Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý xuất kho

1 Tạo phiếu xuất

Để xuất sản phẩm ra khỏi kho cần tạo phiếu xuất

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Xuất kho'

Bước 2: Click buton 'Tạo phiếu xuất'

enter image description here

Bước 3: Nhập thông tin xuất kho => click 'Tạo phiếu xuất'

enter image description here

Thêm thành công phiếu sẽ ở màn cho tiết phiếu trạng thái 'Phiếu mới' có thể 'Duyệt phiếu' luôn (hoặc từ chối phiếu)

enter image description here

Note: Có 3 hình thức vận chuyển phiếu xuất

 • Tự giao hàng: Bên bán tự giao hàng. Phiếu trạng thái 'Đã xuất kho' => Đơn hàng 'Đang giao hàng'

 • Đối tác vận chuyển: Hàng hóa sẽ được bên thứ 3 giao vận chuyển đi. Phiếu trạng thái 'Đã xuất kho' => Đơn hàng trạng thái sẽ theo bên vận chuyển

 • Nhận hàng trực tiếp: Khách mua và nhận tại cửa hàng (Phí ship sẽ cập nhật lại về 0đ). Phiếu trạng thái 'Đã xuất kho' => Đơn hoàn thành luôn (Hình thức này chỉ dành cho phiếu xuất mục đích 'Bán hàng')

 

2. Xử lý phiếu xuất kho

 • Hiển thị đầy đủ phiếu xuất và đầy đủ trạng thái của phiếu: Phiếu mới, Phiếu chờ xuất, Đã xuất kho, Đã hủy

enter image description here

 • Tại danh sách phiếu xuất có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm phiếu theo kho xuất 'Kho Nguyễn Trãi 01' và ngày cập nhật '26/03/2021-26/03/2021'

enter image description here

 • Phiếu mới có thể vào chi tiết chỉnh sửa phiếu =>click 'Duyệt phiếu' thông tin phiếu xuất được cập nhật và yêu cầu xuất kho thành công

enter image description here

 

enter image description here

 • Duyệt phiếu thành công đồng thời số lượng sản phẩm trong kho sẽ giảm

 • Đối với phiếu giao hàng qua đối tác vận chuyển khi duyệt phiếu thành công cần nhập thông tin vận chuyển => Click 'Sẵn sàng giao' để tạo đơn giao vận

enter image description here

enter image description here

Tạo đơn bên giao vận thành công, phần chi phí sẽ có chi phí vận chuyển ước tính của bên giao vận

enter image description here

 • Khi bên giao vận đến lấy hàng click 'Xuất kho' để hoàn thành phiếu xuất 

enter image description here

 • Trong lịch sử phiếu xuất sẽ cập nhật trạng thái giao hàng của bên giao vận

enter image description here

Note: Lúc này phiếu xuất sẽ lắng nghe trạng thái bên giao vận (Đơn có phiếu xuất cũng sẽ lắng nghe trạng thái bên giao vận)

 • 'Phiếu mới' và 'Chờ xuất kho' có thể từ chối phiếu ở danh sách hoặc vào xử lý phiếu để từ chối

Note:

enter image description here

Hủy thành công phiếu về trạng thái 'Đã hủy'

Note: Với phiếu xuất từ đơn, hủy phiếu thành công đơn sẽ về trạng thái 'Đang xử lý' để yêu cầu xuất kho lại

enter image description here

 • Xuất kho thành công phiếu ở trạng thái 'Đã xuất kho'

enter image description here

 • Phiếu xuất mục đích 'Chuyển kho' sẽ hỗ trợ in phiếu ở 2 trạng thái 'Chờ xuất kho' và 'Đã xuất kho'

enter image description here

 

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - HDSD Quản lý kho

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ