Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Cấu hình mẫu in

1. Cấu hình mẫu in

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn menu 'Cấu hình mẫu in'

Bước 3: Chọn tab cấu hình mẫu in cho 'Đơn hàng', 'Phiếu nhập' hoặc 'Phiếu xuất'

6.3.1 Cấu hình mẫu in Đơn hàng

 • Hệ thống sẽ mặc định tạo 3 mẫu in đơn hàng tương ứng với 3 khổ A4, A5 và A58

  • Xem thử mẫu in =>Click 'Xem thử' để xem mẫu in

enter image description here

enter image description here

 • Để sửa mẫu in =>click button 'Chỉnh sửa' để thay đổi =>Click 'Lưu lại' để cập nhật mẫu mới

enter image description here

 • Để xóa mẫu in =>click button 'Chỉnh sửa' =>click button 'Xóa' =>Click 'Đồng ý' xóa mẫu in hóa đơn

enter image description here

enter image description here

 • Để thêm mới mẫu in hóa đơn=> Click button 'Thêm mới' 

enter image description here

 • Chọn khổ in, tên mẫu in và nhập thông tin=> Click 'Lưu lại' để hoàn thành việc thêm mới

enter image description here

enter image description here

Note:

 • Hệ thống giới hạn tối đa 3 mẫu in hóa đơn giành cho 3 khổ. Muốn thêm mẫu in mới cần xóa 1 trong 3 mẫu mặc định để thêm

enter image description here

 

2. Cấu hình mẫu in Phiếu Xuất

 • Hệ thống sẽ mặc định tạo 2 mẫu in phiếu xuất tương ứng với 2 khổ A4 và A5

  • Xem thử mẫu in =>Click 'Xem thử' để xem mẫu in 

enter image description here

enter image description here

 • Để sửa mẫu in =>click button 'Chỉnh sửa' để thay đổi =>Click 'Lưu lại' để cập nhật mẫu mới

 • Để xóa mẫu in =>click button 'Chỉnh sửa' =>click button 'Xóa' =>Click 'Đồng ý' xóa mẫu in

enter image description here

 • Để thêm mới mẫu in phiếu xuất=> Click button 'Thêm mới'

 • Chọn khổ in, tên mẫu in và nhập thông tin=> Click 'Lưu lại' để hoàn thành việc thêm mới

enter image description here

Note:

 • Hệ thống giới hạn tối đa 3 mẫu in phiếu xuất

 

3. Cấu hình mẫu in Phiếu Nhập

 • Hệ thống sẽ mặc định tạo 4 mẫu in phiếu nhập tương ứng với 2 khổ A4 và A5 và 2 mục đích 'Từ phiếu xuất' hoặc 'Từ nhà cung cấp/Tự cung cấp'

  • Xem thử mẫu in =>Click 'Xem thử' để xem mẫu in 

enter image description here

enter image description here

 • Để sửa mẫu in =>click button 'Chỉnh sửa' để thay đổi =>Click 'Lưu lại' để cập nhật mẫu mới

 • Để xóa mẫu in =>click button 'Chỉnh sửa' =>click button 'Xóa' =>Click 'Đồng ý' xóa mẫu in

enter image description here

 • Để thêm mới mẫu in phiếu nhập=> Click button 'Thêm mới'

 • Chọn khổ in, mục đích, tên mẫu in và nhập thông tin=> Click 'Lưu lại' để hoàn thành việc thêm mới

enter image description here

Note:

 • Hệ thống giới hạn tối đa 3 mẫu in phiếu nhập tương đương với từng mục đích
Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - Hướng dẫn set up chiến dịch khuyến mại
Quản lý bán hàng - Hướng dẫn cài đặt

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ