Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý đối tác

  • Tạo mới đối tác

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng=> Chọn menu 'Danh sách đối tác'

  Bước 2: Click button 'Thêm đối tác mới'

  enter image description here

  Bước 3: Nhập thông tin đối tác

  enter image description here

  Note: Thông tin có gắn dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập

  Bước 4: Cuối cùng, click button 'Thêm mới để hoàn thành việc thêm mới đối tác

  enter image description here

  • Danh sách đối tác

  • Hiển thị tất cả đối tác của hệ thống bao gồm các thông tin: Mã Affiliate, Trạng thái, số Chiến dịch đã tham gia, Tổng số đơn giới thiệu, Tổng giá trị đơn giới thiệu

   • Tại danh sách đối tác có thể tìm kiếm đối tác theo 'Tên đối tác' hoặc 'Mã affiliate' 

  enter image description here

  • Ví dụ tìm kiếm đối tác có tên 'THÀNH CÔNG'

  enter image description here

  • Tại màn danh sách đối tác thay đổi trạng thái hoạt động của đối tác bằng cách click icon trạng thái để on/off

  enter image description here

  Note:

  • Đối tác trạng thái tạm dừng hoạt động sẽ không có trong list danh sách chọn đối tác vào chiến dịch

  • Trường hợp đối tác đã tham gia chiến dịch rồi mới tạm dừng thì doanh thu KOLs trong chiến dịch tính bình thường

  - Chỉnh sửa đối tác

  Bước 1: Click vào Tên đối tác hoặc button 'Chi tiết'

  enter image description here

  Bước 2: Click 'Xem thông tin'

  enter image description here

  Bước 3: Click 'Chỉnh sửa' nhập thông tin thay đổi

  enter image description here

  Bước 4: Cuối cùng click button 'Cập nhật' để hoàn thành việc thay đổi thông tin

  enter image description here

  enter image description here

  - Chi tiết đối tác

  • Truy cập chi tiết đối tác bằng cách Click vào Tên đối tác hoặc button 'Chi tiết'

  • Thống kê hiệu quả doanh thu, giá trị đơn hàng, số chiến dịch đã tham gia và tổng click

  enter image description here

  • Thống kê chi tiết chiến dịch có thể :

   • Xuất ra file excel chiến dịch của đối tác đã tham gia trong khoảng thời gian lọc 

  enter image description here

  • Xem báo cáo chiến dịch của đối tác

  enter image description here

  • Thống kê doanh số:

   • Thống kê số click trong thời gian lọc: 1 lần click là 1 lần mà link đã short mang đi cắm, được bất kì ai đó trên bất kì device, browsers click vào (không tính f5)

  Note: số lượng click đang quét theo từng ngày. Ví dụ: 1h sáng ngày 23/08/2021 thì sẽ quét tất cả ngày 22/08/2021

  enter image description here

  • Thống kê tổng giá trị đơn hàng, Tổng đơn đã thanh toán và tổng đơn hoàn thành theo trạng thái trong khoảng thời gian lọc

  enter image description here

  • Danh sách đơn giới thiệu:

  enter image description here

  • Tìm kiếm đơn theo điều kiện hoặc kết hợp các điều kiện với nhau (Tìm kiếm theo trạng thái đơn hàng, mã đơn hàng, tên khách hàng hoặc số điện thoại khách hàng)

   VD: Tìm kiếm đơn theo trạng thái 'Đang giao hàng' và mã đơn 'DH10077' 

  enter image description here

  • Kết xuất tất cả đơn hàng của chiến dịch bằng cách click 'Xuất ra file excel'

  • Xem chi tiết đơn hàng bằng cách click 'Chi tiết đơn hàng' sẽ về trang chi tiết đơn hàng màn Danh sách đơn hàng để xử lý

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ