Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Danh mục sản phẩm

1. Tạo Danh mục sản phẩm

 • Danh mục là nơi chứa sản phẩm và không phân cấp

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Danh mục sản phẩm'

Bước 2: Click buton 'Thêm mới'

enter image description here

Bước 3: Nhập thông tin danh mục muốn tạo =>Click 'Tạo danh mục'

enter image description here

Note: Phần chọn menu, tìm kiếm theo text tại cấp đang hiển thị

Tạo danh mục thành công, danh mục sẽ hiển thị ngoài danh sách

enter image description here

Note:

 • Khi thêm mới danh mục sẽ chưa chọn được sản phẩm tiêu biểu

 • Vào chỉnh sửa mới chọn được sản phẩm tiêu biểu. Sản phẩm phải thuộc danh mục mới tìm kiếm và thêm vào tiêu biểu được

 • Sản phẩm B thuộc danh mục Y, nhưng B có thể không phải là sản phẩm tiêu biểu của danh mục Y

 

2. Quản lý Danh mục sản phẩm

Hiển thị đầy đủ danh mục, số lượng sản phẩm thuộc danh mục

enter image description here

 • Tại danh sách danh mục có thể tìm kiếm danh mục và chỉnh sửa, ẩn/hiện, bằng các tác vụ bên phải danh mục:

  Note: Khi chọn tác vụ này danh mục đang ẩn=>hiển thị và ngược lại danh mục hiển thị=> ẩn

  • Tìm kiếm danh mục
   • Có thể tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau
   • Ví dụ tìm kiếm danh mục có tên 'mỹ phẩm' và trạng thái 'Hiển thị' 

enter image description here

 • Chỉnh sửa danh mục

enter image description here

 • Giao diện chỉnh sửa danh mục thành công
 • Ẩn/Hiển danh mục

  • Ẩn/Hiện danh mục sẽ có popup xác nhận thay đổi trạng thái, click 'Đồng ý' để xác nhận 

enter image description here

 • Có thể chọn nhiều danh mục để thao tác chuyển trạng thái nhanh, bằng cách tích chọn danh mục muốn ẩn/hiện => chọn Ẩn/hiển danh mục 

enter image description here

enter image description here

 • Xóa danh mục

Chọn danh mục cần xóa =>chọn 'Xóa danh mục'

enter image description here

enter image description here

Note:

 • Danh mục có thuộc tính hoặc có chứa sản phẩm sẽ không cho xóa

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - Hướng dẫn sử dụng module sản phẩm

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ