Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Báo cáo thống kê (Phiên bản mới)

Báo cáo Tổng quan và Theo nhân viên sẽ cho bạn cái nhìn toàn diện và sự biến thiên dữ liệu trong mỗi dự án. Các số liệu thống kê liên quan đến hội thoại FB, Zalo, Web sẽ được thể hiện một cách chi tiết, chính xác và dễ hiểu bằng các biểu đồ cột hoặc đường.

 

I. Các tính năng chung

1. Đăng nhập

B1. Truy cập vào URL my.bizfly.vn theo tài khoản vietid

B2. Chọn dự án

B3. Chọn dịch vụ Bizfly Chat

B4. Chọn vào menu Báo cáo

enter image description here

 

2. Đổi dự án

Click vào menu trên cùng góc trái màn hình để đổi dự án:

enter image description here

 

3. Đổi hoặc chọn bot

Click vào mục Xem theo bot để chọn xem báo cáo thống kê theo 1 hoặc nhiều bot cùng lúc:

enter image description here

 

4. Xem theo thời gian

Cho phép xem báo cáo - thống kê theo các khoảng thời gian mặc định hoặc tự chọn. Khoảng thời gian thống kê tối đa mà người dùng có thể xem là 30 ngày.

 • Xem theo hôm nay
 • Xem theo hôm qua
 • Xem theo 7 ngày: Hiển thị 7 ngày trước bắt đầu từ ngày hiện tại (tính cả ngày hiện tại). VD: hôm nay là 01/12/2021, nếu nhấn chọn bộ lọc 7 ngày => hiển thị báo cáo trong thời gian từ ngày 25/11/2021 - 01/12/2021.
 • Xem theo 30 ngày: Hiển thị 30 ngày trước tính từ ngày hiện tại (tính cả ngày hiện tại). VD: hôm nay là 01/12/2021, nếu nhấn chọn bộ lọc 30 ngày => hiển thị báo cáo trong thời gian từ ngày 02/11/2021 - 01/12/2021.
 • Xem theo mốc ngày tự chọn: Theo ngày Bắt đầu đến ngày kết thúc

enter image description here

 

5. Xuất báo cáo

Cho phép xuất toàn bộ báo cáo - thống kê đang xem theo 2 định dạng là ảnh(.PNG) hoặc file dạng .PDF)

enter image description here

 

6. Màn hình mặc định

Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo - thống kê mặc định là 7 ngày, người dùng có thể tùy chỉnh xem theo mục đích sử dụng của mình.

enter image description here

 

 

II. Báo cáo tổng quan

1. Tổng số KH

Hiển thị tổng số khách hàng của các bot trong cả dự án.

Riêng đối với hội thoại website, những hội thoại nào có sđt hoặc email mới được thống kê

Ví dụ: 27.562 là tổng số khách hàng của 28 bot trong dự án Bizfly Solution

enter image description here

 

2. Số KH mới

Là số khách hàng mới ghi nhận trong khoảng thời gian đang xem báo cáo - thống kê.

Riêng đối với hội thoại website, những hội thoại nào có sđt hoặc email mới được thống kê

VD:

 • 40 là số khách hàng mới ghi nhận hôm nay của 28 bot trong dự án Bizfly Solution, và giảm 24% so với số khách hàng mới ghi nhận ngày hôm qua.

enter image description here

 

 • Biểu đồ đường line thể hiện sự biến thiên của số khách hàng mới trong 7 ngày vừa qua:

enter image description here

 

3. Số điện thoại mới

Là số điện thoại mới hệ thống ghi nhận trong khoảng thời gian đang xem báo cáo - thống kê

VD:

 • 6 là số điện thoại mới ghi nhận hôm nay của 28 bot trong dự án Bizfly Solution, và giảm 25% so với số điện thoại mới ghi nhận ngày hôm qua.

enter image description here

 

 • Biểu đồ đường để hiện sự biến thiên của số điện thoại mới và email mới trong 7 ngày vừa qua:

enter image description here

 

4. Số email mới

Là số email mới hệ thống ghi nhận trong khoảng thời gian đang xem báo cáo - thống kê

VD: 3 là số email mới ghi nhận 7 ngày qua của 28 bot trong dự án Bizfly Solution, và tăng 50% so với email mới ghi nhận của 7 ngày trước nữa.

enter image description here

 

 • Biểu đồ đường để thể hiện sự biến thiên của email và số điện thoại mới trong 7 ngày vừa qua:

enter image description here

 

5. Thống kê Tags

Thống kê toàn bộ số Tags theo điều kiện đang chọn để xem báo cáo - thống kê. Mặc định sẽ hiển thị 4 Tags được gắn vào hội thoại nhiều nhất và 1 thông số Khác(bao gồm các tags còn lại) VD:

 • Dự án dưới đây có tổng là 2390 Tags, trong đó có 4 tags: Spam, Chat gán Sale, chuyển telesale, Spam được sử dụng nhiều nhất

enter image description here

 

 • Người dùng có thể di chuột vào từng màu sắc tương ứng với tên tags để xem số lượng cụ thể

enter image description here

 

6. Hội thoại chưa xử lý

Hiển thị số hội thoại chưa xử lý so với tổng số hội thoại trong khoảng thời gian đang xem báo cáo - thống kê.

VD: Ngày 17/12/2021 có tổng số hội thoại là 75 và số hội thoại chưa xử lý đến ngày này là 17/12/2021

enter image description here

 

7. Thống kê tin nhắn

 • Số khách hàng nhắn tin: Bao gồm số khách hàng cũ và số khách hàng mới nhắn tin đến trong khoảng thời gian xem báo cáo - thống kê:

enter image description here

 

 • Số tin nhắn: Hiển thị tổng số tin nhắn của Bot - Khách hàng - Nhân viên trong thời gian xem báo cáo - thống kê:

enter image description here

 

 • Tin nhắn theo khung giờ: Bao gồm tổng các tin nhắn theo khung giờ của khoảng ngày đang xem báo cáo - thống kê.

VD: Biểu đồ ở hình dưới thể hiện tổng số tin nhắn theo từng khung giờ của 7 ngày cộng lại.

enter image description here

 

8. Thống kê bình luận

 • Số khách hàng bình luận: Bao gồm số khách hàng cũ và số khách hàng mới bình luận đến trong khoảng thời gian xem báo cáo - thống kê:

enter image description here

 

 • Số bình luận: Hiển thị tổng số bình luận của Bot - Khách hàng - Nhân viên trong thời gian xem báo cáo - thống kê:

enter image description here

 

 • Bình luận theo khung giờ: Bao gồm tổng các bình luận theo khung giờ của khoảng ngày đang xem báo cáo - thống kê.

VD: Biểu đồ ở hình dưới thể hiện tổng số bình luận theo từng khung giờ của 7 ngày cộng lại.

enter image description here

 

9. Thống kê chi tiết theo giờ

Hiển thị chi tiết số tin nhắn, bình luận theo từng khung giờ của từng ngày theo khoảng thời gian đang xem báo cáo - thống kê:

enter image description here

Người dùng có thể xuất báo cáo để xem chi tiết bằng cách bấm vào nút Xuất ra file excel ở góc trên cùng bên phải bảng thống kê theo giờ

 

III. Báo cáo theo Nhân viên

1. Hội thoại của nhân viên

Hiển thị tổng số hội thoại của nhân viên trong khoảng thời gian xem báo cáo - thống kê.

VD: 13 là số hội thoại của nhân viên của 28 bot trong dự án Bizfly Solution trong hôm nay, giảm 61,9% so với hôm qua.

enter image description here

 

2. Thời gian phản hổi tin nhắn

Là thời gian trung bình phản hồi tin nhắn của tất cả nhân viên chăm sóc. Định dạng thời gian: mm/ss hoặc hh/mm. Thời gian phản hồi chỉ tính cho các tin nhắn phát sinh từ 8h - 12h và 13h - 18h.

VD: Thời gian phàn hổi tin nhắn trong ngày hôm qua của các nhân viên trong dự án Bizfly Solution là 1 phút 33 giây, giảm 54,31% so với hôm kia

enter image description here

 

3. Thời gian phản hổi bình luận

Là thời gian trung bình phản hồi bình luận của tất cả nhân viên chăm sóc. Định dạng thời gian: mm/ss hoặc hh/mm. Thời gian phản hồi chỉ tính cho các bình luận phát sinh từ 8h - 12h và 13h - 18h.

VD: Thời gian phàn hổi bình luận trong 7 ngày của các nhân viên trong dự án Hà nội là 22 phút 14 giây, không ghi nhận sự tăng giảm so với tuần trước đó.

enter image description here

 

4. Tin nhắn phản hồi trên 5p

Được tính theo công thức : [số lần phản hồi tin nhắn trên 5p]/[tổng số lần phản hồi tin nhắn]. Một cặp tin nhắn phản hồi bao gồm: tin nhắn cuối cùng của khách hàng và tin nhắn phản hồi đầu tiên của nhân viên.

VD: 3% là tỉ lệ phản hồi tin nhắn trên 5p hôm qua của toàn bộ nhân viên tính theo 28 bot trong dự án Bizfly Solution, giảm 20,67% so với hôm kia.

enter image description here

 

5. Hội thoại của top 5 nhân viên

Hiển thị top 5 nhân viên chăm sóc được nhiều hội thoại nhất trong khoảng thời gian xem báo cáo - thống kê.

Mặc định 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Số liệu thống kê được cộng dồn theo thứ và đổ dữ liệu theo thứ tương ứng, không phụ thuộc vào thứ tự ngày dd/mm/yyyy mà hiển thị mặc định từ thứ 2 đến CN.

Mức độ đậm nhạt của bảng màu thể hiện số lượng hội thọai tương ứng. Màu nhạt tương đương với số lượng hội thoại ít, màu đậm thương đương số lượng hội thoại nhiều. Người dùng có thể di chuột vào từng ngày để xem số liệu cụ thể.

enter image description here

 

6. Top 5 nhân viên

Hiển thị tổng số hội thoại của top 5 nhân viên chăm sóc nhiều nhất trong khoảng thời gian xem báo cáo - thống kê

enter image description here

 

7. Thời gian phản hồi

Biểu đồ thể hiện thời gian trung bình phản hồi tin nhắn/bình luận của tất cả các nhân viên trong khoảng thời gian xem báo cáo - thống kê.

Thời gian phản hồi chỉ tính cho các tin nhắn phát sinh từ 8h-12h và 13h-18h.

enter image description here

 

8. Tin nhắn phản hồi trên 5p

Biểu đồ thể hiện số lượng tin nhắn phản hồi sau 5 phút tính từ lúc nhận được tin nhắn của khách hàng.

VD: Ngày 18/12/2021 trong 28 bot của dự án Bizfly Solution có 5 tin nhắn phản hồi sau 5p

enter image description here

 

9. Thống kê chi tiết

Hiển thị chi tiết số lượng tin nhắn, bình luận theo từng nhân viên trong khoảng thời gian đang xem báo cáo - thống kê:

enter image description here

Người dùng có thể xuất báo cáo để xem chi tiết bằng cách bấm vào nút Xuất ra file excel ở góc trên cùng bên phải bảng thống kê theo nhân viên

Thông tin này có hữu ích không? Không

Nhận thêm hỗ trợ

Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
Hotline
Tư vấn trực tiếp
024 7300 6886
Tư vấn qua tin nhắn
Chat ngay nào
Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
Gửi yêu cầu liên hệ