Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Cấu hình hóa đơn

1. Cấu hình mã hóa đơn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn tab 'Cấu hình hóa đơn'

 • Cấu hình mã hóa đơn bao gồm sẽ có tiền tố và độ dài ký tự

enter image description here

 • Tiền tố sẽ tối thiểu 2 ký tự và tối đa 10 ký tự
 • Độ dài ký tự sẽ là số và nhỏ nhất là 1

Note: Nếu không cấu hình mã hóa đơn thì mã hệ thống sẽ tự sinh độ dài ký tư theo tiền tố là DH + ID đơn hàng của hệ thống

Bước 3: Điền tiền tố và độ dài ký tự => click 'Lưu lại' để tạo mã hóa đơn

enter image description here

Note: Hệ thống sẽ mặc định sinh mã đơn hàng Tiền tố + ID đơn hàng (theo hệ thống). Nếu:

 • Độ dài ký tự để ít hơn 'Tiền tố + ID đơn hàng' mã đơn hàng sẽ vẫn sinh là 'Tiền tố + ID đơn hàng'

 • Độ dài ký tự nhiều hơn 'Tiền tố + ID đơn hàng' mã đơn hàng sẽ sinh thêm các số 000... ở giữa để đủ ký tự setup 'Tiền tố + 000..+ ID đơn hàng'

 • Chỉnh sửa cấu hình mã hóa đơn

  Nhập thông tin thay đổi => Click 'Lưu lại' để hoàn thành việc thay đổi

 

2. Cấu hình lưu ý hóa đơn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn mục thứ 2 'Cấu hình lưu ý hóa đơn'

Nhập thông tin lưu ý hóa đơn => Click 'Lưu lại' để hoàn thành cấu hình lưu ý

enter image description here

Note:

 • Cấu hình lưu ý sẽ dùng khi xuất hóa đơn đặt hàng trên facebook

 • Thông tin lưu ý hóa đơn không bắt buộc nhập

 • Chỉnh sửa thông tin lưu ý hóa đơn => nhập thông tin chỉnh sửa => Click 'Lưu lại' để hoàn thành thay đổi

 

3. Lý do hủy hóa đơn

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bán hàng => menu 'Cài đặt'

Bước 2: Chọn mục thứ 3 'Lý do hủy hóa đơn'

 • Lý do hủy hóa đơn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa lý do

  • Thêm lý do, click 'Thêm lý do' điền thông tin lý do click 'Lưu lại' để thêm lý do hủy

enter image description here

enter image description here

  • Sửa lý do hủy đơn, click và thay đổi lý do mong muốn =>click 'Lưu lại' để hoàn thành

  • Xóa lý do hủy đơn, click icon 'xóa', xóa thành công =>click 'Lưu lại' để hoàn thành

enter image description here

Thông tin này có hữu ích không? Không

Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

Quản lý bán hàng - Hướng dẫn set up chiến dịch khuyến mại
Quản lý bán hàng - Hướng dẫn cài đặt

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ