Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Đồng bộ Lazada

Hệ thống cho phép kết nối và đồng bộ thông tin đơn hàng, sản phẩm từ các sàn thương mại điện tử (Lazada, Shopee, TikTok).

1. Kết nối với tài khoản nhà bán hàng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống quản lý bán hàng => Chọn 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn 'Đồng bộ sàn TMĐT' > Chọn 'Lazada' > Click button 'Thêm kết nối'

enter image description here

 

Bước 3: Hiển thị giao diện kết nối tài khoản nhà bán hàng. Người dùng chọn Quốc gia, điền thông tin tài khoản bán hàng và click button Submit

enter image description here

 

Kết nối thành công, hiển thị danh sách tài khoản nhà bán hàng đã kết nối với hệ thống.

enter image description here

 

2. Đồng bộ thông tin đơn hàng và sản phẩm

Đồng bộ đơn hàng:

Sau khi kết nối thành công, để kéo thông tin đơn hàng từ sàn thương mại điện tử về hệ thống người dùng click vào button 'Đồng bộ tất cả'

enter image description here

 

Lưu ý:

  • Hệ thống chỉ kéo thông tin các đơn hàng được tạo trong 60 ngày trước và các đơn mới được tạo kể từ thời điểm click vào button 'Đồng bộ tất cả'
  • Trạng thái các đơn hàng từ sàn thương mại điện tử tự động cập nhật trên hệ thống tương ứng như sau:

enter image description here

 

Đồng bộ sản phẩm:

Sau khi đồng bộ thành công đơn hàng, người dùng có thể đồng bộ thông tin sản phẩm về hệ thống.

Bước 1: Người dùng vào danh sách đơn hàng -> Chọn xem chi tiết 1 đơn nguồn đặt từ Lazada

https://prnt.sc/wR_LqsoG2sre

 

Bước 2: Người dùng click button 'Đồng bộ sản phẩm'

https://prnt.sc/MyMahTrBS82z

 

Popup đồng bộ thông tin sản phẩm hiển thị

https://prnt.sc/1TiP5BOlqwAU

 

Bước 3: Người dùng thực hiện liên kết sản phẩm. Có 2 cách để liên kết sản phẩm:

  • Liên kết với sản phẩm có sẵn trên hệ thống:

Tìm kiếm và chọn sản phẩm muốn liên kết

https://prnt.sc/K6qJnAO164KS

 

Hiển thị liên kết giữa 2 sản phẩm, người dùng có thể thay đổi sản phẩm đã chọn bằng cách click vào button 'Thay đổi'

https://prnt.sc/J1QPs_MLP510

 

  • Thêm mới sản phẩm

Người dùng click vào button 'Thêm mới'

https://prnt.sc/pQSlINq4U_kE

 

Hệ thống hiển thị giao diện cho phép thêm mới sản phẩm. Nhập hợp lệ thông tin các trường và click button 'Thêm mới'

https://prnt.sc/3JGZi23GBprE

 

Sản phẩm được thêm mới thành công vào hệ thống, giao diện hiển thị liên kết giữa 2 sản phẩm. Người dùng có thể thay đổi liên kết sản phẩm đã chọn bằng cách click vào button 'Thay đổi'

https://prnt.sc/X1BN8YF1XRHg

 

Bước 4: Sau khi liên kết sản phẩm, người dùng click vào button 'Đồng bộ'

enter image description here

 

Giao diện hiển thị thông báo thành công, sản phẩm đã đồng bộ cập nhật lại tên, ảnh và đơn vị ứng với sản phẩm đã chọn trên hệ thông. Các đơn hàng khác chứa sản phẩm vừa đồng bộ cũng tự động cập nhật hiển thị thông tin sản phẩm này

enter image description here

 

3. Hủy kết nối

Để hủy kết nối , người dùng click vào icon Hủy kết nối ứng với tài khoản nhà bán hàng muốn hủy

enter image description here

 

Hệ thống hiển thị popup xác nhận hủy kết nối. Người dùng click vào button 'Xác nhận'

enter image description here

 

Thông báo hủy kết nối thành công. Tài khoản hủy kết nối bị xóa khỏi giao diện hệ thống, tất cả thông tin đơn hàng từ tài khoản hủy kết nối sẽ dừng cập nhật về hệ thống.

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ