Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Cách Quản lý khách hàng trên Coupon

  Hiển thị danh sách các khách hàng chat tương tác với fanpage hoặc hat với website có code nhúng chatbot. enter image description here

  4.1. Lọc danh sách khách hàng theo điều kiện

  Bạn có thể tìm kiếm khách hàng bằng cách sử dụng các điều kiện lọc có sẵn tại Bộ lọc. Bộ lọc mặc định lọc theo điều kiện chatbot, tức là bạn đang thao tác trên bot nào thì tất cả các khách hàng kết nối với bot đó sẽ hiển thị tại đây. Bạn sẽ không cần lo lắng có sự nhầm lẫn khách hàng tự bot này sang bot khác.

  enter image description here

  4.2. Sắp xếp khách hàng bằng Group by

  Bước 1: Click vào Group by

  enter image description here

  Bước 2: Click Thêm điều kiện Group by => Chọn điều kiện group => Chọn kiểu group(tăng dần hoặc giảm dần) enter image description here

  4.3. Gắn tag cho khách hàng

  Gắn tag cho khách hàng sẽ giúp bạn quản lý các nhóm khách hàng tùy thuộc vào từng mục đích.

  Bước 1: Chọn nhóm khách hàng cần gắn tag chung

  enter image description here

  Bước 2: Chọn vào mục Khác => Chọn Gắn tags enter image description here

  Bước 3: Chọn gắn tag cho nhóm dữ liệu(có thể là nhóm bạn vừa chọn hoặc tất cả khách hàng) => chọn Tiếp tục

  enter image description here

  Bước 4: Đặt tên cho nhóm tag enter image description here

  4.4. Gán danh sách khách hàng

  Cách 1: Gán danh sách cho từng khách hàng

  Tại Form Danh sách khách hàng, bạn chọn Xem chi tiết 1 khách hàng muốn Gán Danh sách -> Chọn Xem chi tiết.

  enter image description here

  Tại Form Xem chi tiết thông tin khách hàng, bạn click Sửa -> Nhập Danh sách -> Nhấn nút Lưu lại.

  enter image description here

  Cách 2: Gán Danh sách cho nhiều khách hàng cùng 1 lúc

  Tại Form Danh sách khách hàng, bạn chọn khách hàng muốn Gán Danh sách -> Click Khác -> Chọn Gán Danh sách.

  enter image description here

  Chọn Lấy theo danh sách đã chọn -> Nhấn Tiếp tục enter image description here

  Nhập Thêm danh sách -> Nhấn Gán danh sách. Hệ thống thực hiện gán danh sách cho danh sách khách hàng đã chọn. enter image description here

  4.5. Xem tất cả danh sách

  Xem lại tất cả các danh sách đã tạo để gán cho khách hàng trước đó. Bạn chỉ cần vào phần Khác => chọn Xem tất cả danh sách khách hàng

  enter image description here

  4.6. Gán sale

  Cách 1: Gán Sale cho 1 khách hàng

  Tại Form Danh sách khách hàng, bạn chọn Xem chi tiết 1 khách hàng muốn Gán Sale -> Chọn Xem chi tiết.

  enter image description here

  Tại Form Xem chi tiết thông tin khách hàng, bạn click Sửa => Nhập email của nhân viên => Nhấn nút Lưu lại.

  enter image description here

  Cách 2: Gán Sale theo danh sách

  Tại Form Danh sách khách hàng, bạn chọn khách hàng muốn Gán Sale => Click Khác => Chọn Gán Sale.

  enter image description here

  Chọn Lấy theo danh sách đã chọn -> Nhấn Tiếp tục enter image description here

  Nhập Thêm nhân viên -> Nhấn Gán sale. Hệ thống thực hiện gán sale cho danh sách khách hàng đã chọn. enter image description here

  4.7. Export danh sách khách hàng

  Xuất ra file excel tất cả hoặc 1 số khách hàng mà bạn mong muốn. Bạn chỉ cần vào phần Khác => chọn Export danh sách khách hàng

  enter image description here

  Chọn Lấy theo danh sách đã chọn hoặc lấy theo điều kiện lọc => Nhấn Tiếp tục

  enter image description here

  Chọn các trường thông tin muốn in ra, chọn trường nào thì bạn tích vào trường đó. Nếu không muốn chọn thì có thể bỏ chọn dấu tích ở trường đó

  enter image description here

  4.8. Gán danh sách Audience

  Chức năng cho phép bạn tạo 1 nhóm đối tượng để có thể gắn vào chiến dịch quảng cáo trên facebook.

  Cách sử dụng:

  Bước 1: Từ màn hình Quản lý khách hàng => Khác => Thêm vào Audience

  Bước 2: Tạo mới audience

  enter image description here

  Bước 3: Thêm mới user vào audience

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Video giúp bạn thực hiện vài bước cơ bản

  Giải pháp Coupon - Set up & Hướng dẫn gạch code
  Giải pháp Coupon - Quản lý kho coupon

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ