Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Kiểm kho

1. Tạo mới phiếu kiểm

Bước 1: Đăng nhập hệ thống quản lý bán hàng => Chọn 'Kiểm kho'

enter image description here

 

Bước 2: Click button 'Tạo phiếu kiểm'. Nhập thông tin cần thiết: kho kiểm, sản phẩm, số lượng... và click button 'Lưu lại'

 • Kho kiểm: danh sách kho

 • Danh sách sản phẩm: Có thể tìm kiếm theo tên hoặc chọn button 'Danh sách' để tìm kiếm

  • Tồn kho = Chờ xuất + Khả dụng + SL lỗi
  • Hiện có: tổng số sản phẩm có trong kho
  • Lệch : chênh lệch số lượng Hiện có so với Tồn kho hệ thống ghi nhận
   • Đủ: Hiện có = Tồn kho trên hệ thống
   • Thừa: Hiện có > Tồn kho trên hệ thống
   • Thiếu: Hiện có < Tồn kho trên hệ thống
  • Click icon "..." để thêm ghi chú, lý do lệch từng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách kiểm
 • Chi phí: các chi phí phát sinh trong quá trình kiểm kho

enter image description here

 

2. Cân bằng kho

Sau khi tạo thành công phiếu ở trạng thái Phiếu mới:

Bước 1: Người dùng vào xem chi tiết phiếu

enter image description here

 

Bước 2: Người dùng có thể Hủy phiếu, Chỉnh sửa, xuất excel danh sách sản phẩm hoặc Cân bằng kho

 • Click button Hủy phiếu -> Hiển thị popup chọn lý do hủy. Chọn lý do và click button 'Hủy phiếu'. Phiếu kiểm chuyển trạng thái thành Đã hủy

  Người dùng có thể cấu hình lý do hủy phiếu kiểm tại 6.2. Cấu hình phiếu xuất/nhập.

enter image description here

 

Người dùng chỉ được phép Hủy phiếu kiểm mới - phiếu chưa tạo phiếu xuất/nhập cân bằng

 • Người dùng chỉnh sửa thông tin phiếu kiểm -> Click button 'Lưu lại' để lưu thông tin phiếu kiểm

 • Cân bằng kho phiếu kiểm

  Trường hợp 1: Tất cả sản phẩm đủ (lệch = 0)

  • Click button 'Cân bằng kho' -> Hiển thị popup xác nhận kho đã cân bằng, người dùng muốn hoàn thành phiếu kiểm. Người dùng click button 'Xác nhận'. Phiếu kiểm chuyển sang trạng thái Đã cân bằng

   enter image description here

enter image description here

 

Trường hợp 2: Phiếu kiểm có sản phẩm kiểm lệch

Cân bằng thủ công: Người dùng tự tạo phiếu xuất/nhập cân bằng với số lượng tùy chỉnh

+) Lệch = "Thừa": Hiện có nhiều hơn Tồn kho

Bước 1: Người dùng click vào checkbox các sản phẩm lệch "Thừa" muốn cân bằng và click button 'Xử lý nhập(n)' (n = số sản phẩm đã chọn)

enter image description here

 

Bước 2: Người dùng chọn/thêm địa chỉ nhập từ, nhập số lượng muốn cân bằng, có thể thêm ghi chú hoặc xóa sản phẩm chưa muốn cân bằng khỏi phiếu -> Click button 'Cân bằng' để tạo phiếu

enter image description here

 

Phiếu nhập cân bằng kho (thủ công) vừa tạo ở trạng thái "Đã nhập kho"

enter image description here

enter image description here

 

Phiếu kiểm cập nhật lại số lượng Tồn kho, lệch sau khi tạo phiếu nhập cân bằng (thủ công)

enter image description here

 

+) Lệch = "Thiếu": Hiện có ít hơn Tồn kho

Bước 1: Người dùng click vào checkbox các sản phẩm lệch "Thiếu" muốn cân bằng và click button 'Xử lý xuất(n)' (n = số sản phẩm đã chọn)

enter image description here

 

Bước 2: Người dùng chọn/thêm địa chỉ Xuất đến, nhập số lượng muốn cân bằng, có thể thêm ghi chú hoặc xóa sản phẩm chưa muốn cân bằng khỏi phiếu -> Click button 'Cân bằng' để tạo phiếu

enter image description here

enter image description here

 

Phiếu xuất cân bằng kho (thủ công) vừa tạo ở trạng thái "Đã xuất kho"

enter image description here

enter image description here

 

Phiếu kiểm cập nhật lại số lượng Tồn kho, lệch sau khi tạo phiếu xuất cân bằng (thủ công)

enter image description here

 

Note:

 • Phiếu kiểm ở trạng thái Phiếu mới (mới tạo/đang cân bằng): người dùng được phép chỉnh sửa Mục đích kiểm kho, Nhân viên tham gia, Thêm lý do lệch hoặc Xóa sản phẩm lệch chưa tạo phiếu xuất/nhập cân bằng, Thêm Chi phí, Ghi chú
 • Người dùng có thể xem danh sách phiếu xuất/nhập cân bằng (thủ công) đã tạo bằng cách: Click button "Cân bằng kho" -> Click vào phiếu xuất nhập muốn xem

enter image description here

 

Cân bằng tự động: Hệ thống tự động tạo phiếu xuất/nhập cân bằng tương ứng với sô lượng lệch

Bước 1: Người dùng vào chi tiết phiếu kiểm ở trạng thái phiếu mới (mới tạo/đang cân bằng) có sản phẩm lệch = "Thừa" hoặc "Thiếu".

https://prnt.sc/HddVzRWri5lm

 

Bước 2: Click button 'Cân bằng kho', hệ thống hiển thị popup Xác nhận gồm: Danh sách cân bằng thủ công: Sản phẩm và phiếu xuất/nhập cân bằng (thủ công) tương ứng Danh sách cân bằng tự động: sản phẩm với số lượng Tồn kho, Hiện có, Lệch

https://prnt.sc/ShAK7foPnd_Z

 

Bước 3: Người dùng click vào button 'Xác nhận' -> Hệ thống tự động tạo phiếu xuất/nhập cân bằng (tự động) tương ứng với số lượng Lệch. Phiếu xuất/nhập cân bằng kho (tự động) vừa tạo ở trạng thái Đã xuất/nhập kho. Phiếu kiểm chuyển trạng thái từ 'Phiếu mới' sang 'Đã cân bằng'

enter image description here

enter image description here

Người dùng có thể in phiếu xuất/nhập cân bằng tự động hoặc link tới phiếu kiểm từ chi tiết phiếu xuất/nhập tự động*

 

Note: Nếu số lượng Hiện có < Khả dụng

-> Hệ thống cân bằng kho bằng cách trừ lần lượt số lượng Khả dụng, Chờ xuất và SL lỗi

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - HDSD Quản lý kho

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ