Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Báo cáo doanh thu

1. Doanh thu theo thời gian

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng => Chọn menu 'Báo cáo' => 'Báo cáo doanh thu'

Bước 2: Click chọn mục 'Thời gian'

enter image description here

 • Thống kê doanh thu những đơn hoàn thành theo thời gian lọc và mặc định thuộc tính hiển thị là thời gian (cụ thể là ngày)

enter image description here

 

enter image description here

Note:

- Thời gian lọc có thể tùy chọn và không quá 90 ngày
- Chỉ báo cáo doanh thu theo thời gian và lọc mỗi thuộc tính theo thời gian sẽ hiển thị cả dữ liệu trống
 • Có thể thêm, thay đổi thuộc tính cho báo cáo doanh thu bằng cách click vào icon sau Thuộc tính

enter image description here

 • Tương tự như Thống kê cũng có thể thêm dữ liệu thống kê bằng cách click vào icon sau thống kê

enter image description here

Note: Công thức thống kê:

+ Tiền hàng = Tổng giá trị sản phẩm = Giá bán*SL sản phẩm  (Giá bán chưa bao gồm chiết khấu)
+ Tổng chiết khẩu = Chiết khấu sản phẩm + chiết khấu theo đơn hàng
+ Doanh thu (số tiền thực thu khi bán) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu + Phí giao hàng
+ Doanh thu thuần (số tiền hàng thực thu sau khi áp dụng chiết khấu) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu
+ SL hàng bán = Tổng số lượng sản phẩm bán trong đơn (không tính sản phẩm tặng)
+ SL đơn hàng (Ghi nhận tổng SL đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành")
+ TB giá trị đơn hàng (Số tiền trung bình thực thu được trên một đơn hàng) = Tổng doanh thu/ Tổng SL đơn hàng
 • Có thể lọc doanh thu theo điều kiện lọc (Gợi ý bộ lọc sẽ hiển thị khi gõ từ 3 ký tự)

enter image description here

 • Có thể xuất excel báo cáo doanh thu theo thời gian bằng cách click 'Xuất excel'

enter image description here

enter image description here

Note: Click 'Xuất file' là đã tự động lưu file ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên và sẽ hiện thị tất cả các file trong 30 ngày gần nhất

enter image description here

 • Có thể nhân bản, nhân bản 1 file excel tùy chỉnh với nội dung đã thiết lập => Click 'Nhân bản'

enter image description here

Nhân bản thành công sẽ thống kê báo cáo thêm thuộc tính và thông kê như trên

Note: Báo cáo doanh thu được quản lý ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên

enter image description here

 

2. Doanh thu theo nguồn hàng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng => Chọn menu 'Báo cáo' => 'Báo cáo doanh thu'

Bước 2: Click chọn mục 'Nguồn hàng'

enter image description here

 • Thống kê doanh thu những đơn hoàn thành theo thời gian lọc và mặc định thuộc tính hiển thị là 'Kênh bán hàng' 

enter image description here

enter image description here

Note: Thời gian lọc có thể tùy chọn và không quá 90 ngày

 • Có thể thêm, thay đổi thuộc tính cho báo cáo doanh thu bằng cách click vào icon sau Thuộc tính

enter image description here

 • Tương tự như Thống kê cũng có thể thêm dữ liệu thống kê bằng cách click vào icon sau thống kê

enter image description here

Note: Công thức thống kê:

+ Tiền hàng = Tổng giá trị sản phẩm = Giá bán*SL sản phẩm  (Giá bán chưa bao gồm chiết khấu)
+ Tổng chiết khẩu = Chiết khấu sản phẩm + chiết khấu theo đơn hàng
+ Doanh thu (số tiền thực thu khi bán) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu + Phí giao hàng
+ Doanh thu thuần (số tiền hàng thực thu sau khi áp dụng chiết khấu) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu
+ SL hàng bán = Tổng số lượng sản phẩm bán trong đơn (không tính sản phẩm tặng)
+ SL đơn hàng (Ghi nhận tổng SL đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành")
+ TB giá trị đơn hàng (Số tiền trung bình thực thu được trên một đơn hàng) = Tổng doanh thu/ Tổng SL đơn hàng
 • Có thể lọc doanh thu theo điều kiện lọc (Gợi ý bộ lọc sẽ hiển thị khi gõ từ 3 ký tự)

enter image description here

 • Có thể xuất excel báo cáo doanh thu theo Nguồn hàng bằng cách click 'Xuất excel'

enter image description here

Note: Click 'Xuất file' là đã tự động lưu file ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên và sẽ hiện thị tất cả các file trong 30 ngày gần nhất

 • Có thể nhân bản, nhân bản 1 file excel tùy chỉnh với nội dung đã thiết lập => Click 'Nhân bản'

enter image description here

Nhân bản thành công có thể thống kê báo cáo thêm thuộc tính và thống kê như trên

Note: Báo cáo doanh thu được quản lý ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên

enter image description here

   

  3. Doanh thu theo sản phẩm

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng => Chọn menu 'Báo cáo' => 'Báo cáo doanh thu'

  Bước 2: Click chọn mục 'Sản phẩm'

  enter image description here

  • Thống kê doanh thu những đơn hoàn thành theo thời gian lọc và mặc định thuộc tính hiển thị là 'Mã sku' và 'Tên sản phẩm/Combo'

  • Biểu đồ hiển thị 5 sản phẩm có doanh thu cao nhất và còn lại là 'Các sản phẩm khác'

  enter image description here

  enter image description here

  Note: Thời gian lọc có thể tùy chọn và không quá 90 ngày

  • Có thể thêm, thay đổi thuộc tính cho báo cáo doanh thu bằng cách click vào icon sau Thuộc tính

  enter image description here

  • Tương tự như Thống kê cũng có thể thêm dữ liệu thống kê bằng cách click vào icon sau thống kê

  enter image description here

  Note: Công thức thống kê:

  + Tiền hàng = Tổng giá trị sản phẩm = Giá bán*SL sản phẩm  (Giá bán chưa bao gồm chiết khấu)
  + Chiết khẩu đơn hàng = phí giao hàng = 0 ( vì 2 giá trị này theo đơn, 1 đơn nhiều sản phẩm)
  + Doanh thu (số tiền thực thu khi bán) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu + Phí giao hàng
  + Doanh thu thuần (số tiền hàng thực thu sau khi áp dụng chiết khấu) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu
  + SL hàng bán = Tổng số lượng sản phẩm bán trong đơn (không tính sản phẩm tặng)
  + SL đơn hàng (Ghi nhận tổng SL đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành")
  + TB giá trị đơn hàng (Số tiền trung bình thực thu được trên một đơn hàng) = Tổng doanh thu/ Tổng SL đơn hàng
  • Có thể lọc doanh thu theo điều kiện lọc (Gợi ý bộ lọc sẽ hiển thị khi gõ từ 3 ký tự)

   

  4. Doanh thu theo đơn hàng

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng => Chọn menu 'Báo cáo' => 'Báo cáo doanh thu'

  Bước 2: Click chọn mục 'Đơn hàng'

  ![enter image description here](https://static8.muarecdn.com/original/muare/images/2021/09/24/6088512_screenshot-41.p

  ng)

  • Thống kê doanh thu những đơn hoàn thành theo thời gian lọc và mặc định thuộc tính hiển thị là 'Mã đơn hàng'

  enter image description here

  enter image description here

  Note: Thời gian lọc có thể tùy chọn và không quá 90 ngày

  • Có thể thêm, thay đổi thuộc tính cho báo cáo doanh thu bằng cách click vào icon sau Thuộc tính

  enter image description here

  • Tương tự như Thống kê cũng có thể thêm dữ liệu thống kê bằng cách click vào icon sau thống kê

  enter image description here

  Note: Công thức thống kê:

  + Tiền hàng = Tổng giá trị sản phẩm = Giá bán*SL sản phẩm  (Giá bán chưa bao gồm chiết khấu)
  + Doanh thu (số tiền thực thu khi bán) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu + Phí giao hàng
  + Doanh thu thuần (số tiền hàng thực thu sau khi áp dụng chiết khấu) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu
  + SL hàng bán = Tổng số lượng sản phẩm bán trong đơn (không tính sản phẩm tặng)
  + SL đơn hàng (Ghi nhận tổng SL đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành")
  + TB giá trị đơn hàng (Số tiền trung bình thực thu được trên một đơn hàng) = Tổng doanh thu/ Tổng SL đơn hàng
  • Có thể lọc doanh thu theo điều kiện lọc (Gợi ý bộ lọc sẽ hiển thị khi gõ từ 3 ký tự)

  enter image description here

  • Có thể xuất excel báo cáo doanh thu theo Đơn hàng bằng cách click 'Xuất excel' 

   enter image description here

  Note: Click 'Xuất file' là đã tự động lưu file ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên và sẽ hiện thị tất cả các file trong 30 ngày gần nhất

  • Có thể nhân bản, nhân bản 1 file excel tùy chỉnh với nội dung đã thiết lập => Click 'Nhân bản'

  enter image description here

  Nhân bản thành công có thể thống kê báo cáo thêm thuộc tính và thống kê như trên

  Note: Báo cáo doanh thu được quản lý ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên

  enter image description here

   

  5. Doanh thu theo khách hàng

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng => Chọn menu 'Báo cáo' => 'Báo cáo doanh thu'

  Bước 2: Click chọn mục 'Khách hàng'

  ![enter image description here

  • Thống kê doanh thu những đơn hoàn thành theo thời gian lọc và mặc định thuộc tính hiển thị là 'Tên khách hàng' & 'Số điện thoại khách hàng'

  enter image description here

  enter image description here

  Note: Thời gian lọc có thể tùy chọn và không quá 90 ngày

  • Có thể thêm, thay đổi thuộc tính cho báo cáo doanh thu bằng cách click vào icon sau Thuộc tính

  enter image description here

  • Tương tự như Thống kê cũng có thể thêm dữ liệu thống kê bằng cách click vào icon sau thống kê

  enter image description here

  Note: Công thức thống kê:

  + Tiền hàng = Tổng giá trị sản phẩm = Giá bán*SL sản phẩm  (Giá bán chưa bao gồm chiết khấu)
  + Doanh thu (số tiền thực thu khi bán) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu + Phí giao hàng
  + Doanh thu thuần (số tiền hàng thực thu sau khi áp dụng chiết khấu) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu
  + SL hàng bán = Tổng số lượng sản phẩm bán trong đơn (không tính sản phẩm tặng)
  + SL đơn hàng (Ghi nhận tổng SL đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành")
  + TB giá trị đơn hàng (Số tiền trung bình thực thu được trên một đơn hàng) = Tổng doanh thu/ Tổng SL đơn hàng
  • Có thể lọc doanh thu theo điều kiện lọc (Gợi ý bộ lọc sẽ hiển thị khi gõ từ 3 ký tự)

  enter image description here

  • Có thể xuất excel báo cáo doanh thu theo Khách hàng bằng cách click 'Xuất excel' 

   enter image description here

  Note: Click 'Xuất file' là đã tự động lưu file ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên và sẽ hiện thị tất cả các file trong 30 ngày gần nhất

  • Có thể nhân bản, nhân bản 1 file excel tùy chỉnh với nội dung đã thiết lập => Click 'Nhân bản'

  enter image description here

  Nhân bản thành công có thể thống kê báo cáo thêm thuộc tính và thống kê như trên

  Note: Báo cáo doanh thu được quản lý ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên

  enter image description here

   

  6. Doanh thu theo nhân viên

   

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng => Chọn menu 'Báo cáo' => 'Báo cáo doanh thu'

  Bước 2: Click chọn mục 'Nhân viên'

  enter image description here

  • Thống kê doanh thu những đơn hoàn thành theo thời gian lọc và mặc định thuộc tính hiển thị là 'Tên nhân viên'

  enter image description here

  enter image description here

  Note: Thời gian lọc có thể tùy chọn và không quá 90 ngày

  • Có thể thêm, thay đổi thuộc tính cho báo cáo doanh thu bằng cách click vào icon sau Thuộc tính

  enter image description here

  • Tương tự như Thống kê cũng có thể thêm dữ liệu thống kê bằng cách click vào icon sau thống kê

  enter image description here

  Note: Công thức thống kê:

  + Tiền hàng = Tổng giá trị sản phẩm = Giá bán*SL sản phẩm  (Giá bán chưa bao gồm chiết khấu)
  + Doanh thu (số tiền thực thu khi bán) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu + Phí giao hàng
  + Doanh thu thuần (số tiền hàng thực thu sau khi áp dụng chiết khấu) = Tiền hàng - Tổng chiết khấu
  + SL hàng bán = Tổng số lượng sản phẩm bán trong đơn (không tính sản phẩm tặng)
  + SL đơn hàng (Ghi nhận tổng SL đơn hàng ở trạng thái "Hoàn thành")
  + TB giá trị đơn hàng (Số tiền trung bình thực thu được trên một đơn hàng) = Tổng doanh thu/ Tổng SL đơn hàng
  • Có thể lọc doanh thu theo điều kiện lọc (Gợi ý bộ lọc sẽ hiển thị khi gõ từ 3 ký tự)

  enter image description here

  • Có thể xuất excel báo cáo doanh thu theo Nhân viên bằng cách click 'Xuất excel'

  enter image description here

  Note: Click 'Xuất file' là đã tự động lưu file ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên và sẽ hiện thị tất cả các file trong 30 ngày gần nhất

  • Có thể nhân bản, nhân bản 1 file excel tùy chỉnh với nội dung đã thiết lập => Click 'Nhân bản'

  enter image description here

  Nhân bản thành công có thể thống kê báo cáo thêm thuộc tính và thống kê như trên

  Note: Báo cáo doanh thu được quản lý ở giao diện báo cáo doanh thu đầu tiên

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  Quản lý bán hàng - Hướng dẫn báo cáo thống kê

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ