Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 63 64 65

Giao dịch tích điểm loyalty

6. Giao dịch tích điểm

6.1 Thêm mới giao dịch

Trong màn giao dịch tích điểm click vào Thêm mới

enter image description here

Giao diện màn thêm mới giao dịch sẽ có 2 dạng:

  • Thêm giao dịch cho thành viên đã có thẻ

  • Thêm giao dịch cho thành viên chưa có thẻ

Giao dịch cho thành viên có thẻ

Note: Thành viên có trạng thái thẻ ngưng sử dụng không thêm giao dịch tích điểm được

Bước 1: Nhập mã thẻ hoặc số điện thoại của thành viên => chọn thành viên

enter image description here

Bước 2: Điền thông tin hóa đơn => click Tạo mới

enter image description here

Tạo mới giao dịch thành công sẽ đổ về danh sách

enter image description here

Tại màn danh sách giao dịch có thể:

  • Click nhanh vào mã thẻ để xem chi tiết thành viên

enter image description here

enter image description here

  • Click vào nhân viên để xem lịch sử giao dịch nhân viên đó

enter image description here

Giao dịch cho thành viên chưa có thẻ

Bước 1: Click 'Tạo mới thành viên'

enter image description here

Bước 2: Điền thông tin thành viên => Click tạo mới

enter image description here

Tạo mới thành công hiện thị màn thêm giao dịch đồng thời thông tin thành viên sẽ đổ về màn thành viên

enter image description here

enter image description here

6.2 Tìm kiếm giao dịch

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo trạng thái giao dịch 'Đã xác nhận' => Click Tìm kiếm

enter image description here

6.3 Chi tiết giao dịch

Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết giao dịch

  • Giao dịch có trạng thái 'Chờ xác nhận' có thể chỉnh sửa thông tin giao dịch xác nhận hoặc từ chối giao dịch

    enter image description here

Chi tiết giao dịch có lưu lịch sử quản trị

enter image description here

  • Giao dịch có trạng thái 'Đã xác nhận' và 'Đã từ chối' chỉ xem chi tiết lại giao dịch

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
1900 63 64 65
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ