Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý Tag - Thương hiệu

1. Quản lý Tags

  • Thêm Tag của sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Click buton 'Quản lý tags, Thương hiệu' =>Chọn tag 'Tags sản phẩm' =>Click 'Thêm mới'

enter image description here

Bước 3: Nhập thông tin Tag sản phẩm =>Click 'Thêm mới'

enter image description here

enter image description here

  • Chỉnh sửa Tag sản phẩm chọn tác vụ ba chấm dưới tag, chọn chỉnh sửa => click 'Lưu lại' để hoàn thành việc chỉnh sửa

enter image description here

enter image description here

  • Xóa tag

Xóa Tag sản phẩm chọn tác vụ ba chấm dưới tag, chọn Xóa => click 'Xóa' để hoàn thành việc Xóa

enter image description here

enter image description here

  • Có thể tìm kiếm tag theo tên. Nhập tên tag muốn tìm kiếm =>click icon tìm kiếm hoặc enter

enter image description here

 

2. Quản lý thương hiệu

  • Thêm thương hiệu của sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Click buton 'Quản lý tags, Thương hiệu' =>Chọn tag Thương hiệu =>Click 'Thêm mới'

enter image description here

Bước 3: Nhập thông tin thương hiệu =>Click 'Thêm mới'

enter image description here

  • Chỉnh sửa thương hiệu chọn tác vụ ba chấm dưới thương hiệu, chọn chỉnh sửa => click 'Cập nhật' để hoàn thành việc chỉnh sửa

enter image description here

  • Xóa thương hiệu chọn tác vụ ba chấm dưới thương hiệu, chọn Xóa => click 'Xóa' để hoàn thành việc xóa

enter image description here

enter image description here

enter image description here

  • Có thể tìm kiếm thương hiệu theo tên. Nhập tên thương hiệu muốn tìm kiếm =>click icon tìm kiếm hoặc enter

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - Hướng dẫn set up chiến dịch khuyến mại
Quản lý bán hàng - Hướng dẫn cài đặt

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ