Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý nhập kho

1. Tạo phiếu nhập

Để có số lượng sản phẩm cần nhập hàng về kho

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Nhập kho'

Bước 2: Click buton 'Tạo phiếu nhập'

enter image description here

Bước 3: Nhập thông tin phiếu nhập. Có 3 hình thức nhập kho

 • Nhập từ nhà cung cấp

Nhập thông tin nhập kho => click 'Tạo phiếu nhập'

enter image description here

Thêm thành công phiếu sẽ ở màn cho tiết phiếu trạng thái 'Phiếu chờ xử lý' có thể nhập kho luôn (hoặc chỉnh sửa, từ chối phiếu)

enter image description here

 • Nhập kho 'Tự sản xuất'

enter image description here

Thêm thành công phiếu sẽ ở màn cho tiết phiếu trạng thái 'Phiếu chờ xử lý' có thể nhập kho luôn (hoặc chỉnh sửa, từ chối phiếu)

enter image description here

 • Nhập kho 'Nhập từ phiếu xuất'

  • Mã phiếu xuất trạng thái 'Đã xuất kho' từ mục đích 'Chuyển kho' (hoặc mục đích 'Bán hàng' và đơn hàng trạng thái 'Đơn hủy' khi hủy ở trạng thái 'Đang giao hàng') mới có thể nhập lại

enter image description here

Note: Nhập vào kho thì số lượng sản phẩm kho sẽ tăng không gồm số lượng lỗi

Thêm thành công phiếu sẽ ở màn cho tiết phiếu trạng thái 'Phiếu chờ xử lý' có thể nhập kho luôn (hoặc chỉnh sửa, từ chối phiếu)

enter image description here

 

2. Xử lý phiếu nhập kho

 • Hiển thị đầy đủ phiếu nhập và đầy đủ trạng thái của phiếu: Phiếu chờ xử lý, đã nhập kho, Đã hủy

enter image description here

 • Tại danh sách phiếu nhập có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm phiếu theo kho nhập 'Kho Nội Bài' và ngày cập nhật '26/03/2021-26/03/2021'

enter image description here

 • Phiếu chờ xử lý có thể vào chi tiết chỉnh sửa phiếu =>click 'Lưu lại'

enter image description here

enter image description here

 • Phiếu chờ xử lý có thể từ chối phiếu ở danh sách hoặc vào xử lý phiếu để từ chối

Note:

enter image description here

enter image description here

 • Nhập kho thành công phiếu ở trạng thái 'Đã nhập kho' đồng thời số lượng sản phẩm sẽ tăng theo phiếu nhập

enter image description here

Ở trạng thái 'Đã nhập kho' có thể in phiếu theo cấu hình đã setting

 • Có thể cấu chỉnh sửa cấu hình mẫu in tại 6.3 Cấu hình mẫu in

 • In phiếu mục đích 'Nhập hàng từ phiếu xuất'

enter image description here

 • In phiếu mục đích 'Nhập hàng từ Nơi sản xuất'

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - HDSD Quản lý kho

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ