Chào mừng bạn đến với trang hỗ trợ của Bizfly

Bạn cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 024 7300 6886

Quản lý chiến dịch

  • Tạo mới chiến dịch

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản lý bán hàng=> Chọn menu 'Chiến dịch'

  Bước 2: Click button 'Thêm chiến dịch mới'

  enter image description here

  Bước 3: Chọn loại chiến dịch và nhập thông tin chiến dịch

  Có 2 loại chiến dịch:

  Loại 1: Giới thiệu sản phẩm

  • Quan hệ:

   • 1 chiến dịch - 1 sản phẩm
   • 1 chiến dịch - N Đối tác
  • Có thể cấu hình nội dung trang langding page: không giới hạn nội dung và thứ tự tạo

  enter image description here

  enter image description here

   

  enter image description here

  enter image description here

  Note:

  • Tạo mới chiến dịch thành công mới có thể copy link để mua hàng

  • Mua hàng trên langding page sẽ không check số lượng trong kho. Khi yêu cầu xuất kho trong hệ thống bán hàng mới check số lượng

  • Chiến dịch tạm dừng hoạt động, hoặc chưa đến thời gian diễn ra hoặc hết thời gian sẽ không mua hàng được trên langding page

  • Tạm dừng trạng thái hoạt động của đối tác trong chiến dịch => Trang langding page của đối tác trong chiến dịch sẽ không mua hàng được

  Loại 2: Giới thiệu Link

  • Quan hệ:
   • 1 chiến dịch - 1 link giới thiệu
   • 1 chiến dịch - N đối tác
  • Muốn thay đổi link giới thiệu phải xóa hết đối tác đi mới thay đổi được (click 'Dấu ... chọn 'Xóa' đối tác để thay đổi link giới thiệu sản phẩm)

  enter image description here

  Bước 4: Thêm mới chiến dịch thành công click 'Copy link' để sử dụng mua hàng

  Có thể copy link luôn khi tạo chiến dịch thành công, hoặc vào chi tiết chiến dịch mục 'Danh sách đối tác' để copy link

  enter image description here

  Bước 5: Hướng dẫn mua hàng trên langding page của chiến dịch giới thiệu sản phẩm

  • Chọn số lượng, phân loại sản phẩm (nếu có) => Click 'Mua ngay' ra màn thanh toán để mua hàng

  enter image description here

  enter image description here

  enter image description here

  enter image description here

  • Nhập thông tin giao hàng click 'Đặt hàng hoàn tất' để mua hàng

  enter image description here

  • Đặt hàng thành công đơn sẽ đổ về hệ thống click 'Về trang sản phẩm' để xem lại trang langding page

  enter image description here

  • Đơn đặt hàng thành công sẽ đổ về 'Danh sách đơn hàng' trong hệ thống

  Note: Xử lý đơn hàng sẽ thao tác trên hệ thống bán hàng xem cụ thể 1.1.2 Xử lý đơn hàng

  enter image description here

  • Danh sách chiến dịch

  • Hiển thị tất cả chiến dịch của hệ thống bao gồm các thông tin: Tên chiến dịch, Trạng thái, Đối tác, Click, Tổng số đơn giới thiệu, Tổng giá trị đơn giới thiệu, Hết hạn

   • Tại danh sách chiến dịch có thể tìm kiếm chiến dịch theo 'Tên chiến dịch'

   • Ví dụ tìm kiếm chiến dịch có tên 'Chiến dịch mới'

  enter image description here

  • Tại màn danh sách chiến dịch thay đổi trạng thái hoạt động của chiến dịch bằng cách click icon trạng thái để on/off

  enter image description here

  Note: Tạm dừng trạng thái hoạt động của chiến dịch sẽ không thể mua hàng trên langding page

  - Chỉnh sửa chiến dịch

  Bước 1: Click vào Tên chiến dịch để sửa hoặc button 'Chi tiết' => Click 'Chỉnh sửa chiến dịch'

  enter image description here

  Bước 2: Nhập thông tin chỉnh sửa =>click 'Lưu lại'

  enter image description here

  Có thể thay đổi chính sách của đối tác bằng cách click 'Chỉnh sửa'

  enter image description here

  Bước 3: Click 'Lưu lại' để hoàn thành việc thay đổi thông tin 

  enter image description here

  - Chi tiết chiến dịch

  • Truy cập chi tiết chiến dịch bằng cách Click vào button 'Chi tiết'

  • Thống kê số click trong thời gian lọc: 1 lần click là 1 lần mà link đã short mang đi cắm, được bất kì ai đó trên bất kì device, browsers click vào (không tính f5)

  Note: số lượng click đang quét theo từng giờ

  enter image description here

  • Thống kê doanh số, danh sách đối tác, danh sách đơn giới thiệu của chiến dịch trong khoảng thời gian lọc:

  • Thống kê doanh số:

   • Thống kê doanh số theo trạng thái đơn hàng trong khoảng thời gian lọc 

  enter image description here

  • Danh sách đối tác:

   • Hiển thị đầy đủ đối tác của chiến dịch 

  enter image description here

  • Có thể thêm đối tác, tìm kiếm đối tác trong chiến dịch 

  enter image description here

  • Thêm đối tác thành công: 

  enter image description here

  • Tìm kiếm đối tác theo tên đối tác 

  enter image description here

  • Chỉnh sửa chính sách của đối tác trong chiến dịch hoặc xem báo cáo chiến dịch của đối tác đó

  enter image description here

  • Kết xuất tất cả đối tác của chiến dịch bằng cách click 'Xuất ra file excel'

  enter image description here

  enter image description here

  • Danh sách đơn giới thiệu:

   • Tìm kiếm đơn theo điều kiện hoặc kết hợp các điều kiện với nhau (Tìm kiếm theo trạng thái đơn hàng, mã đơn hàng, tên khách hàng hoặc số điện thoại khách hàng)

    VD: Tìm kiếm đơn theo trạng thái 'Đang giao hàng' và mã đơn 'DH10077' 

  enter image description here

  • Kết xuất tất cả đơn hàng của chiến dịch bằng cách click 'Xuất ra file excel'

  • Xem chi tiết đơn hàng bằng cách click 'Chi tiết đơn hàng' sẽ về trang chi tiết đơn hàng màn Danh sách đơn hàng để xử lý

  enter image description here

  enter image description here

  Thông tin này có hữu ích không? Không

  Nhận thêm hỗ trợ

  Bạn cần thêm sự trợ giúp, hãy gửi yêu cầu cho Bizfly nhé!
  Hotline
  Tư vấn trực tiếp
  024 7300 6886
  Tư vấn qua tin nhắn
  Chat ngay nào
  Để lại thông tin để Bizfly liên hệ lại
  Gửi yêu cầu liên hệ