Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Kho hàng - Nơi cung cấp

1. Tạo mới kho hàng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn menu 'Kho hàng/ Nơi cung cấp'

Bước 3: Tại tab 'Kho hàng' Click buton 'Thêm mới kho'

Bước 4: Nhập thông tin kho hàng muốn tạo =>Click 'Thêm mới'

enter image description here

Tạo kho hàng thành công, kho hàng sẽ hiển thị ngoài danh sách

enter image description here

 

2. Quản lý kho hàng

Hiển thị đầy đủ kho hàng, thông tin kho hàng, ngày tạo kho hàng

enter image description here

 • Tại danh sách kho hàng có thể tìm kiếm kho theo tỉnh/thành phố, chỉnh sửa vào xóa kho

  • Tìm kiếm kho hàng

   • Có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp điều kiện tên kho và tỉnh/thành phố

   • Ví dụ tìm kiếm kho có tên 'nội bài' và thuộc 'Thành phố Hà Nội'

enter image description here

 • Chỉnh sửa kho hàng

  • Giao diện chỉnh sửa kho hàng thành công

enter image description here

 • Xóa kho hàng

Chọn kho hàng cần xóa click vào dấu ba chấm dưới tác vụ chọn 'Xóa kho'

enter image description here

Note:

 • Kho hàng đang có sản phẩm trong kho sẽ không xóa được

enter image description here

 

3. Tạo mới nhà cung cấp

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn menu 'Kho hàng/ Nơi cung cấp'

Bước 3: Tại tab 'Nhà cung cấp' Click buton 'Thêm mới NCC'

Bước 4: Nhập thông tin nhà cung cấp muốn tạo =>Click 'Thêm mới'

Note: Trạng thái 'Hoạt động' khi tạo phiếu nhập nhà cung cấp sẽ hiển thị trong list danh sách

enter image description here

Tạo NCC thành công, NCC sẽ hiển thị ngoài danh sách

enter image description here

 

4. Quản lý nhà cung cấp

Hiển thị đầy đủ nhà cung cấp, thông tin nhà cung cấp, ngày tạo nhà cung cấp

 • Tại danh sách nhà cung cấp có thể tìm kiếm nhà cung cấp theo tỉnh/thành phố, chỉnh sửa vào xóa nhà cung cấp

  • Tìm kiếm nhà cung cấp

   • Có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp điều kiện tên nhà cung cấp và tỉnh/thành phố

   • Ví dụ tìm kiếm nhà cung cấp có tên 'nam' và thuộc 'Thành phố Hồ Chí Minh

enter image description here

 • Chỉnh sửa nhà cung cấp

  • Giao diện chỉnh sửa nhà cung cấp thành công

enter image description here

 • Xóa nhà cung cấp

Chọn nhà cung cấp cần xóa =>chọn 'Xóa nhà cung cấp'

enter image description here

enter image description here

 

5. Tạo mới nơi sản xuất

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn menu 'Kho hàng/ Nơi cung cấp'

Bước 3: Tại tab 'Nơi sản xuất' Click buton 'Thêm mới NSX'

Bước 4: Nhập thông tin nơi sản xuất muốn tạo =>Click 'Thêm mới'

Note: Trạng thái 'Hoạt động' khi tạo phiếu nhập nơi sản xuất sẽ hiển thị trong list danh sách

enter image description here

Tạo NSX thành công, NSX sẽ hiển thị ngoài danh sách

enter image description here

 

6. Quản lý nơi sản xuất

Hiển thị đầy đủ nơi sản xuất, thông tin liên hệ và ngày tạo

 • Tại danh sách nơi sản xuất có thể tìm kiếm nơi sản xuất theo tỉnh/thành phố, chỉnh sửa vào xóa nơi sản xuất

  • Tìm kiếm nơi sản xuất

   • Có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp điều kiện tên nơi sản xuất và tỉnh/thành phố

   • Ví dụ tìm kiếm nhà nơi sản xuất có tên 'nam' và thuộc 'Thành phố Hà Nội'

enter image description here

 • Chỉnh sửa nơi sản xuất

  • Giao diện chỉnh sửa nơi sản xuất thành công

enter image description here

 • Xóa nơi sản xuất

Chọn nhà cung cấp cần xóa =>chọn 'Xóa nhà cung cấp'

enter image description here

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - Hướng dẫn set up chiến dịch khuyến mại
Quản lý bán hàng - Hướng dẫn cài đặt

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ