Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Danh sách sản phẩm

1. Tạo mới sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng=> Chọn menu Danh sách sản phẩm

Bước 2: Click button Thêm mới => Chọn 'Thêm mới sản phẩm'

enter image description here

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm => Click 'Thêm mới'

Lưu ý:

 • Những thông tin có gắn dấu (*) là những thông tin bắt buộc nhập
 • Có thể chọn list danh sách tags sản phẩm theo cài đặt hoặc thêm tags mới bằng cách nhập tag và click 'Thêm'

enter image description here

 • Hình ảnh sản phẩm bắt buộc, có thể thêm video cho sản phẩm Thêm video trên youtube bằng các bước sau:

enter image description here

enter image description here

 

enter image description here

 

enter image description here

enter image description here

Bước 4: Nếu như sản phẩm có phân loại, ví dụ như màu sắc, kích thước,... thì thêm phân loại cho sản phẩm

Phân loại sản phẩm gắn với danh mục cụ thể vd: Size trong danh mục áo, khác size trong danh mục giày

Note:

 • Tối đa 1 sản phẩm chỉ có 2 nhóm phân loại
 • Trong 2 nhóm phân loại có thể thêm 1 nhóm phân loại 'Thuộc tính màu sắc'
 • Có thể chỉnh sửa, cập nhật tên phân loại

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Thêm phân loại tương tự đối với nhóm phân loại thứ 2:

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Tương tự các bước khi thêm tên phân loại tiếp theo:

enter image description here

Bước 5: Sau khi đã thêm đầy đủ phân loại ở bước 4, có thể thêm hình ảnh cho từng phân loại, nhập giá cho tất cả phân loại và ẩn/hiển thị sản phẩm

enter image description here

Lưu ý:

 • Sản phẩm trạng thái 'Hiển thị' khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm trên website
 • Quan hệ: 1 sản phẩm - 1 danh mục

Bước 6: Cuối cùng, click button Thêm mới để hoàn thành việc thêm mới sản phẩm

enter image description here

Hướng dẫn chỉnh sửa tên phân loại

 • Đổi với phân loại không có phải 'Thuộc tính màu sắc' 

  enter image description here

enter image description here

 • Đổi với phân loại là 'Thuộc tính màu sắc'

enter image description here

 

enter image description here

 

2. Quản lý Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả sản phẩm của hệ thống bao gồm các thông tin: mã sku, giá bán, số lượng tồn kho, danh mục của sản phẩm

enter image description here

 • Tại danh sách sản phẩm có thể tìm kiếm sản phẩm và chỉnh sửa, ẩn/hiện, nhân bản, xóa sản phẩm

  • Tìm kiếm sản phẩm

   • Có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau
   • Ví dụ tìm kiếm sản phẩm có tên 'Máy sáy tóc' và trạng thái 'Hiển thị'

    

enter image description here

  • Chỉnh sửa sản phẩm
   • Bước 1: Chọn tác vụ 'Chỉnh sửa' bên phải sản phẩm 

enter image description here

   • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm =>click 'Lưu lại' 

- fff

   • Lưu sản phẩm thành công 

enter image description here

  • Ẩn/Hiển sản phẩm

   • Ẩn/Hiện sản phẩm sẽ có popup xác nhận thay đổi trạng thái, click 'Đồng ý' để xác nhận 

enter image description here

   • Hiển thị sản phẩm thành công 

enter image description here

  • Xóa sản phẩm

   • Có thể xóa sản phẩm bằng tác vụ bên phải sản phẩm

enter image description here

 

 • Hoặc chọn nhiều sản phẩm để xóa hàng loạt 

- ffff

enter image description here

Note:

 • Sản phẩm còn số lượng trong kho sẽ ko cho xóa

enter image description here

 • Nhân bản sản phẩm

  Nhân bản sản phẩm mục đích nhằm sao chép nhanh dữ liệu sản phẩm đã có để thêm mới

  Bước 1: Tại tác vụ cuối sản phẩm muốn nhân bản => Click 'Nhân bản'

enter image description here

Bước 2: Kiểm tra, thay đổi dữ liệu của sản phẩm (nếu muốn) => click 'Thêm mới' để tạo sản phẩm

enter image description here

 • Xuất dữ liệu

Chọn sản phẩm muốn xuất=> click 'Xuất ra file excel'

enter image description here

Xuất thành công file dữ liệu sẽ hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm

enter image description here

 

3. Tạo mới bộ sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng=> Chọn menu Danh sách sản phẩm

Bước 2: Click button Thêm mới => Chọn 'Thêm mới combo sản phẩm'

enter image description here

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm

Thêm sản phẩm vào bộ sản phẩm bằng các tìm kiếm sản phẩm hoặc theo danh sách

enter image description here

Lưu ý:

 • Những thông tin có gắn dấu (*) là những thông tin bắt buộc nhập
 • Hình ảnh sản phẩm bắt buộc, có thể thêm video cho sản phẩm như hướng dẫn thêm sản phẩm Thêm video

Bước 4: Sau khi đã thêm đầy đủ thông tin bộ sản phẩm ở bước 3, click 'Thêm mới' thành công sẽ hiện thị danh sách Combo

enter image description here

Lưu ý:

 • Danh sách sản phẩm trong bộ không được trùng

enter image description here

 • Sản phẩm trạng thái 'Hiển thị' khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm trên website

 • Quan hệ 1 combo - 1 Danh mục

 

4. Quản lý Danh sách bộ sản phẩm

Hiển thị tất cả sản phẩm của hệ thống bao gồm các thông tin: mã sku, giá bán, số lượng sản phẩm trong bộ 

enter image description here

 • Tại danh sách bộ sản phẩm có thể tìm kiếm sản phẩm và chỉnh sửa, ẩn/hiện, nhân bản, xóa sản phẩm

  • Tìm kiếm bộ sản phẩm

   • Có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau
   • Ví dụ tìm kiếm bộ sản phẩm có tên 'ohui' và danh mục 'danh mục mỹ phẩm' =>click icon hoặc enter để tìm kiếm

    

enter image description here

  • Chỉnh sửa bộ sản phẩm

   • Bước 1: Chọn tác vụ 'Chỉnh sửa' bên phải bộ sản phẩm 

enter image description here

   • Bước 2: Chỉnh sửa thông tin bộ sản phẩm =>click 'Lưu lại'

    

enter image description here

  • Ẩn/Hiển bộ sản phẩm

   • Ẩn/Hiện bộ sản phẩm sẽ có popup xác nhận thay đổi trạng thái, click 'Đồng ý' để xác nhận 

enter image description here

   • Hiển thị sản phẩm thành công

    ![enter image description here](https://static8.muarecdn.com/original/muare/images/2021/03/25/5891817_122.png)

Note:

 • Nếu sản phẩm nằm trong combo bị ẩn hoặc xóa thì combo chứa sản phẩm đó sẽ tự động bị ẩn theo

enter image description here

=> Muốn hiển thị combo cần:

 • hiển thị sản phẩm sẽ mặc định hiển thị combo

 • xóa sản phẩm đã xóa trong combo => click 'Hiển thị' để hiển thị combo

 • Xóa bộ sản phẩm

  • Có thể xóa sản phẩm bằng tác vụ bên phải bộ sản phẩm

enter image description here

 

 • Hoặc chọn nhiều bộ sản phẩm để xóa hàng loạt 

enter image description here

Xóa thành công combo sản phẩm

enter image description here

 • Nhân bản combo

  Nhân bản combo mục đích nhằm sao chép nhanh dữ liệu combo đã có để thêm mới

  Bước 1: Tại tác vụ cuối bộ sản phẩm muốn nhân bản => Click 'Nhân bản'

enter image description here

Bước 2: Kiểm tra, thay đổi dữ liệu của sản phẩm thuộc combo => click 'Thêm mới' để tạo combo mới

enter image description here

 • Xuất dữ liệu

Chọn combo muốn xuất=> click 'Xuất ra file excel'

enter image description here

Xuất thành công file dữ liệu sẽ hiển thị đầy đủ thông tin combo sản phẩm

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - Hướng dẫn sử dụng module sản phẩm

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ