Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Cài đặt loyalty

  3. Cài đặt loyalty

  3.1 Thiết lập

  Thông tin loyalty đã được tạo có thể chỉnh sửa thông tin: Click vào hình ảnh chọn Thay đổi ảnh, Thay đổi tên và mô tả loyalty =>Click Lưu thay đổi

  enter image description here

  Giao diện thay đổi thông tin Loyalty thành công

  enter image description here

  Kết nối với Bot nhà hàng Bizfly để tích điểm khi đặt bàn và order món ăn thành công

  Note:

  • Trong cùng 1 dự án, nhiều nhà hàng có thể kết nối cùng 1 loyalty

  • Bên loyalty bật kết nối => lưu thay đổi thành công thì bên nhà hàng mới lưu giao dịch được ở màn giao dịch tích điểm bên loyalty

  Vd: Bên nhà hàng order món ăn thành công sẽ đổ giao dịch sang bên loyalty

  enter image description here

  Kết nối với Bot Bán hàng Bizfly để tích điểm khi đặt hàng và order mua hàng thành công

  Note:

  • Một Bot bán hàng chỉ kết nối với 1 loyalty

  • Bên loyalty bật kết nối => lưu thay đổi thành công thì bên bán hàng mới lưu giao dịch được ở màn giao dịch tích điểm bên loyalty

  Vd: Bên bán hàng order đơn hàng thành công sẽ đổ giao dịch sang bên loyalty

  enter image description here

  Định danh khách hàng có: số điện thoại (mặc định), số cmnd và email

  Note: Phần định danh có thể bật thêm Số cmnd và emal => Tiêu chí nào bật sẽ bắt buộc phải điền khi thêm mới thành viên

  Cài đặt cảnh báo

  Cảnh báo giao dịch vượt quá n lần/ngày để theo dõi hoạt động của khách hàng trong 1 ngày tại sao lại có nhiều giao dịch có thể bị nhầm hoặc trùng khi có nhân viên đã tích điểm rồi

  Vd: lớn hơn n*số ngày lọc mới hiện cảnh báo phần trang chủ

  enter image description here

  Cảnh báo số tiền giao dịch vượt quá n vnđ sẽ có thông báo

  enter image description here

  Cài đặt thông báo

  Chưa kích hoạt dịch vụ Bizfly Mail=>click vào để kích hoạt.

  enter image description here

  Kích hoạt thành công bật dịch vụ muốn gửi thông báo=>lưu thay đổi

  enter image description here

  Tại đây có thể chỉnh sửa mẫu thông báo:

  enter image description here

  VD: Chỉnh sửa mẫu chào mừng thành viên mới Sms=> click vào Sms nhập nội dung mới => Click lưu nội dung

  enter image description here

  Giao diện lưu nội dụng thành công

  enter image description here

  Ẩn loyalty

  Chủ dự án có thể ẩn loyalty, toàn bộ nhân viên trong dự án không xem được loyalty bị ẩn nữa cho đến lúc kích hoạt lại

  Note: Khi ẩn loyalty có kết nối với Bot nhà hàng đặt bàn và order món ăn thành công sẽ không đổ giao dịch sang bên loyalty nữa

  Bước 1: Click ẩn loyalty

  enter image description here

  Bước 2: Thông báo xác nhận ẩn loyalty => Click Ẩn loyalty

  enter image description here

  Giao diện ẩn loaylty thành công

  enter image description here

  Nhân viên truy cập vào loyalty sẽ có thông báo

  enter image description here

  Muốn kích hoạt lại loyalty đã ẩn chủ dự án truy cập lại loyalty => click Kích hoạt lại

  enter image description here

  Kích hoạt thành công giao diện lại mặc định về trang chủ

  enter image description here

  3.2 Thông báo

  Hiện thị màn hình danh sách thông báo là bản to của thông báo nhanh hình chuông

  enter image description here

  3.3 Nhân viên

  Thêm nhân viên và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên

  Bước 1: Click vào thêm email mới.

  enter image description here

  Bước 2: Điền thông tin nhân viên=>click Thêm.

  enter image description here

  Giao diện thêm nhân viên thành công tại đây có thể phân quyền cho nhân viên đó bằng cách click bật các chức năng

  enter image description here

  Tạo bản sao

  Tạo bản sao loyalty sẽ sao chép ra 1 loyalty mới: phần cài đặt và phân hạng thành viên sẽ giống loyalty vừa sao chép ban đầu

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ