Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Báo cáo tổng quan

1. Thống kê doanh số

 • Thống kê doanh số giá trị đơn hoàn thành và giá trị đơn hàng trung bình theo thời gian và theo nguồn:

  • Giá trị đơn hoàn thành: Tổng giá trị các đơn hàng được cập nhật hoàn thành trong khoảng thời gian

  • Giá trị đơn hàng trung bình: Tổng giá trị các đơn hàng được tạo trong khoảng thời gian/ Số đơn hàng

   

enter image description here

Note:

 • Phần trăm đang tính giá trị chênh lệch giữa kỳ này và kỳ trước:

  • Công thức = [(kỳ này - kỳ trước)/kỳ trước]*100%

  • Kỳ này lọc là ngày hôm nay, kỳ trước sẽ là ngày hôm qua

   VD: Kỳ này là 30 ngày từ 02/03 - 01/04 thì kỳ trước là: 31/01-01/03

 • Kỳ trước không có giá trị thì phần trăm sẽ không hiển thị

 • Kỳ này không có kỳ trước có mặc định giảm 100%

 

2. Thống kê đơn hàng

 • Thống kê các giá trị trong đơn hàng

  • Khách hàng mới: Tổng các khách hàng được tạo mới trong khoảng thời gian

  • Đơn hàng: Tổng các đơn hàng tạo mới trong khoảng thời gian

  • Đơn hoàn thành: Tổng các đơn hàng được cập nhật hoàn thành trong khoảng thời gian

  • Đơn bị hủy: Tổng các đơn hàng được cập nhật bị hủy trong khoảng thời gian

   

enter image description here

  Note:

  • Phần trăm đang tính giá trị chênh lệch giữa kỳ này và kỳ trước:

   • Công thức = [(kỳ này - kỳ trước)/kỳ trước]*100%

   • Kỳ này lọc là ngày hôm nay, kỳ trước sẽ là ngày hôm qua

    VD: Kỳ này là 30 ngày từ 02/03 - 01/04 thì kỳ trước là: 31/01-01/03

  • Kỳ trước không có giá trị thì phần trăm sẽ không hiển thị

  • Kỳ này không có kỳ trước có mặc định giảm 100%

   

  3. Thông tin kho

  Thông tin kho

  • Sản phẩm hết hàng: Sản phẩm có số lượng bằng 0

  • Sản phẩm sắp hết hàng: Sản phẩm có tổng số lượng trong các kho dưới mức cảnh báo

  • Sản phẩm còn hàng: Sản phẩm có tổng số lượng trong các kho trên mức cảnh báo

  • Sản phẩm bán chạy: Số lượng sản phẩm bán chạy trong kho theo thời gian lọc

  enter image description here

   

  4. Quản lý nhân viên

  Thông tin nhân viên

  • Sắp xếp danh sách theo nhân viên nhiều đơn nhất sẽ hiển thị lên đầu

  • Đơn TN: Đơn hàng được tiếp nhận

  • Đơn HT: Đơn hàng hoàn thành

  • Doanh số: Giá trị đơn hoàn thành theo nhân viên

  enter image description here

   

  5. Thông tin hủy đơn

  Thống kê lý do hủy và số lượng hủy

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  Quản lý bán hàng - Hướng dẫn báo cáo thống kê

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ