Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Nhân viên

Nhân viên: Đây là muc giúp người dùng quản lý nhân viên như việc phân quyền nhân viên, xem lịch sử hoạt động của nhân viên, quản lý về team của nhân viên

1. Danh sách nhân viên

 • Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly (Hình dưới), bấm Quản lý(1) => bấm Nhân viên(2) => chọn Danh sách nhân viên(3)

 

 • Tại cửa sổ danh sách nhân viên, người dùng có thể quản lý nhân viên đang hoạt động trong dự án của mình, các tính năng trong menu ở danh mục này bao gồm: (Hình dưới)
  • (1) Sửa thông tin: Để thay đổi, cập nhật thông tin, gán số máy lẻ của nhân viên, hoặc cấp quyền lại cho nhân viên mình quản lý.
  • (2) Khóa sale này: Để khóa, tạm dừng hoạt động của nhân viên này trong dự án mình quản lý.

 

 • Để thêm nhân viên mới vào dự án của mình, tại cửa sổ danh sách nhân viên, bấm Thêm nhân viên mới

 

 • Tại cửa sổ Danh sách người sử dụng (Hình dưới), bấm chọn Thêm người và thêm người theo quyền mà người dùng mong muốn như (Thêm quản trị viên hoặc Thêm thành viên)

 

 • Tại cửa sổ tiếp theo, người dùng lựa chọn các giải pháp mà mình cho phép nhân viên sử dụng. Sau đó, có thể copy link lời mời (1) và gửi cho nhân viên mình muốn thêm. Hoặc điền email của người muốn thêm vào mục Mời qua email(2), sau đó bấm Gửi lời mời(3) để hoàn tất việc thêm nhân viên vào dự án. Nhân viên được mời sẽ truy cập vào email để click vào đường link dẫn vào dự án để hệ thống tự thêm vào.

 

2. Các hoạt động

Để truy cập vào danh sách nhân viên, thực hiện như sau:

 • Tại cửa sổ làm việc CRM Bizfly (Hình dưới), bấm Quản lý(1) => bấm Nhân viên(2) => chọn Các hoạt động(3)

 

 • Tại cửa sổ Danh sách lịch sử hoạt động của nhân viên (Hình dưới), người dùng có thể quản lý được toàn bộ các hoạt động của nhân viên có trong dự án của mình. Để xem chi tiết hoạt động của nhân viên, bấm vào biểu tượng   tương ứng với nhân viên cần xem.
 • Để xem chi tiết về đối tượng mà nhân viên can thiệp, tại cửa sổ Danh sách lịch sử hoạt động của nhân viên (Hình dưới). Tại cột Link đối tượng, người dùng bấm vào link đối tượng tương ứng với nhân viên đã cant hiệp vào đối tượng để xem chi tiết về đối tượng mà nhân viên đã xử lý.

 • Sau khi vào link đối tượng, người quản lý có thể xem được chi tiết về đối tượng và hoạt động của nhân viên đã xử lý.

 

3. Quản lý Team Sale

Mục đích giúp người dùng quản lý được các nhóm, team sale mà nhân viên đang hoạt động trong dự án. Để vào cửa sổ quản lý team sale:

 • Tại cửa sổ Quản lý(1) (Hình dưới), bấm Nhân viên(2) => chọn Quản lý Team sale(3)

 

 • Tại cửa sổ Danh sách team sale (Hình dưới), người dùng có thể quản lý team của từng nhân sự. Để xem chi tiết Team Sale nào đó, người dùng bấm vào biểu tượng   tương ứng với Team Sale cần xem.
 • Các chức năng khác trong menu, thao tác tương tự với mục Danh sách khách hàng

 

4. Quản lý phân quyền

Là mục giúp người dung quản lý về các gói quyền cho từng danh mục và phân quyền cho nhân viên theo từng nhóm quyền có sẵn hoặc do người dùng tự tạo các nhóm quyền riêng cho từng nhu cầu sử dụng của nhân viên. Để truy cập vào cửa sổ phân quyền:

 • Tại cửa sổ Quản lý(1) (Hình dưới), bấm Nhân viên(2) => chọn Quản lý phân quyền(3)

 

 • Tại cửa số danh sách modul danh mục phân quyền (Hình dưới), người dùng có thể bấm vào (1) để phân quyền theo danh mục và có thể thêm nhóm quyền riêng biệt cho từng nhân viên. Bấm vào (2) để Giới hạn truy cập theo IP cho từng nhân viên trong dự án.

 

a. Phân quyền theo danh mục và nhóm quyền riêng

Để cài đặt phân quyền theo danh mục và cài đặt các nhóm quyền riêng.

 • Tại cửa sổ danh sách Các modul phân quyền(1) (Hình trên), bấm vào biểu tượng  (Cài đặt) tương ứng với danh mục cần thao tác.
 • Tại cửa sổ cài đặt phân quyền, người dùng có thể tick thêm hoặc bỏ tick để bớt quyền của một nhóm nhân viên nào đó, sau khi hoàn tất bấm Lưu lại

 • Để tắt cửa số phân quyền, bấm vào Tắt phân quyền(1) (Hình dưới)
 • Để thêm nhóm quyền riêng cho từng nhân viên trong dự án, bấm Thêm nhóm quyền(2)

 

 • Tại cửa sổ Tạo quyền nhóm quyền mới, người dùng tick chọn các quyền mà nhân viên có thể được thực hiện (1), Điền Tên nhóm quyền (2), Nhập Mô tả về nhóm quyền (3). Sau khi hoàn tất bấm Lưu lại(4) để lưu và kết thúc quá trình tạo nhóm quyền.

 

 • Sau khi tạo nhóm quyền xong, để gán nhóm quyền cho 1 nhân viên nào đó. Vào Danh sách nhân viên, bấm vào biểu tượng cài đặt (1) tương ứng với nhân viên cần gán quyền, chọn Sửa thông tin(2)

 

 • Tại cửa sổ Cập nhật thông tin của nhân viên, mục NHÓM QUYỀN, bấm vào danh mục nhóm quyền cần gán cho nhân viên (1), chọn nhóm quyền mới tạo ở bước trên, sau đó bấm Lưu lại(2) để hoàn tất.

 

b. Cài đặt giới hạn truy cập theo địa chỉ IP (Các IP nhập vào mới được phép truy cập)

 • Tại cửa sổ Quản lý phân quyền, mục Giới hạn truy cập theo IP (Hình dưới), bấm Click vào đây để cài đặt

 

 • Tại cửa sổ Phân quyền sale theo IP (Hình dưới), thực hiện như sau:
  • (1) Danh sách IP: Nhập vào 1 hoặc nhiều IP, các IP cách nhau bởi dấu phẩy. => Những IP nhập vào sẽ được phép truy cập vào dự án khi lệnh phân quyền theo IP có hiệu lực.
  • (2) Danh sách nhân viên giới hạn truy cập: Chọn 1 hoặc nhiều nhân viên có trong danh sách => Những nhân viên được chọn sẽ được phép truy cập vào dự án khi lệnh phân quyền theo IP có hiệu lực.
  • Chú ý: Đọc kỹ ý nghĩa và các tình huống xảy ra (Bên cạnh) khi thực hiện chức năng này.

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu cho các nhân viên theo từng bộ phận
Phân loại khách hàng theo tags, danh sách trên BizFly CRM
Hướng dẫn thêm nhân viên phụ trách cho một hoặc nhiều khách hàng trên Bizfly CRM
Đưa danh sách khách hàng có sẵn lên BizFly CRM như thế nào?
BizFly CRM có thể lưu trữ những thông tin gì của khách hàng?

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ