tích điểm sẽ so sánh giá trị tích 1 điểm của sự kiện và hạng thành viên cái nào có lợi cho khách hàng hơn sẽ tích điểm theo cái đó

  Vd: Sự kiện mới (5000đ tích được 1 điểm áp dụng cho thành viên Bạc) thành viên Bạc (2000đ tích được 1 điểm) => sẽ lấy theo 2000đ để tích điểm cho khách hàng

  7.3 Lịch sử thay đổi

  Lưu lịch sử thay đổi hạng thành viên. Có thể tìm kiếm theo ngày, chọn ngày cần tìm kiếm => Click Lọc

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  Loyalty - Hướng dẫn sử dụng phiếu điều chỉnh
  Loyalty - Hướng dẫn sử dụng module Thành viên

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ